Stormarihand

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stormarihand
Stormarihand fra Saarland i sørvestre Tyskland
Nomenklatur
Dactylorhiza praetermissa
(Druce) Soó
Populærnavn
stormarihand
Hører til
marihandslekta,
orkidefamilien,
Asparagales
Økologi
Habitat: fuktig steder på basisk grunn
Utbredelse: Nordvest-Europa

Stormarihand er en art i marihandfamilien (orkidéfamilien). Den er utbredt i Nordvest-Europa, men botanikerne er uenige om den også forekommer i Norge.

Denne arten ligner mye på purpurmarihand, men er som navnet tilsier større, med en opptil 75 cm lang stengel. Bladene er lange og stort sett uflekka. I de tilfellene bladene er flekka er flekkene som regel store og ringforma. Blomstene er også store og rosa med mørke flekker midt på leppa.

Stormarihand er på samme måte som purpurmarihand utbredt i områder med maritimt klima i Nordvest-Europa, men stormarihand har en mer sørlig utbredelse. Den er funnet i Sør-England, Wales, Nord-Frankrike, Danmark, Nederland, Belgia, Luxembourg og nordlige og vestlige deler av Tyskland.

Arten vokser på fuktig eng, rikmyr og i dynesenkingerbasisk eller kalkrik jord. I likhet med noen andre orkidearter kan den også dukke opp på hauger med sterkt forurenset industriavfall der få andre planter kan overleve.

Systematikken til slekten Dactylorhiza er meget komplisert med stor variasjon innenfor de enkelte artene, utbredt polyploidi og mange naturlige hybrider. Stormarihand er tetraploid med 2n = 80 kromosomer, og arten har sannsynligvis oppstått som en hybrid mellom de diploide artene skogmarihand (D. fuchsii) og engmarihand (D. incarnata).

Forekomst i Norge[rediger | rediger kilde]

Rolf Nordhagen fant en orkidé, som han mente var stormarihand, i Ervik på Stadlandet i Selje kommune i Sogn og Fjordane, og publiserte dette funnet i 1972. Andre botanikere var kritiske til Nordhagens artsbestemmelse, og etter at Ervikvatnet ble tappet ned mente man at forekomsten var tapt.

Reguleringen av vassdraget skapte derimot et nytt levested for slike orkideer ikke langt unna Nordhagens funnsted. Steinar Skrede fant på slutten av 1990-tallet flere planter her som kan være stormarihand. Det er også gjort et mulig funn av arten på Jæren.

Elleve norske orkidearter ble midlertidig fredet i et hastevedtak sommeren 1989. Stormarihand ble for sikkerhets skyld tatt med, men er ikke fredet nå. I Norsk rødliste for arter 2006 er den oppført som «kritisk truet», men arten er ikke nevnt i rødlistene for 2010, 2015 eller 2021.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]