Stevning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En stevning er et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak.[1] Ordet vitnestevning brukes om en formell innkalling til en person om å vitne for en domstol.[2]

I lovgivningen er det stilt bestemte krav til hva en stevning må inneholde for at en domstol skal kunne behandle den.[3] Det er blant annet krav om klar betegnelse av partene og av hva den som starter saken (saksøker) vil ha dom for.[4] Domstolens personell kan hjelpe den som selv vil sette opp en stevning.[5] De fleste saksøkere bruker imidlertid en advokat til å bistå seg med stevning og søksmål.

En stevning som inngis til domstolen, og som ikke oppfyller lovens krav, vil bli avvist av domstolen hvis feilen ikke rettes innen en fastsatt frist.[6]

En stevning starter normalt en sivil sak for en tingrett eller for en voldgiftsrett. Men også privat straffesak anlegges ved stevning.[7]

En stevning må følges opp av motparten (saksøkte) med et tilsvar innen den fristen som retten fastsetter, for å unngå at det blir avsagt en uteblivelsesdom i favør av saksøker.[8]

Muntlig stevning[rediger | rediger kilde]

En stevning kan anlegges muntlig i retten. [9] Dette kan ikke skje via telefon men må skje ved fysisk oppmøte i retten.[10] Både saksøker og den av rettens medarbeidere som har satt opp stevningen skal skrive under på stevningen.[11]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]