De rettvises hager

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

De rettvises hager (arabisk رياض الصالحين, Riyad al Salihin) er en samling hadither, samlet og redigert av den syriske skriftlærde Muhyi al-Din al-Nawawi (1233–1277). Samlingen er en av de mest utbredte hadithsamlingene.[1]

En hadith er en muntlig overlevering om hva profeten Muhammed har sagt eller gjort, eventuelt ikke gjort; som kan tjene til inspirasjon eller veiledning for de troende.[2] Hadithen inneholder to ledd: isnad og matn. Isnad er et vitnesbyrd om hadithens proveniens eller autentisitet, og gjengir rekken av troverdige vitner som har overlevert utsagnet fram til nedskriving. Matn er selve kjernen, profetutsagnet. Tradisjonelt, i de tidligste samlingene, ble isnad gjengitt i flere ledd; som eksempelet nedenfor viser, blir isnad i samlinger på al-Nawawis tid som regel forkortet og nevner bare det første, opprinnelige vitnet. Etter hver hadith gjengis som regel hvilke samlinger teksten først ble nedskrevet i, og hvordan denne redaktøren vurderte autentisiteten i overleveringen.

Boken inneholder 1 896 hadither, organisert i 19 tematiske bøker og 372 kapitler. De fleste av bøkene og kapitlene åpner med et sitat fra Koranen som angir temaet.[1] Eksempelvis inneholder den 16. boken Boken om å ihukomme Gud, kapitler som «Om det fortrinnelige i å ihukomme Gud, og ansporing til det», «Om å ihukomme Gud stående og sittende», «Om fortrinnet ved å komme sammen for å ihukomme Gud» og «Om å ihukomme Gud morgen og aften».

Ifølge Abu Hurayra pleide Profeten å si når han våknet: «Gud, ved deg har vi våknet, ved Deg gikk vi til ro, ved deg fikk vi livet, ved Deg dør vi og ved Deg skal vi gjenoppstå».

Nr 1453 (etter Adu Dawud og al-Tirmidhi, som sa det var en god beretning)

Samlingen er et utvalg fra de omfattende samlingene til Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (død 870) og Muslim ibn al-Hajjaj (død 875), som begge tilhørte Shafi'iskolen, slik al-Nawawi selv gjorde.[1]

Boken er kjent i en rekke håndskrifter, hvorav det eldste er datert 62 år etter al-Nawawis død.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Bibliografi[rediger | rediger kilde]

  • De rettvises hager, al Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad. Oversettelse og innledende essay av Nora S. Eggen ; utvalg og tilretteleggelse ved Nora S. Eggen og Sunnev Gran. Bokklubben, 2008. LX, 403 s. (Verdens Hellige Skrifter; 53). ISBN 978-82-525-6549-2
    Denne utgaven inneholder ca 2/3 av den fullstendige teksten; særlig er det utelatt tekster som al Nawawi gjentok under flere tema.