Raet landskapsvernområde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
På Spornes er det en liten sandstrand i Raet landskapsvernområde, med svaberg på den ene siden og rullestein lenger vest mot Hoveodden

Raet landskapsvernområde er en tidligere regulering av en del av det området som i dag er Raet nasjonalpark. Området ligger i Agder fylke, i Arendal kommune, og omfatter lokaliteter som Tromlingene, Alvekilen, Bjelland, Spornes, Hove, Gjesøya, Merdø, Havsøya, Ærøya, Jerkholmen og Torungene. Diskusjonen om området burde bli Raet nasjonalpark startet i 2012.[1]

Vernet gjelder først og fremst de ubebygde delene av disse øyene. Området er ca. 15 km langt og utgjør ca. 18 396 dekar hvorav det meste er sjøareal. Området grenser til Hasseltangen landskapsvernområde i Grimstad kommune. Formålet med vernet er å «bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster og særegent dyre- og planteliv knyttet til Raet i Aust-Agders kystområde».

Innenfor området er det tre naturreservater: Indre Halvorsholmen, Store Torungen og Tromlingene. De to førstnevnte er for å verne hekkende sjøfugl, mens det på Tromlingene er våtmark. Østre del av Tromlingene har såkalt fuglelivsfredning, som inngår i verneforskriften for landskapsvernområdet. Skogen på yttersiden av Tromøya har fra 1914 vært fredet etter skogloven. Å beskytte oppvekst for verneskog var da formålet. Skogen er fortsatt vernet.

Det er flere offentlig sikrede friluftsområder innen Raet landskapsvernområde. Fra øst: Spornes, Hove, deler av Merdø, deler av Havsøya, Ærøya, Tvisteinen, Flatskjær, Skjelbergholmen og Jerkholmen. Friluftsområdene eies dels av stat eller kommune, og dels av private som det er inngått avtale med.

Den store endemorenen fra istida, Raet, er et viktig kriterium for vern av området. Raet har avsatt store mengder løsmasser. På yttersiden er massene gjennom lang tid vasket ut slik at bare de groveste rullesteinene er tilbake. Strandvoller av grus og stein er det mange steder. Nærheten til Skagerrak gjør at Raet landskapsvernområde har et typisk kystklima. Agder er et av de steder i Norge som har flest soldager.

Raet landskapsvernområde ligger langt sør, og her finnes mange planter som hører hjemme på sørligere breddegrader. Mange av disse har sin nordgrense her på nordsiden av Skagerrak. Fremmede arter som har kommet hit som ballastplanter finnes det eksempler på.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Raet kan bli nasjonalpark - Fædrelandsvennen, 7. januar 2013.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Raet landskapsvernområde – informasjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]