Storemyr – Fagerbakken landskapsvernområde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Koordinater: 59°4′20″N 10°26′54″Ø

Fra Storemyr-Fagerbakken landskapsvernområde.

Storemyr-Fagerbakken landskapsvernområde ble opprinnelig vernet i 1980 og omfatter et areal på 276 daa sørøstligst på øya Hvasser i Færder kommune.

Landskapsvernområdet[rediger | rediger kilde]

Landskapsvernområdet omfatter et areal som for en stor del er skogbevokst. Skogen er en blandingsbestand som hovedsakelig består av varmekjære lautrær. Hassel er en dominerende art, sammen med osp, kirsebær, ask, alm og furu. I sumpområdene vokser svartor.

Tørre enger med kubjelle og en rekke andre arter finnes i området. I sumpområdene finnes gul sverdlilje. Mange fuglearter trives i området, bl.a. nøtteskrike og nattergal. Rådyr, rev og grevling ser en stadig spor etter. Liten salamander og spissnutefrosk finnes i verneområdet og i dammer like utenfor. Flere rødlisteførte øyenstikkere finnes også.

Tidligere ble arealet brukt til sommerbeite for husdyr.

Det ligger et antall fritidsboliger innen verneområdet; dette er bebyggelse som eksisterte før vernet ble etablert.

Kulturminner[rediger | rediger kilde]

Innen landskapsvernområdet ligger flere arkeologiske lokaliteter; dette er automatisk fredede kulturminner. Ett av dem er en sjelden labyrint-liknende steinstreng på ca. 9 x 9 meter. Den er laget av kun ett lag stein og er 0,1 m høy. Den beskrives som en innhegning i miniatyr. To liknende finnes på Tisler i Østfold, og i Sør-Sverige en funnet 20 - 30 stk. Kulturminnet karakteriseres som en rituell-kultisk lokalitet. En antar at dette kulturminnet er fra jernalderen.

Like ved ligger en liten gravrøys, også den antagelig fra jernalderen.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]