Abhidharma

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Abhidharma (sanskrit; devanāgarī: अभिधर्म) eller abhidhamma (pāli) er buddhistiske tekster fra det 3. århundre f.Kr. og fremover. De utgjør skolastiske avhandlinger om doktrinene i de buddhistiske sūtraene. Abhidharmaverkene inneholder ikke systematiske filosofiske avhandlinger, men oppsummeringer eller abstrakte og systematiske lister.[1]

Navnet abhi – dhamma kan tolkes på to ulike måter, ettersom førsteleddet abhi er tvetydig – enten høy eller om. Det kan derfor bety enten «den høyeste læren» eller «om læren», dvs meta-læren.

Innenfor pāḷikanonen til Theravādaskolen, utgjør de Abhidhamma pitaka eller den tredje av de tre kurvene (tripitaka).

Den kinesiske buddhistiske kanon[rediger | rediger kilde]

En samling av abidharmatekster finnes i flere utgaver av den kinesiske buddhistiske kanon. I Taishō shinshū daizōkyō (大正新修大藏經) eller «tripiṭaka publisert under Taishōperioden», ofte forkortet Taishō (大正), befinner de seg i bind 26–29 som tekstene nr 1536–1563. Disse bindene utgjør «abidharma-avdelingen» (毘曇部, pítánbù) i Taishō.[2]

Tekstene 1536–1544 er de syv abidharmatekstene til sarvāstivāda, to av dem i to oversettelser (1541–1542 og 1543–1544). Tekst nr 1545 er en abhidharmatekst fra skolen vaibhāṣika, som også finnes i to delvise oversettelser (1546–1547). Tekst nr 1548 er en abidharmatekst fra skolen dharmaguptaka. Tekst nr 1549 er primært en sarvāstivādatekst, men inneholder også idéer fra andre buddhistiske skoler såvel som fra katha upanishad. Den neste teksten er en sarvāstivādatekst og finnes i tre oversettelser (1550–1552). Også tekst nr 1553 er en sarvāstivādatekst. Tekst nr 1554 er skrevet av som en introduksjon til en tekst skrevet av Vasubandhu. Sistnevnte finnes i fire oversettelser (1558–1561) og er en kondensert fremstilling av sarvāstivāda-skolens abhidharma; fremstillingen er ikke uten kritikk, og inntar holdninger som er assosiert med skolen sautrāntika. Tekst nr 1555 og 1556 er en sarvāstivādatekst i to oversettelser. Tekst nr 1557 var den første abidharmateksten som ble oversatt til kinesisk. Tekst nr 1562 er et motargument mot noe av det som presenteres i den ovennevnte tekst av sautrāntika; kritikken uttrykkes fra perspektivet til sarvāstivāda. Den siste teksten (nr 1563) er ytterligere kommentarer til sautrāntika's abhidharma fra den ortodokse posisjonen til sarvāstivāda.

Bind Tekst nr Tittel Andre
oversettelser
Tripitaka
Koreana
Oversetter Bokruller
26 1536 [3] Avhandling om samlingen av forskjellige aspekter av abhidharmaveien
Āpídámó jíyìmén zúlùn
阿毘達磨集異門足論
(Abhidharma)saṅgītīparyāya(pādaśāstra)
24 K0946 [4] Xuánzàng
660–664 e.Kr.[4]
20 [3]
26 1537 [5] Avhandling om dharmaene og skandhaene i henhold til abhidharmaveien
阿毘達磨法薀足論
Āpídámó fǎyùn zú lùn
Abhidharma-dharmaskandha-pāda-śāstra
24 K0945 [6] Xuánzàng
659 e.Kr.[6]
12 [5]
26 1538 [7] Avhandling om prajñapti
施設論
shīshè lùn
Kāraṇaprajñaptiśāstra
41 K1484 [8] Dharmapāla/
Weijing [8]
7 [7]
26 1539 Avhandling om bevissthetskroppen
阿毘達磨識身足論
Āpídámó shìshēn zúlùn
Abhidharma-vijñānakāya-pāda-śāstra
25 K0947 Devakṣema 16
26 1540 Avhandling om abhidharma-dhātu-kāya-pāda
阿毘達磨界身足論
Āpídámó jièshēnzú lùn
Abhidharma-dhātukāya-pāda-śāstra
25 K0948 Vasumitra/
Pūrṇa
3
26 1541 Avhandling om abhidharma-mahāvibhāṣā
眾事分阿毘曇論
zhòngshìfēn āpítán lùn
abhidharma-mahāvibhāṣā-śāstra
T26N1542 25 K0950 Guṇabhadra
Bodhiyaśas
435-443 e.Kr.
12
26 1542 Avhandling om abidharma-prakaraṇapāda
阿毘達磨品類足論
Āpídámó pǐnlèizú lùn
(Abhidharma)prakaraṇapāda(śāstra).
T26N1541 25 K0949 Xuánzàng
660 e.Kr.
18
26 1543 De åtte knutepunkter i abidharma
阿毘曇八鍵度論
Āpítánbā jiàndù lùn
Abhidharmâṣṭagrantha
T26N1544 25 K0943 Saṅghadeva
(Chu) Fo-nien
383 e.Kr.
30
26 1544 Avhandling om tilegnelsen av visdom gjennom Abhidharma
阿毘達磨發智論
Āpídámó fāzhì lùn
Abhidharma-jñānaprasthāna-śāstra
T26N1543 25 K0944 Xuánzàng
657-660 e.Kr.
20
27 27 K1545 Det store kompendium om abhidharma
阿毘達磨大毘婆沙論
Āpídámó dàpí póshā lùn
Abhidharma mahāvibhāṣā
T26N1546
T26N1547
27 K0952 Xuánzàng
656-659 e.Kr.
200
28 1546 Kompendium om abhidharma
阿毘曇毘婆沙論
Āpítán pípóshā lùn
Abhidharma vibhāṣā śāstra
T26N1545
T26N1547
25 K0951 Buddhavarman 60
28 1547 Avhandling om kompendiumet
鞞婆沙論
bǐngpóshālùn
Vibhāṣa-śāstra
T26N1545
T26N1546
29 K0971 Sitapāṇi 14
28 1548 Avhandling om Śāriputra's abhidharma
舍利弗阿毘曇論
Shèlìfú āpítán lùn
Śāriputra abhidharma śāstra
29 K0969 Dharmayaśas
Dharmottara
30
28 1549 Konsilets avhandling av Vasumitra
尊婆須蜜菩薩所集論
zūnpóxūmì púsà suǒjílùn
Ārya Vasumitra sańgītiśastra
28 K0963 Saṅghabhūti
384 e.Kr.
10
28 1550 Avhandling om hjertet av abidharma
阿毘曇心論
Āpítán xīnlún
abhidharma-hṛdaya-śāstra
T26N1551
T26N1552
28 K0959 Saṅghadeva
Huì Yuǎn
4
28 1551 Sūtra om avhandling om hjertet av abidharma
阿毘曇心論經
Āpítán xīnlún jīng
abhidharma-hṛdaya-śāstra
T26N1550
T26N1552
28 K0958 Narendrayaśas 6
28 1552 Diverse avhandlinger om hjertet av abidharma
雜阿毘曇心論
zá āpítán xīnlún
saṃyuktābhidharma-hṛdaya śāstra
T26N1550
T26N1551
28 K0960 Saṅghavarman 11
28 1553 Avhandling om smaken av nektaren til Abhidharma
阿毘曇甘露味論
Āpítán gānlùwèi lùn
abhidharma-amṛta-rasa-śāstra
28 K0961 Ukjent 2
28 1554 Avhandling om å entre abhidharmā
入阿毘達磨論
Rù āpídámó lùn
abhidharmāvatāra-prakaraṇā
28 K0964 Xuánzàng 2
28 1555 Avhandling om de fem fenomeners vibhāṣa
五事毘婆沙論
Wǔshì pípóshā lùn
pañcavastuka-vibhāṣa
T28N1556 29 K0970 Xuánzàng 2
28 1556 Avhandling om de fem fenomeners vibhāṣa
薩婆多宗五事論
sàpóduō zōng wǔ shì lùn
pañcavastuka-vibhāṣa
T28N1555 Fǎ Chéng 1
28 1557 Avhandling om de fem fenomeners sūtra
阿毘曇五法行法
Āpítán wǔ fǎ xíng fǎ
abhidharma-pañcadharmakarya-sūtra
30 K1026 Ānshì Gāo 1
29 1558 Avhandling om abhidharma's skattkammer
阿毘達磨俱舍論
Āpídámó jùshě lùn
abhidharmakośa-śastra
T28N1559
T28N1560
T28N1561
27 K0955 Xuánzàng 30
29 1559 Avhandling om abhidharma's skattkammer
阿毘達磨俱舍釋論
Āpídámó jùshě shì lùn
abhidharmakośabhāṣya
T28N1558
T28N1560
T28N1561
27 K0953 Paramārtha 22
29 1560 Avhandling om abhidharma's skattkammer
阿毘達磨俱舍論本頌
Āpídámó jùshě lùn běn sòng
abhidharmakośakārikā
T28N1558
T28N1559
T28N1561
27 K0954 Xuánzàng 1
29 1561 Skattkammeret av sannhet og rettferdighet
俱舍論實義疏
Jùshě lùn shí yì shū
T28N1558
T28N1559
T28N1560
Ān Huì 5
29 1562 Avhandlingen som gjendriver abhidharmakośa
阿毘達磨順正理論
Āpídámó shùn zhènglǐ lùn
abhidharma-nyāyānusāra-śāstra
27 K0956 Ān Huì 80
29 1563 Avhandling som klargjør læresetningene av abhidharma-skattkammeret
阿毘達磨藏顯宗論
Āpídámózàng xiǎnzōng lùn
abhidharmakośaśāstrakārikābhāṣya
28 K0957 Xuánzàng 40

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Cox 2003, pp. 1-7
  2. ^ Wittern 2002, Taisho canon Nr: 1500-1599
  3. ^ a b Wittern 2002, T26N1536 阿毘達磨集異門足論
  4. ^ a b Tripikata Koreana, 24 K0946
  5. ^ a b Wittern 2002, T26N1537 阿毘達磨法薀足論
  6. ^ a b Tripikata Koreana, 24 K0945
  7. ^ a b Wittern 2002, T26N1538 施設論
  8. ^ a b Tripikata Koreana, 41 K1484

Kilder[rediger | rediger kilde]