Kronologi for oldtidens nære Orient

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Mesopotamia

 
Byer / Imperier
Kronologi
Språk
Mytologi

Kronologi for oldtidens nære Orient er den tidsramme som anvendes for å bestemme hvilke tidspunkt hendelsene i Orienten i oldtiden kan dateres til og når de forskjellige kulturene og rikene eksisterte. Siden en nøyaktig tidsregnes i mange tilfelle mangler finnes flere metoder å rekonstruere kronologien på, blant annet ved hjelp av historiske dokumenter og astronomi.

Den assyriske og babylonske kronologien er basert på nedtegnede kongelister med regjeringsår, astronomiske observasjoner, såkalte limmu-lister med eponymer for kongelige embedsmenn, og viktige historiske forbindelser mellom Assyria og Babylonia og andre land.

Amarnabrevene utgjør en viktig kilde, siden de forbinder assyrisk, babylonsk og egyptisk kronologi. Brevene er den eldste kilden vi har til kronologiske synkronismer mellom Egypt og kongene i disse rikene. Brevene omfatter bare noen årtiender, men omfatter brevskrivning mellom Amenhotep III og hans sønn Akhnaton og konger i Assyria, Babylonia, Hettittriket og Mitanni, samt deres syriske vasallkonger.

Kronologien som man finner hos Klaudios Ptolemaios har også blitt regnet for meget viktig når det gjelder å datere regjeringstiden til kongene.

Imidlertid er det fremdeles mange årstall som er usikre, ikke minst i de tidligste tidene når det gjelder babylonsk og assyrisk kronologi. Historikere opererer med tre forskjellige kronologier når det gjelder de tidlige tidene i Assyria og Babylon, såkalt høy kronologi, middelkronologi og lav kronologi.