Vinstradalen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Vinstradalen er av fylkesmannen i Sør-Trøndelag utpekt som et kulturlandskap med nasjonal verdi og er klassifisert som svært verdifull med 1. prioritet.

Dalen er en sørgående sidedal til Drivdalen og er en trang V-dal med bratte dalsider og med en canyon i dalens nordende.

Sætrene ligger enkeltvis eller i små klynger innover hele dalen. Selve dalen ligger i fjellbjørkeskog, mens Vetlvonin innerst i dalen ligger i lavfjellet.

Geologisk består Vinstradalen for det meste av kambrosilurske bergarter, med glimmerskifer og grønnstein som de mest dominerende. Begge disse gir næringsrikt jordsmonn med god mineralsammensetning.

Der hvor dalen begynner ligger gården Trengen, hvor det finnes et gammelt gravfelt fra ca. år 400 eller eldre.

I Trengenområdet er det en lokalitet med svartkurle, en utrydningstruet planteart. Herfra kan vi se over dalen til garden Lo som Håkon Håkonsson kjøpte og bygde opp med kongsgård, veitslehall og kapell i ca. 1260.