Hopp til innhold

Våpenrulle

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Våpenrulle Wijnbergen fra ca. 1280 med bl.a. Norges våpen
Side fra den tyske Hyghalmen-våpenrulle fra ca. 1485
Side i Nicolas Berghs våpenbok fra 1712 med Kruckow og Kamp. Foto: Telemark Museum

Våpenrulle eller våpenbok (engelsk og fransk: Armorial – på engelsk også: Roll of arms) er et manuskript, en bok eller lignende som gjengir blasoneringer (heraldiske beskrivelser) og/eller avbildninger av våpenskjold.

Manuskripter av denne typen kjennes allerede fra 1200-tallet og er bevart i avskrifter i Frankrike, England og Tyskland. Fra 1800-tallet er flere av disse blitt utgitt som bøker, til dels i faksimile, og fagkyndig kommentert, særlig med identifikasjon av personer og slektsnavn.

Våpenrullene kan være laget i anledning av en turnering, et slag i krig og lignende, eller som herolders (heraldiske fagmenns) profesjonelle opptegnelser til eget bruk og/eller til presentasjon for fyrster og andre. I sistnevnte type våpenruller er det flere som har med våpenskjold fra mange land og i tillegg en del fantasivåpen fra historiske eller oppdiktede personer.

Våpentegningene er gjerne fargelagte og i høy kvalitet. De gjengir imidlertid normaliserte versjoner av våpnene, og de er ikke direkte avbildninger av hvordan de omtalte personer selv brukte sine våpen. Våpenrullene kan være viktige kilder til informasjon om farger (tinkturer) i våpenskjold som ellers kjennes bare fra ensfargede segl, eller der fargene først er kjent fra senere tid.

Det er ikke bevart skandinaviske våpenruller fra middelalderen, men skandinaviske kongers og enkelte andre stormenns våpen er gjengitt i flere utenlandske våpenruller. Det finnes imidlertid fra 1600-tallet også skandinaviske opptegnelser og våpenboklignende manuskripter med våpentegninger, til dels beskrivelser og persondata. Norske former for våpenbøker er dansken Rostgaards våpenbok innsamlet i Norge av studenten Ole Nysted ("Døve Ole"), og våpenboken etter lagmann Nicolas Bergh fra 1712. Det finnes også våpenbøker nedtegnet av Lisbet Bryske og andre danske adelsdamer, som inneholder flere norske person- og slektsvåpen i farger, til dels fra før 1500.

Fra nyere tid finnes en mengde trykte våpenbøker fra mange europeiske land. De har våpenskjold samlet etter forskjellige kriterier, særlig etter geografiske områder. I Sverige utgis for tiden skandinaviske våpen i verket "Skandinavisk Vapenrulla" som kommer i hefter, under en fagkyndig redaksjon. Heftene gjengir våpenavbildninger i farger, blasoneringer og slekts-/persondata. Våpnene er bl.a. norske og de er for enkeltpersoner, slekter, myndigheter og sammenslutninger.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Norge

Andre skandinaviske land

 • Tale Ulfstand: Tale Ulfstands våbenbog avfotografert av Tore H. Vigerust i Oslo og København, 2008–2010.
 • Axel Jørgensen Urne: Axel Urnes Vaabenbog 1625 avfotografert av Tore H. Vigerust 2007–2010.
 • Birgitte Knudsdatter Seeblad:Birgitte Seeblads norske vaabenbog Arkivert 14. juli 2013 hos Wayback Machine. avfotografert kopi.
 • Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne, utgitt heftevis fra 1780 av Det kgl danske genealogiske og heraldiske Selskab, København 1813 (siste hefte) - med digitalisert første bind, København 1782–1787, her: Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene (med noen norske slektsvåpen)
 • H. Storck: Dansk Vaabenbog, København 1910 (med noen norske slektsvåpen)
 • William Christensen: «Nogle Bemærkninger om Slægtebøger, især om Sophie Belows Slægtebog», Personalhistorisk tidsskrift (=PT) 7.rekke IV, København 1920, side 1-50.
 • William Christensen: «Nogle Bemærkninger om den historiske Interesse hos den gamle danske Adel», Festskrift til Kristian Erslev, 1927, side 321-338.
 • William Christensen: «Nogle Slægtebogs- og Våbenbogs-Undersøgelser», PT 9.rekke II, 1929, side 1-37.
 • William Christensen: Lisbet-Bryske-Tekster, PT 9.rekke IV, 1931, side 1-56.
 • William Christensen: «Lisbet og Beate Huitfeldt som personalhistoriske Forfattere», PT 9.rekke V, 1932, side 1-20.
 • William Christensen: «Vibeke Podebusks slægtebog?», PT 10.rekke I, 1934, side 1-42.
 • Sven Tito Achen: «De skandinaviske kongevåbener i Wijnbergen-våbenbogen», Heraldisk Tidsskrift, hefte nr 20 (bind 2), side 441-445, København 1969
 • Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener, København 1973
 • Jan Raneke og Frithiof Dahlby: Den svenska adelns vapenbok, Stockholm 1967
 • Jan Raneke: Bergshammarvapenboken: en medeltidsheraldisk studie, Lomma 1975
 • Sven Tito Achen: Danmarks kommunevåbener + Færøernes og Grønlands, København 1982
 • Jan Raneke: Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok, Malmö 1990
 • Clara Nevéus: Ny svensk vapenbok. Stockholm 1992
 • Jan Raneke: Skåne, Halland, Blekinge: landskapens vapenbilder, Lund 1998
 • Skandinavisk Vapenrulla

Andre land

 • Johann Siebmacher: Grosses und allgemeines Wappenbuch, Nuernberg 1857
 • Bernhard Burke:The general armory of England, Scotland, Ireland, and Wales; comprising a registry of armorial bearings from the earliest to the present time, London 1884
 • Johannes B. Rietstap: Armorial général, Vol. I – II, Gouda 1884-1887
 • D. L. Galbraith: Manuel du Blason, Lausanne 1977 (1. utgave 1942 og ny utgave 1977 ved Léon Jéquier), side 72-73
 • Ottfried Neubecker: Heraldik. Kilder, brug, betydning, København 1979 (oversatt og bearbeidet for Skandinavia av Nils G. Bartholdy), side 268-272
 • Carl Arvid Klingspor: Baltisches Wappenbuch.

Lenker wikipedia commons[rediger | rediger kilde]

 • En rekke våpenruller/våpenbøker (Armorials) fra eldre tid: [1].

Blant mange:

 • Bellenville våpenboken: [2].
 • Bergshammer våpenboken: [3].
 • Gelderns våpenrulle: [4].
 • Iver Hirtzholms våpenbok: [5] .
 • Hyghalmen våpenrulle: [6].
 • Wijnbergen våpenrulle: [7].

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]