Kommunenummer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Kommunenummer er nummer for å identifisere kommuner eller kommunefrie områder. Eksempel på andre måter å identifisere områder er postnr, NUTS-koder eller FIPS-koder i USA.

Kommunenummer i Norge[rediger | rediger kilde]

Kommunenummer i Norge er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge. Numrene brukes til statistiske og andre forvaltningsmessige oppgaver.

Systemet med kommunenummer ble anvendt for første gang ved folketellingen i 1946. De to første sifrene i nummersystemet er fylkesnummeret som angir hvilket fylke kommunene tilhører, 01 er Østfold, 02 er Akershus, osv., mens de to siste er løpende innen fylket. Eks. har Bærum kommunenummer 0219, som angir at den har kommunenummer 19 i fylke nummer 02 (Akershus).

I 1946 var det tre typer kommuner i Norge: Kjøpsteder, ladesteder og herredskommuner. Kommuner som i 1946 var kjøp- eller ladesteder fikk tredjesiffer null, f.eks. 1201 Bergen, mens det for herredskommuner løper fra nn11 i geografiske sekvenser, basert på den gamle inndelingen i fogderier. F.eks. er kommunenumrene i Sør-Trøndelag tildelt etter fire hovedinndelinger (tilsvarende fogderier) fra kysten og innover i fylket, og innenfor disse fra syd til nord. Således løper kommunenumrene langs kysten fra Hemne til Osen (i Fosen fogderi), deretter fra Oppdal til Orkdal (i Orkedalen fogderi), så fra Røros nordover Gauldalen (i Guldalen fogderi), og til slutt langs Trondheimsfjorden fra Leinstrand til Tydal (i Strinden og Selbu fogderi). I 1952 ble kjøpsteder og ladesteder slått sammen til kategorien bykommuner, men de inngikk administrativt ikke i fylkeskommunene før etter kommunereformen på 1960-tallet. Selv om Kommuneloven av 1992 likestilte alle norske kommuner, dvs. at skillet mellom by- og herredskommuner ble opphevet, har bruken av 0 som tredjesiffer for bykommuner vedvart. F.eks. fikk nye Kristiansund nummer 1505 etter sammenslåingen med Frei i 2008.

Nummersystemet er historisk og dynamisk, slik at alle enheter som har vært selvstendige kommuner etter 1946 er gitt et eget nummer, det gjelder også svært små enheter, som ladestedet Hvitsten, som hadde felles kommunestyre med Vestby. Kommunenummeret er fast for en kommunal enhet, dog med et unntak: I 1946 hadde Masfjorden kommunenummer 1265, mens etter opprettelsen av Fedje som egen kommune i 1947 fikk denne kommunen nr 1246 og Masfjorden fikk nr 1266. I ettertid har kommuner som eksisterte innenfor perioden 1837-1946 også fått tildelt kommunenummer, eks: 0980 Barbu og 1280 Årstad.

På 60-tallet ble svært mange kommuner slått sammen og den nye enheten fikk gjerne kommunenummeret (og oftest også navn) etter den største (by)kommunen. Eks. 0101 Halden både før og etter sammenslåingen 1. januar 1967, og 0119 Øymark før og 0119 Marker etter sammenslåingen 1. januar 1964. Kommuner som er blitt sammenslått og deretter igjen utskilt som egen kommune (uavhengig av om kommunenummer og/eller område er identisk med før sammenslåingen) har fått nytt kommunenummer. Eks. 0435 Os (1951–1965), 0435 Tolga-Os (1966–1975) og 0441 Os (1976–2007). Noen kommuner har fått endret sitt kommunenummer etter 1970, noe som i 1977 og 1988 innebar gjenbruk av enkelte nummer som tidligere tilhørte andre kommuner. Det gjelder 0516 Heldal (1908–1964), 0701 Svelvik (1845–1964), 0704 Åsgårdstrand (1838–1964), 1523 Synnylven (1838–1964) og 1923 Øverbygd (1925–1963).

Siden 1970-tallet er det vanlig at sammenslåtte kommuner får et nytt kommunenummer i stedet for å beholde et av de gamle. F.eks fikk i 1992 nye Arendal kommunenummer 0906 et nummer som tidligere var ubrukt. Et unntak i så måte er 1804 Bodø som fortsatte som 1804 Bodø også etter innlemmelsen av 1842 Skjerstad.

Det er flere ledige numre i tallseriene, men for Vestfold er bynummer brukt opp og gjenbruk er nødvendig (som angitt over).

Kommunenummerene er utgangspunktet for åttesifrede grunnkretsnummere der kommunenummeret er de fire første sifrene.

Kommunenummerene er også utgangspunkt for listen Statens institutt for folkehelse har for meldeenheter for smittsomme sykdommer. Hver enhet har sitt eget sekssifrede nummer.

Kommunenummer i noen andre europeiske land[rediger | rediger kilde]

Sverige

De svenske kommunenumrene bruker samme prinsipp som de norske, to siffer for län/fylke og to for kommune.

Danmark

I Danmark har kommunenumrene tre siffer. Numrene er oppdelt i grupper på 50 der hovedsetet i hver amt har det første nummeret og de tilhørende kommunene fikk de følgende numrene. Kommunene i amten fikk siden nummer i alfabetisk ordning etter kommunenavn.

Tyskland

I Tyskland har numrene 8 siffer og er oppdelt i fire grupper, XX X XX XXX. De to første sifferne viser hvilken delstat de tilhører, de to gruppene i midten viser regionale tilhørigheter og de siste tre sifrene er den mest lokale enheten.

Østerrike

De østerrikske kommunenumrene har fem siffer, det første nummeret viser hvilken østerriksk delstat kommunen tilhører, de to følgende viser hvilket distrikt de tilhører og de to siste er spesifikke for kommunen.

Sveits

De Sveitsiske kommunenumrene har fire siffer og er inndelt i intervaller etter hvilken kanton kommunen tilhører.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]