Viltloven

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) er en norsk lov som trådte i kraft 2. april 1982. Lovens regulerer «alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr» (§ 2) i Norge. Den gjelder også innenfor Norges økonomiske sone. I lovens § 1 er lovens formål definert slik:

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv

§ 1

Loven fastslår at alt vilt i utgangspunktet er fredet, med mindre jakt eller fangst er spesifikt tillat ved lov. Dette gjelder også egg, reir og bo.

Viltloven regulerer også hvordan jakt og fangst kan utøves. Her er hovedprinsippet at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Viltloven forvaltes av miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning, Fylkesmannen og kommunen.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]