Sivilforsvaret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Sivilforsvaret
Sivilforsvarets Nasjonale logo.
Basisdata
Land Norge
Grunnlagt 1936
Dagens form 1990
Forsvarsgrener .
Hovedkvarter Tønnsberg[1]
Motto FORSTERKER - BESKYTTER - SAMVIRKER
Administrasjon
Øverstkommanderende Trygve Bruun
Øverstkommanderendestittel Sjef for Sivilforsvarets avdeling i DSB
Styrke
Aldersgrense (16)18 - 55 år
Verneplikt Alminnelig verneplikt i 19 måneder.
Aktivt personell 8000
Reservepersonell 50 000
Sivilforsvaret
Forkortet SF
Sivilforsvaret
En av Sivilforsvarets mange bygninger.
Type Sivilforsvar Statlig etat
Virkeområde fastlands Norge
Etablert 10. juli 1936[2]
Avdelingsdirektør Trygve Bruun
Hovedkontor Tønsberg
Lokale ledd 20 distrikter
Undergrupper FIG, FIG-P, MRE, RAD, STG, Distriktsstab, Luftvarslingstjenesten og Egenbeskyttelsen
Eier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Motto FORSTERKER - BESKYTTER - SAMVIRKER[3]
Ansatte 250
Nettside www.sivilforsvaret.no

Sivilforsvaret er i fredstid en norsk statlig forsterkningsressurs for nød- og redningsetatene ved større ulykker og naturkatastrofer. I krigstid skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen mot skader ved krigshandlinger og store hendelser. I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift av tilfluktsrom og evakuering.

Tjeneste[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvarets virksomhet er regulert av Sivilbeskyttelsesloven.[4] Både kvinner og menn mellom 18 og 55 år kan pålegges tjenesteplikt. Også personer over 55 år kan pålegges tjenesteplikt i krigsreserven. I fredstid utskriver Vernepliktsverket årlig 1000 personer til tjeneste i Sivilforsvaret.[trenger referanse] Disse velges blant menn som er fritatt for militær verneplikt eller de som kun har tjent 12 av de totalt 19mnd menn har verneplikt og blant (normalt barnløse) kvinner mellom 18 og 40 år. Også personer som er ferdige med sin militære verneplikt kan utskrives. Personer som er mellom 16 og 18 år eller over 55 år kan etter søknad og vurdering tas inn til tjeneste, så samt man består de medisinske kravene og regnes som egnet.[trenger referanse] Selv om man etter sivilbeskytelsesloven har 19mnd verneplikt, vil det i praksis normalt bety at man er vernepliktig frem til man er 55år. Dette skyldes at Sivilforsvaret regner verneplikt time for time, så dersom mannskapet er i innsats i 3timer så har man 3timer - 19mnd verneplikt. er man i innsats i 2dager har man 19mnd verneplikt - 2dager. etc. Dette gjør at selve verneplikten ikke varer i 19kalender måneder.

Distrikter[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Etaten er organisert i 20 distrikter som dekker hele landet:

Internasjonalt symbol for sivilforsvar
 • Aust-Agder Sivilforsvarsdistrikt
 • Buskerud Sivilforsvarsdistrikt
 • Hedmark Sivilforsvarsdistrikt
 • Hordaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Midtre-Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Møre og Romsdal Sivilforsvarsdistrikt
 • Nordland Sivilforsvarsdistrikt
 • Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt
 • Oppland Sivilforsvarsdistrikt
 • Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt
 • Øst-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt
 • Østfold Sivilforsvarsdistrikt
 • Rogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Sogn og Fjordane Sivilforsvarsdistrikt
 • Sør-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt
 • Telemark Sivilforsvarsdistrikt
 • Troms Sivilforsvarsdistrikt
 • Vest-Agder Sivilforsvarsdistrikt
 • Vest-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt
 • Vestfold Sivilforsvarsdistrikt

Organisering[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret består av åtte deler, som igjen er fordelt over tre nivåer

I 2005 utgjorde Sivilforsvarets mobiliserbare mannskapsstyrke 50 000 menn og kvinner, fordelt slik:

 • 3 000 personer i Fredsinnsatsgrupper, Mobil renseenheter og patruljer for måling av radioakiv stråling (RAD)
 • 12 000 personer i katastrofeinnsatsavdelinger, inkludert de 3 000 nevnt ovenfor
 • 50 000 personer i krigsreserven, inkludert de 15 000 nevnt ovenfor

Grader[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret-Distinksjon-Sjef i DSB.png
Sjef for
Sivilforsvarets
avdeling i DSB
Sivilforsvaret-Distinksjon-Distriktssjef.png
Distriktssjef
Høyere
grader,
Ansatte
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsinspektør.png
Sivilforsvars-
inspektør,
Avdelingsleder
ved SF-distrikt
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsinspektør2.png
Sivilforsvars-
inspektør 2
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsadjutant1.png
Sivilforsvars-
adjutant 1
Sivilforsvaret-Distinksjon-FIG-leder.png
Sivilforsvars-
adjutant
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestleder.png
Sivilforsvars-
betjent
     
Lavere
grader,
Tjeneste-
pliktige
      Sivilforsvaret-Distinksjon-FIG-leder.png
FIG-leder
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestleder.png
Nestleder
(NK)
Sivilforsvaret-Distinksjon-Materiellansvarlig.png
Materiall-
ansvarlig
FIG
Sivilforsvaret-Distinksjon-Lagfører.png
Lagfører
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestlagfører.png
Nest-
lagfører

Leder Sivilforsvar[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen Leder Sivilforsvar er en rolle og ikke en grad. Normalt ivaretatt av FIG-leder, eller én av FIG-lederne hvis flere FIG-er er i bruk i samme innsats. Leder Sivilforsvar jobber normalt under Innsatsleder i Innsatsleders kommandoplass (ILKO), sammen med ledere for andre etater som Fagleder Brann, Fagleder Helse, FORF m.fl.

Hvis hverken politi, eller brannmyndighet er til stede, har Sivilforsvaret myndighet til å lede redningsinnsats.[5]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Historisk sett er Sivilforsvarets utgangspunkt Det Frivillige Luftvern (senere: Det Sivile Luftvern) som ble opprettet i 1936. Å forhindre og rå bot på skader som skyldtes krigshandlinger var Sivilforsvarets primære oppgave. Dette fremgår også av den gjeldende lov om sivilforsvar fra 1953. I praksis er ikke dette lenger hovedbegrunnelsen for at vi har et sivilforsvar. Utviklingen i det moderne trusselbildet gjort at Sivilforsvaret i dag i mye større grad fokuserer på bistand ved ulykker og katastrofer i fredstid. Dette følger også av endringer i det internasjonale trusselbildet med terrorhandlinger og internasjonale katastrofer, hvor også norske statsborgere blir berørt. Som en konsekvens av dette er oppsetninger og materiell modernisert for å kunne møte nye og fremtidige utfordringer.

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ http://www.sivilforsvaret.no/s/Kontakt/Sentralt/%7CSivilforsvaret Besøkt 30.03.2014
 2. ^ Historia til Sivilforsvaret
 3. ^ Sivilforsvarets informasjons brosjyre, 28.03.2014
 4. ^ lovdata Besøkt 29.03.2014
 5. ^ Lovdata (25. juni 2010). «Sivilbeskyttelsesloven § 4e. Sivilforsvarets oppgaver og ansvar». Besøkt 1. juni 2013. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]