Reymert (slekt)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Reymert (slekt) er blant de eldste sørlandsslektene og består av to agnatiske (mannlige) hovedlinjer; en eldre (utdødd på mannssiden) og en yngre (dagens slekt). To brødre som begge var prester på sørlandet, er de første kjente medlemmer i slekten og opphavsmenn for slektens to linjer. De etterfulgte hverandre som sogneprester i Søgne prestegjeld på slutten av 1600-tallet. (De kom fra Køge i Danmark.)

Slektsnavnets stavemåte[rediger | rediger kilde]

Slektsnavnets stavemåte er usikker/varierer i eldre tid. Både Reijmer, Reimer og Reymer forekommer i de eldste kilder fra 1600-1700-tallet. T-endelsen er trolig et tillegg fra 1700-tallet. (I Nederland kan Reymert forekomme som mannsnavn, men siden t-en mangler i de eldste skriftlige kilder i slektens første generasjoner, er dette trolig ikke utgangspunktet for det norske slektsnavnet Reymert.)

Presteembetet i Søgne[rediger | rediger kilde]

De første kjente medlemmer av slekten er sogneprester i Søgne i Vest-Agder. Flere av øyene i den kjente uthavnen Ny Hellesund var «benefisert gods» og hørte dermed inn under Søgne gamle prestegård. I prinsippet var dermed velstående Ny Hellesundsskippere «husmenn» under Søgne prestegård. Gjennom ca. 250 år tilhørte slekten Reymert de dominerende slektene i Ny Hellesund. I Søgne kan man gjennom å følge slektene Faaborg, Reimer(t) og Schive se hvordan et presteembete kunne «gå i arv» gjennom mange slektsledd (i dette tilfellet i ca. 150 år).[1]

Den eldre linje[rediger | rediger kilde]

Den eldre linjen stammer fra Henrik Marcussen Reimer(t) (født 1633, død 1713 i Søgne), sogneprest i Søgne og Greipstad fra 1699-1713 (etterfulgte sin yngre bror Christen, se avsnittet Den yngre linje). Henrik fikk sønnen Marcus Henrichsen Reymer(t) (1686–1753) som var los og gjestgiver i Ny Hellesund. Hans etterkommere danner i flere slektsledd en ubrutt los- og skippertradisjon i Ny Hellesund. Henrik fikk også en datter, Sille Marie Henriksdatter Reymer (1688–1781), som ble gift med lensmann Besse Johnsen Trysnes (1665–1713). De har en tallrik etterslekt. En av dette parets barn bruker slektsnavnet Reymer (Markus Bessesen Reymer), men denne kognatiske (kvinnelige) slektslinjen bringer ikke navnet videre senere.

Denne eldre linjen er utdødd på mannssiden. Flere av denne slektlinjens mannlige medlemmer omkom i lostjeneste utenfor Ny Hellesund. 12. oktober 1842 omkom losbrødrene Daniel Larsen Reymert, Augustinius Larsen Reymert og Ommund Larsen Reymert (fra eiendommen St. Olavs strand på Helgøya) under tjeneste.

En av uthavnens siste fastboende, Olga Reymert (1891–1998), var slektens siste navnebærer i Ny Hellesund.

Den yngre linje[rediger | rediger kilde]

Den yngre linjen stammer fra en yngre bror av Henrik Marcussen Reimer(t), nemlig Christen Marcussen Reimer(t) (født 1636, død 1699 i Søgne), sogneprest i Søgne og Greipstad fra 1678-1699 (etterfulgte sin svigerfar Nils Olsen Faaborg). Christens etterfølger i embetet ble den eldre broren Henrik (se avsnittet Den eldre linje). Christens sønn, kapellan Marcus Christensen Reimer(t) (-1713), ble utnevnt til ny sogneprest etter onkelens død, men døde før han tiltrådte.

Marcus Christensen Reimer(t)s sønn var Christen Marcussen Reymert (født 1702, død 1766) som var skipper og kongelig privilegert gjestgiver i Ny Hellesund (eiendommen Tønvold på Helgøya, fredet i 2005 – se ekstern lenke nederst på siden). Dagens navnebærere i slekten tilhører normalt etterslekten til dennes sønn Thorn Reymert (født 1743, død 1825), som var reder og verftseier i Kristiansand.

Tre av Thorn Reymerts sønner danner hver sine hovedgrener i familiens yngre linje:

 1. Farsundsgrenen: Christen Reymert (født 1782, død 1868), skipsreder i Skottland, senere tollkasserer i Farsund.
 2. Mandalsgrenen: Thønnes Reymert (født 1790, død 1874), skipsreder i Kristiansand / Ny Hellesund, senere kjøpmann i Mandal. (Han bygde Kjøbmandsgaarden (Mandal).[2]
 3. Holmestrandsgrenen: Jens Reymert (født 1801, død 1858), skipper, senere tollbetjent i Holmestrand. (Gift med sin søsterdatter Ingeborg Brun, datter av Maren Dorthea f. Reymert og skipper Sven Brun.)

Inngifteforbindelser m.m.[rediger | rediger kilde]

Slekten Reymert er sterkt inngiftet i slekten Langfeldt. Dette gjelder særlig den eldre linje. Det er også inngifteforbindelser mellom slektene Reymert og Schive. I den yngre linje er det sterke inngifteforbindelser i skipsbyggerslekten Rolfsen og presteslekten Brun.

En av Thorn Reymerts døtre, Bergithe Reymert (1786–1838), er gjennom sitt ekteskap stammor til den norske slekten Hemsen.

Slekten i dag[rediger | rediger kilde]

I 2022 er det 55 personer (jf. kilde SSB) som bærer slektsnavnet Reymert i Norge. Slektsnavnet er beskyttet. Dagens navnebærere har tilknytning til slektens yngre linje enten gjennom Mandalsgrenen eller Farsundsgrenen. Kun i Farsund er en linje av slekten fremdeles fast bosatt på Sørlandet.

(På grunn av moderne navnelovgivning m.m. finnes noen navnebærere med fjernere tilknytning til slektsnavnet. Kognatisk navnebruk forekommer i relativt liten utstrekning.)

Kuriosa[rediger | rediger kilde]

Som en kuriositet kan nevnes at de gamle slektseiendommene Tønvold, se Den yngre linje; og St. Olavs strand, se Den eldre linje, er avbildet i sørlandsmaleren Amaldus Nielsens kjente motiv «Morgen ved Ny-Hellesund».

Kristiansandsoriginalen Laumann tilhørte også slekten. Hans navn var egentlig Lauritz Emil Lauritzen Reymert (født 1891 i Kristiansand). Han eide flere hester og hadde som arbeid å tømme utedoer i Kristiansand. Dette er en av historiene som fortelles om Laumann: To fine fruer besværet seg engang høylytt over at Laumann tillot seg å kjøre forbi dem med gjødselkjerra. Da pekte Laumann sindig på lasset og bemerket filosofisk «Om hundre år er vi slig både æ og Dere.»

Blant slektens avdøde medlemmer kan nevnes[rediger | rediger kilde]

 • Henrik Marcussen Reimer(t), sogneprest, Søgne og Greipstad (1633–1713). Stamfar for slektens eldre linje (utdødd på mannslinjen).
 • Christen Marcussen Reymert, skipper og kongelig privilegert gjestgiver i Ny Hellesund (1702–1766) (eiendommen Tønvold). Skipper på krejerten «Nathanael». (Tilhører slektens yngre linje)
 • Thorn Reymert Kjøpmann, gjestgiver, reder og verftseier i Kristiansand (født 1743 på Søgne gamle prestegård, død 1825 i Kristiansand). Gift med Malene Rolfsen, datter av verftseier Tønnes Rolfsen i Kristiansand. (Tilhører slektens yngre linje – hans tre sønner danner slektsgrener i hhv. Farsund, Mandal og Holmestrand.)
 • Maren Dorthea Reymert (1780–1864), gift med skipper og tollbetjent Sven Brun (1779–1866) (sønn av biskop Johan Nordahl Brun). Hun var Thorn Reymerts eldste datter. Hennes datter Ingeborg Brun (1805–1894) blir gift med hennes yngste bror Jens Reymert og dermed stammor til Holmestrandsgrenen av slekten Reymert. Maren Dortheas datter, Cathrine Christensen (f. Brun)i Larvik (1816–1903), blir svigermor til Fred. E. Reymert i Reymertgården i Mandal når Cathrines datter, Maren Dorthea Christensen (1845–1927), gifter seg med ham (han var morens fetter).
 • Christen Reymert, skipsreder og kjøpmann i Leith i Skottland, senere tollkasserer i Farsund (1782–1868). Stamfar for Farsundsgrenen.
 • Bergithe Reymert (1786–1838), gift med overtollbetjent Carl Friedrik Hemsen i Kristiansand (1777–1829). Bergithe er stammor til den norske Hemsen (slekt). (Datter av Thorn Reymert. Tilhører slektens yngre linje.)
 • Jeanette Sinclair Denoon Reymert (1788–1843), født i Skottland. Gift med Christen Reymert – stamfar for Farsundsgrenen av slekten Reymert. Hun omtales av Eilert Sundt som en pionér innenfor norsk husflidstradisjon (spesielt innenfor stråfletting). Sundt skriver: «Huun besad megen Smag og Dannelse og var særdeles nethændt ...».[3]
 • Jens Reymert, skipper og tollbetjent (1801–1858). Stamfar for Holmestrandgrenen.
 • Christen Denoon Reymert, kjøpmann, skipperborger og reder (sluppen «Elida» av Farsund) i Farsund. Gav ca. 1830 ut novellene Scener fra livet og Alonzo anonymt. Omkom på sjøen før han fylte 30 år (1813–1842)[4] (Tilhører Farsundsgrenen)
 • James Denoon Reymert, redaktør og advokat (født 1821 i Farsund, død 1889 i California). Han var bl.a. redaktør i den første norsk-amerikanske avis i USA (Nordlyset, 1847-49, Muskego, Wisconsin). (Tilhører Farsundsgrenen)
 • Nicolay Marcussen Reymert, seilskuteskipper, Ny Hellesund (1817–1862), kaptein på barken «Saga» (den gang Christianssands største seilskip). (Tilhører slektens eldre linje)
 • Morten Nicolaisen Reymert, seilskuteskipper og partsreder, Ny Hellesund (1826–1911), kaptein på barken «Lektor Schweigaard» av Grimstad, senere på «Apollo» og senere kaptein og partsreder på barken «Alfred Gibbs», som han krysset Gibraltarstredet med i 1882. (Tilhører slektens eldre linje)
 • Fred. E. Reymert, kjøpmann, partsreder og ordfører i Mandal (født 1835 i Mandal, død 1925 samme sted). Eier av Reymertgården i Mandal. (Tilhører Mandalsgrenen)
 • Nicolay Sørensen Reymert (1850–1945), seilskuteskipper, Ny Hellesund, kaptein på «Lektor Schweigaard» av Grimstad. Han var den siste i mannslinjen av slekten bosatt i uthavnen Ny Hellesund. (Tilhører slektens eldre linje). (Familien til dattersønnen, skipsreder Rolf Kjøde fra Bergen, eier hans skipperhus «Blidensol» i Ny Hellesund.)
 • August Reymert, advokat i New York (født 1851 i Vågå, død 1932 i USA). Han var bl.a. president for Det norsk-amerikanske handelskammer i New York. Da geværet Krag-Jørgensen ble innført til USA i 1892, var advokat Reymert Krag-Jørgensens representant. (Tilhører Farsundsgrenen)
 • Martin Luther Reymert, professor i psykologi og forskningsdirektør i USA (født 1883 i Holmestrand, død 1953, Illinois). Han var en av de første norske psykologiske forskere tilknyttet Universitetet i Oslo. Fra yngre dager i Norge bl.a. kjent for statistisk-pedagogiske undersøkelser og som tidlig talsmann for militær-psykologisk virksomhet. (Tilhører Holmestrandsgrenen)
 • Lauritz Emil Lauritzen Reymert (f. 1891, Kristiansand), kjent som byoriginalen Laumann i Kristiansand (se avsnittet «Kuriosa» ovenfor).
 • Christian Thomas Denoon Reymert, Innehaver av Farsund Bokhandel. Lokal- og fylkespolitiker i Farsund og Vest-Agder. Lokalpatriot, ofte beskrevet som «Farsunds siste original». Initiativtaker til reisingen av bysten over Eilert Sundt ved Husan i Farsund. (1917–1990) (Tilhører Farsundsgrenen)
 • Bjørn Christenssøn Reymert, (1919–1968) Bokhandler. Innehaver av Tromsø Bokhandel. Formann i Nordnorsk Bokhandlerforening. (Tilhører Farsundsgrenen)
 • Jan F. Reymert (1924-2019), sivilingeniør. Tidligere ansatt i Teknisk-Naturvitenskapelig forskningsråd. Han mottok i 1968 Teknisk-Naturvitenskapelig forenings (TEKNA’s) hederspris. (Tilhører Mandalsgrenen - sønnesønn av redaktør Thønnes Reymert)
 • Knut Reymert, (født 1926, død 2013), tidligere disponent i Lexow AS. (Tilhører Mandalsgrenen - sønnesønn av Thønnes Reymert).
 • Johan Fredrik Reymert (1930-1919) kontorsjef i Kreditkassen. Har fått Mandal Byselskaps pris for forskjønnelse av byen som eier av Reymertgården i Store Elvegate (Tilhører Mandalsgrenen - sønnesønn av Johan Fredrik Ekholm Reymert)
 • Sven Harald Reymert (1933-2019), statsautorisert revisor. Har fått Mandal Byselskaps pris for forskjønnelse av byen sammen med broren Johan Fredrik Reymert. (Tilhører Mandalsgrenen - sønnesønn av Johan Fredrik Ekholm Reymert)
 • Lars Thomas Reymert, selvstendig næringsdrivende (født 1962-2021)(Tilhører Mandalsgrenen - sønn av Halvor Bjørn Reymert)

Blant slektens nålevende medlemmer kan nevnes[rediger | rediger kilde]

 • Halvor Bjørn Reymert, avdelingsleder Kredittkassen (født 1928)(Tilhører Mandalsgrenen)
 • Elisabeth Reymert, daglig leder (født 1965)( Datter av Halvor Bjørn Reymet)
 • Per-Kyrre Reymert, mag.art., forsker på kulturminner på Svalbard (født 1945). For sitt langvarige arbeid med Svalbards kulturhistorie er han utnevnt til ridder av 1. klasse i St. Olavsorden. https://www.npolar.no/nyhet/ridder-reymert/ Han har også mottatt Tyfusprisen - Svalbards kultur- og samfunnspris (2014). (Tilhører Farsundsgrenen – sønn av bokhandler Bjørn Christenssøn Reymert, Tromsø)
 • Morten Reymert, cand.oecon, viseadm. dir. Universitetssykehuset i Oslo. Styreleder i Statistisk sentralbyrå (født 1951). (Tilhører Mandalsgrenen – sønn av siv.ing. Jan F. Reymert)
 • Didrik Reymert, siv.ing. NTH, project engineering manager for Shell Europa (født 1955). (Tilhører Mandalsgrenen – sønn av siv.ing. Jan F. Reymert)
 • Dag-Fredrik Reymert, cand.jur. Politiadvokat, Øst politidistrikt (født 1956) (Tilhører Mandalsgrenen – sønn av kontorsjef Fredrik Reymert)
 • Jannike Reymert, cand.med., spesialist i almenmedisin, privatpraktiserende lege i Namsos (f. 1957). I 2008 mottok hun Norsk allmennmedisinsk forenings Løvetannpris. (Tilhører Mandalsgrenen – datter av siv.ing. Jan F. Reymert)
 • Thorn Magnus Reymert (f. 1979), fiolinist, pedagog, konsertmester og orkesterleder.
 • Ingvild Stakkevold Reymert, leder i Norsk Studentunion 2008-09 (født 1984) (Tilhører Mandalsgrenen – datter av cand.med. Jannike Reymert)

Blant etterkommere på kvinnesiden kan nevnes[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 11. mars 2016. Besøkt 9. april 2008. 
 2. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. mai 2008. Besøkt 1. april 2008. 
 3. ^ Eilert Sundt: Om Husfliden i Norge, skrevet i 1867/68
 4. ^ Sørlandet skriver saga, av Herman Smitt Ingebretsen, Stabenfeldt forlag, Stavanger 1946

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Reymert, Øivind T.: Familien Reymert i Mandal (Lørenskog/Mysen 1990). ISBN 82-992290-0-6
 • Reymert, Øivind T.: Slekten Reymert – historie og opprinnelse, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 34 (1993)
 • Langfeldt, Jan G.: Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie, eget forlag, Ski 2004. ISBN 82-994591-2-5

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]