Islamofobi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Amerikansk motdemonstrant til en antikrigsdemonstrasjon i Washington D.C. 2007 utstyrt med plakat og teksten «Islamofob og stolt av det».

Islamofobi, også kalt islamfobi og islamfrykt[1] (på engelsk islamophobia) er en ikke-medisinsk fobi som tilkjennegjør seg gjennom fordommer mot, stereotypier, hat mot eller irrasjonell frykt for islam og muslimer.[2][3][4][5][6] Begrepet er omstridt og blir blant annet kritisert for å beskytte islam mot kritikk og sekularisme.[7]

Betegnelsene har røtter i europeiske språk fra 1918,[8] men det var først på 1990-tallet at begrepet islamofobi slo gjennom som den vanlige betegnelsen på hat og fordommer mot muslimer i offisiell språkbruk og faglig diskurs.

Definisjoner[rediger | rediger kilde]

Religionsforskerne Pernilla Ouis og Anne Sofie Roald la i 2003 til grunn følgende definisjon i sin bok Muslim i Sverige: «Termen syftar dels på rädsla eller en fobi för religionen «islam» och för dess anhängare, muslimer, och dels på en kampanj mot islam och muslimer som bottnar i denna rädsla.»[9] Termen «islamofobi» og nærstående definisjoner har en slags familielikhet med begreper som rasisme, xenofobi, antisemittisme og orientalisme, og flere definisjoner av «islamofobi» har avgrenset seg i forhold til disse andre begrepene.

Mattias Gardell definerer islamofobi som «sosialt reproduserte fordommer om og aversjoner mot islam og muslimer, samt handlinger og praksiser som angriper, ekskluderer og diskriminerer mennesker på bakgrunn av at de er, eller antas å være, muslimer, og assosieres med islam».[3]

Sosiologene Scott Poynting og Victoria Mason har definert islamofobi som antimuslimsk rasisme som representerer en fortsettelse av anti-asiatisk og anti-arabisk rasisme.[10]

Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) har opprettet et Islamophobia Observatory som registrerer eksempler på islamofobi. Organisasjonen har lagt følgende definisjon til grunn: «a baseless hostility and fear vis-à-vis Islam and, as a result, a fear of, and aversion towards all Muslims or a majority of them.»[11]

Betegnelsen islamofobi har oppnådd språklig og politisk aksept i en slik grad at FNs generalsekretær i desember 2004 ledet en konferanse med tittelen «Confronting Islamophobia», som fordømte islamofobi. Kofi Annan uttalte i 2004: «Når verden er nødt til å finne på et nytt begrep for å definere stadig økende fordommer, er det en trist og bekymrende utvikling. Det er det som er tilfellet med islamofobi.»[12]

Ifølge professor i religion Peter Gottschalk har ordet «islamofobi» konnotasjoner av sosial angst for islam og muslimer, i motsetning til psykologiske og individuelle fobier.[13][14]

Flere grupper, blant annet OIC og Islamophobia Watch, overvåker utviklingen av islamofobe hendelser.[15]

Alternative uttrykk[rediger | rediger kilde]

Noen kritikere mener det fenomentet begrepet forsøker å fange inn, bedre kan kalles «antimuslimisme».[16] Andre mener uttrykket slik det brukes i dag bør splittes i uttrykkene islamnegativisme, et multidimensjonalt uttrykk som beskriver et stort spekter av anti-islamske responser, inkludert holdninger, overbevisninger og konklusjoner angående islam, og islamofobi, her som et endimensjonalt uttrykk som beskriver følelsesmessige eller affektive responser.

Sindre Bangstad skriver at islamofobi har fått preg av ny-rasisme eller «kulturell rasisme» (rasisme uten raser) fordi muslimer blir oppfattet eller fremstilt som «problem» i kraft av sin religiøse identitet på samme måte som biologiske særtrekk ble lagt til grunn i den klassiske rasismen. En slik «rasialisering» av muslimer kaller Bangstad for «hard islamofobi».[3]

Historikk og utvikling[rediger | rediger kilde]

Den første registrerte bruken av uttrykket islamofobi er fra 1918, da Alphonse Etienne Dinet og Sliman ben Ibrahim bruker uttrykket i sin franskspråklige Muhammed-biografi og hevder at «moderne orientalister» delvis «var påvirket av en islamofobi som var vanskelig forenlig med vitenskap og lite verdig vår tid».[8]

Moderne tid[rediger | rediger kilde]

Uttrykket fikk voksende utbredelse i Storbritannia på 1990-tallet og ble forsøkt definert i 1997 i en rapport fra Commission on British Muslims and Islamophobia, opprettet av Runnymede Trust. Her blir termen definert som ugrunnet fiendtlighet mot islam. Den inkluderer også de praktiske konsekvensene av slik fiendtlighet når det gjelder urettferdig diskriminering av muslimske individer og fellesskap, samt utestenging av muslimer fra det allmenne politiske og sosiale fellesskapet.[17][18] Runnymede Trusts rapport beskriver åtte oppfatninger som knyttes til islamofobi.[19]

Cora Døving skriver at diskursen endret seg etter angrepet mot World Trade Center 11. september 2001. Muslimer gikk etter dette fra å bli sett som svake immigranter nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen i Europa, til å bli omtalt og oppfattet som sterke, farlige og truende. Tidligere ble tyrkiske og marokkanske innvandrere betraktet som fattige som trengte hjelp eller som skulle bli sendt hjem. Tyrkere og marokkanere ble senere bare muslimer og med det representanter for et alternativt sosialt og moralsk system.[20]

Bøker av blant andre Bruce Bawer, Hege Storhaug og Oriana Fallaci advart mot omveltningen de mener islam i Europa fører med seg. Dette skyldes blant annet at muslimer ikke deler de europeiske verdiene, muslimer er primært lojale mot islam, ved hjelp av migrasjon og høye fødselstall medvirker muslimer i en plan for å ta over Europa, og i stedet for europeisering av islam er Europa i ferd med å bli islamisert. Den «demografiske katastrofen» har særlig blitt fremhevet av Bawer og Mark Steyn. Denne ideen om et internasjonalt nettverk som i skjul arbeider for å ta kontroll over Europa har fellestrekk med antisemittiske forestillinger om «jøden», ifølge Døving.[20]

Stockholm International Forum on Combating Intolerance[rediger | rediger kilde]

Professor Anne Sofie Roald skriver at det ble tatt skritt for å offisielt anerkjenne begrepet i januar 2001, da Stockholm International Forum on Combating Intolerance anerkjente islamofobi som en form for intoleranse på linje med xenofobi (fremmedfrykt) og antisemittisme.[21] Representanter for 51 stater i tillegg til FNs generalsekretær Kofi Annan, høykommissær for menneskerettigheter Mary Robinson, OSSE-generalsekretær Ján Kubis og representanter for EU og Europarådet deltok under konferansen, som vedtok en erklæring om alle deltagernes besluttsomhet om å bekjempe «folkemord, etnisk rensning, rasisme, antisemittisme, islamofobi og xenofobi, og å bekjempe alle former for rasediskriminering og intoleranse knyttet til det».[22]

EUMC[rediger | rediger kilde]

I mai 2002 utgav European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), et EU-byrå, en rapport med tittelen Summary report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001, som beskrev en økning i islamofobe hendelser i medlemsstatene etter 11. september 2001.[23][24] EUMC har senere utgitt flere rapporter om islamofobi, bl.a. The Fight against Antisemitism and Islamophobia: Bringing Communities together (European Round Tables Meetings) (2003) og Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia (2006).[25]

Fairness and Accuracy in Reporting[rediger | rediger kilde]

I 2008 utgav Fairness and Accuracy in Reporting studien Smearcasting: How Islamophobes Spread Bigotry, Fear and Misinformation, som beskrev strategier brukt av islamofober og identifiserte sentrale offentlige skikkelser som rapporten beskrev som islamofobe.[26]

FN-resolusjon[rediger | rediger kilde]

English Defence League hevder islam er en trussel mot den engelske kulturen og organiserer demonstrasjoner mot bygging av moskéer.

FNs menneskerettighetsråd vedtok i 2010 en ikke-bindende resolusjon som fordømte islamofobiske handlinger, deriblant Sveits' byggeforbud mot minareter. Resolusjonen uttrykte sterk bekymring «for at islam ofte og feilaktig assosieres med menneskerettighetsbrudd og terrorisme».[27] Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg nektet å behandle en klage på loven som forbyr minareter på moskeer i Sveits. Domstolen sa at de som klaget ikke kunne begrunne hvordan forbudet krenket deres menneskerettigheter og/eller religionsfrihet.[28]

Kritikk[rediger | rediger kilde]

Uttrykket har blitt kritisert av ulike personer og grupperinger. Pascal Bruckner, en fransk forfatter som kritiserer "multikulturalisme", hevder i en artikkel at islamofobien ble funnet opp for å bringe muslimer som setter spørsmålstegn ved Koranen og krever likestilling mellom kjønnene, til taushet.[29] I Norge har samfunnsdebattanten Walid al-Kubaisi kritisert at uttrykket brukes som stigmatiserende skjellsord.[30]

Bruk av uttrykket[rediger | rediger kilde]

Et eksempel på bruk av islamofobi-begrepet i Norge er en uttalelse vedrørende Midtøsten-konflikten fra Kontaktgruppen for Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Islamsk råd Norge der det oppfordres til «felles kamp mot islamofobi og antisemittisme».[31]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Ingunn Økland (16.08.2011). «Selvoppfyllende profetier om islamfrykt». Aftenposten. Besøkt 20.04.2011. 
 2. ^ "Teaching the Global Dimension" David Hick, Cathie Holden (2007). P.140.
 3. ^ a b c Bangstad, Sindre (2014). «Islamofobi og rasisme». Agora (31(3-4)): 5–29. 
 4. ^ Sandra Fredman, Discrimination and Human Rights, Oxford University Press, ISBN 0-19-924603-3, p.121.
 5. ^ Yvonne Yazbeck Haddad, Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, Oxford University Press, ISBN 0-19-514806-1, p.19
 6. ^ Islamophobia: A Challenge for Us All, Runnymede Trust, 1997, p. 1, cited in Quraishi, Muzammil. Muslims and Crime: A Comparative Study, Ashgate Publishing Ltd., 2005, p. 60. ISBN 0-7546-4233-X.
 7. ^ «Ikke la deg forlede av det», sier den palestinsk-canadiske skribenten Ali A. Rizvi i en tekst Dagsavisen/nyemeninger.no gjengir fra Huffington Post: «I tillegg til å skille utfordommer mot muslimer (en gruppe mennesker), brukes begrepet 'islamofobi' til å beskytte islam (en ideologi) mot kritikk... Dette er et propagandaord konstruert for å beskytte islam fra kraften i sekulariserismen, ved å sidestille all kritikk av den med rasisme og fremmedfrykt.», fra «Det store selvbedrag», kronikk av Per Edgar Kokkvold i Aftenposten, 15. februar 2015
 8. ^ a b Jonas Otterbeck og Pieter Bevelander (2006). «Islamofobi» (PDF). Forum för levande historia. Arkivert fra originalen (PDF) 19. januar 2012. Besøkt 11. juli 2008.  s. 20.
 9. ^ Pernilla Ouis & Anne Sofie Roald, Muslim i Sverige (2003), s. 26ff; sitert etter Otterbeck og Bevelander, ibid., s. 23.
 10. ^ Scott Poynting, Victoria Mason (2007). «The resistible rise of Islamophobia». Journal of Sociology. 43 (1): 61–86. doi:10.1177/1440783307073935. 
 11. ^ The OIC Observatory on Islamophobia (2008). «Final report of the OIC Observatory on Islamophobia». Organisation of the Islamic Conference. Arkivert fra originalen 31. mai 2013. Besøkt 11. desember 2010.  s. 3.
 12. ^ Annan, Kofi. "Secretary-General, addressing headquarters seminar on confronting Islamophobia", FN, pressemelding, 7 desember, 2004.
 13. ^ Corrina Balash Kerr (20. november 2007). «Faculty, Alumnus Discuss Concept of "Islamophobia" in Co-Authored Book» (engelsk). The Wesleyan Newsletter. Arkivert fra originalen 20. august 2008. Besøkt 15. august 2011. 
 14. ^ «Images of Muslims: Discussing Islamophobia with Peter Gottschalk» (engelsk). Politicalaffairs.com. 20. november 2007. Arkivert fra originalen 4. mars 2016. Besøkt 15. august 2011. referanse
 15. ^ Se Islamophobia Observatory: «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. januar 2013. Besøkt 11. desember 2010.  og «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 28. mai 2013. Besøkt 1. juni 2013. .
 16. ^ Otterbeck og Bevelander (2006). «Ibid.» (PDF). Forum för levande historia. Arkivert fra originalen (PDF) 19. januar 2012.  s. 31.
 17. ^ Se Otterbeck og Bevelander (2006). «ibid.» (PDF). Forum för levande historia. Arkivert fra originalen (PDF) 19. januar 2012.  s. 22.
 18. ^ Commission on British Muslims and Islamophobia (1997). «Islamophobia: A Challenge for Us All». The Runnymede Trust. Besøkt 11. desember 2010. 
 19. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. april 2011. Besøkt 27. april 2011. 
 20. ^ a b Døving, C. A. (2010). Anti-Semitism and Islamophobia: A Comparison of Imposed Group Identities. Tidsskrift for Islamforskning, 4(2), 52-76.
 21. ^ Roald, Anne Sophie (2004). New Muslims in the European Context: The Experience of Scandinavian Converts. Brill. s. 53. ISBN 9004136797. 
 22. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 23. september 2010. Besøkt 19. november 2011. 
 23. ^ Greaves (2004) p. 133
 24. ^ Allen, Chris; Nielsen, Jorgen S.; Summary report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001 (May 2002), EUMC.
 25. ^ EUMC website – Publications Arkivert 23. desember 2007 hos Wayback Machine. Mal:Accessdate
 26. ^ Steve Rendall and Isabel Macdonald, Making Islamophobia Mainstream: How Muslim-bashers broadcast their bigotry, oppsummering av Fairness and Accuracy in Reportings rapport Smearcasting: How Islamophobes Spread Bigotry, Fear and Misinformation, november/desember 2008.
 27. ^ Hui Min Neo (26.03.2010). «UN rights body passes Islamophobia resolution». CBN News. Besøkt 14.08.2011. 
 28. ^ http://www.onislam.net/english/news/europe/452946-muslim-appeal-on-swiss-minarets-rejected.html
 29. ^ http://www.liberation.fr/societe/01012303767-l-invention-de-l-islamophobie L’invention de l’«islamophobie»
 30. ^ Myten om islamofobi, «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. juni 2013. Besøkt 1. juni 2013. 
 31. ^ Kontaktgruppen for Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Islamsk råd i Norge (27. mai 2004). «Felles kamp mot islamfobi og antisemittisme». Den norske kirke. Arkivert fra originalen 15. juni 2006. Besøkt 27. september 2006. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]