New Model Army

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Soldatens katekisme, New Model Armys «bibel»

New Model Army var den fremste av parlamentarianernes styrker under den engelske borgerkrigen. Den bestod av profesjonelle soldater ledet av erfarne generaler, mens de fleste andre enheter bestod av utskrevne eller hastig vervede soldater ledet av aristokrater uten militær opplæring. I tillegg til sine militære fremganger ble New Model Army også kjent for sin fanatiske puritanisme.

Grunnleggelse[rediger | rediger kilde]

Hæren ble opprettet i 1645 på grunn av misnøye blant parlamentarianerne med hvordan borgerkrigen ble utkjempet. Selv om de samlet sett hadde en klart større styrke enn rojalistene totalt sett var de fleste av enhetene av samlet av lokale grupperinger og kunne ikke flyttes over større avstander uten store mengder desertører og kraftig svekkelse av kampmoralen. Videre var mange av offiserene presbyterianere, som ble mistenkt for å ønske fred med kong Karl I.

19. november 1644 annonserte de parlamentarianernes forsamling for de østlige grevskapene at de ikke lenger kunne finansiere sine styrker. Parlamentet gav komitéen som hadde ansvaret for krigføringen, Committee of Both Kingdoms, ordre om å gå gjennom hele militærvesenet. 9. desember samme år vedtok Underhuset Self-senying Ordinance, som forbød medlemmer av begge kamre å ha offisersstillinger.

6. januar 1645 presenterte komitéen opplegget for New Model Army, og utnevnte sir Thomas Fairfax til generalkaptein og sir Philip Skippon som generalsersjantmajor for infanteriet. Oliver Cromwell fikk kommandoen over kavaleriet. Da Self-denying Ordinance trådte i kraft i april 1645 måtte han gi fra seg kommandoen, men Fairfax fikk ham inn igjen da en annen offiser ønsket å emigrere; allerede i juni var han tilbake etter å ha fått dispensasjon.

Tidlig periode[rediger | rediger kilde]

New Model Army hadde 22 000 soldater, fordelt på elleve kavaleriregimenter (6600), tolv infanteriregimenter (14 400) og ett dragonregiment (1000). Armeene som stod under jarlen av Essex, sir William Waller og jarlen av Manchester ble oppløst og soldatene ble innlemmet i New Model Army. Kavaleriet nådde raskt full styrke, men man måtte rekruttere hele 7000 infanterister fra områder i sør og øst.

Regimentene ble utstyrt med røde uniformer, og hver soldat fikk en Soldatens katekisme som forklarte regulativer og drillprosedyrer. Standardlønnen var åtte pence pr. dag for infanteriet og to shilling pr. dag for kavalieriet. Administrasjonen ble i sterkere grad sentralisert, og det ble gitt bedre garantier for forsyninger av mat, klær og utstyr. Kavalieristene måtte stille med egne hester, hvilket er hovedgrunnen til at de hadde tre ganger mer betalt enn infanteriet.

Cromwell satset sterkt på å rekruttere puritanere, og oppfordret til at man sang salmer før slagene. Hæren ble raskt sett på som et arnested for puritanismen, og flere presbyterianske offiserer nektet å gjøre tjeneste der.

Tidlig i hærens historie gav prins Rupert dem tilnavnet Ironsides («jernsidene»). Det blir ofte hevdet at dette skyldes deres rustninger, men soldatene var kun utstyr med beskyttelse i lær, og det viser egentlig til deres evne til å hugge seg gjennom motstandernes rekker; New Model Army ble raskt en formidabel styrke.