Høgskolen Stord/Haugesund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Høgskolen Stord/Haugesund
Grunnlagt 1994
Type Statlig høgskole
Beliggenhet Haugesund, Rommetveit (Stord)
Studenter 3063 [1] (2012)
Ansatte 279 [2] (2012)
Nettsted www.hsh.no

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) ble etablert 1. august 1994 og har i dag vel omkring 2800 studenter og 270 tilsatte. Høgskolen er en av 24 statlige høgskoler i Norge og er et resultat av at fire statlige høgskoler i Haugesund og Stord ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994. De fire høgskolene som fusjonerte var Statens sikkerhetshøgskole, Haugesund sykepleierhøgskole, Stord lærarhøgskule og Stord sjukepleiarhøgskule. Statens sikkerhetshøgskole var tidligere etablert i 1990 ved sammenslåing av Haugesund Maritime Høgskole og Statens Havarivernskole.

Statens sikkerhets høyskole hadde spesielt ansvar for utdanning og FoU innen Brann- og Sikkerhetsteknikk. Høyskolen tilbyr som eneste i landet et Branningeniørstudium og et HMS ingeniørstudium. Høgskolen tilbyr også en Master innen Teknisk sikkerhet/Brannsikkerhet i samarbeid med UiS og UiB. Høgskolen tilbyr fag- og profesjonsstudier innen blant annet IKT i læring, sikkerhetsledelse, helsefag og maritim næring. Disse kan tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader en mastergrad i IKT i læring, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger.

Branningeniørstudiet gir mulighet for arbeid som befal innen kommunale brannvesen ol. eller i rådgivende ingeniør bedrifter innen brannteknisk prosjektering, brannvernopplæring og prosjektering av slokkeanlegg. Masteren innen Teknisk Sikkerhet gir mulighet for arbeid innen Oljeindustrien.

I dag er HSH organisert i tre avdelinger:

  • Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
  • Avdeling for helsefag
  • Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag

Høgskolen tilbyr internasjonalisering av studier, både muligheter for å ta deler av sin ordinære utdanning i utlandet, eller ved å fortsette å utdanne seg i utlandet etter endte studier.

Liv Reidun Grimstvedt er høyskolens rektor fra 2011.


Historikk, Da fire høgskoler ble én[rediger | rediger kilde]

1. august 1994 ble Statens sikkerhetshøgskole, Haugesund Sjukepleierhøgskole, Stord Lærarhøgskule og Stord Sjukepleiarhøgskule slått sammen til Høgskolen Stord/Haugesund. Men HSH har røtter som strekker seg mye lengre bakover i tiden.

Historien på Stord begynte for 170 år siden. I 1839 ble Stord Seminar etablert. I bortimot 30 år holdt Seminaret, som utdannet lærere, til på Tyse Prestegard. Dette stedet ligger et steinkast sør for dagens høgskolebygninger på Rommetveit. Å etablere et Seminar var et stort prosjekt for en fattig nasjon som Norge var den gangen. Men Stord var et naturlig valg. I 1866 flyttet Seminaret ned til Rommetveit. Gjennom årene har det vært flere utbyggingsrunder og moderniseringer. I 1920 kom en flott elevheim som brant ned noen år senere. På 60-tallet ble store deler av dagens bygningsmasse reist i takt med økende studenttall. På midten av 90-tallet kom nytt tilbygg på plass, og nå står vi foran nye planer med opprusting og tilbakeføring av gymsalen.

Knappe tjue minutters gange fra Rommetveit i retning sør finner vi det som en gang het Stord sjukepleiarskole. Den stod ferdig høsten 1977 med en elevheim like ved. På 1980-tallet endret skolen navn til Stord sjukepleiarhøgskole. Høsten 2004 ble sjukepleierutdanningen på Stord samlokalisert med lærerutdanning og kulturfag på Rommetveit i et nytt flott bygg.

Også i Haugesund spenner historien bakover i tiden. Ulike former for navigasjonsutdanning har vært gitt siden tildig 1800. I mange tiår hadde det vært to maritime skoler (navigasjon og maskinist) og en sjukepleierskole som alle midt på 80-tallet fikk status som høgskoler: Haugesund Sjukepleierhøgskole og Haugesund Maritime høgskole (HMH).I tillegg til maritim utdanning ved HMH begynte man i 1985 å gi alle studenter et tilbud om 2-årig øk.adm utdanning. Dette kom i stand fordi en skulle ha økonomiske og administrative fag i sjøkapteinsutdanningen og med det kunne en også tilby det til andre studenter.

I 1988 vedtok Stortinget at den maritime sertifikatutdanningen for alle skipsstørrelser skulle gis av den videregående skolen. Men utdanningen skulle også gis i høgskolesystemet. Dette rev på mange måter bort studentgrunnlaget for de maritime høgskolene. Ledelsen ved HMH gikk derfor inn for å opprette en 3-årig ingeniørhøgskole ved HMH som skulle utdanne maskin-, elektro- og sikkerhetsingeniører.

Regjeringen gikk høsten 1990 inn for at Haugesund Maritime Høgskole og Statens Havarivernskole skulle slås sammen til en. Fra 1.8.1994 gikk Statens sikkerhetshøgskole og Haugesund Sjukepleierhøgskole inn i HSH. Da kom også den maritime høgskoleutdanningen igjen frem i lyset – som nautikkutdanning i HSH. Frem til det nye høgskolebygget stod klart i 1997 holdt sjukepleierne hus på Breidablikk i Haugesund, med ingeniørene som nærmeste naboer. På Bleivik ble all praktisk kursvirksomhet holdt.

I 2000 ble avdeling for sikkerhetsopplæring (Bleivik) skilt ut som eget aksjeselskap, og vi kjenner det i dag som ResQ A/S. Frem til 1. august 2003 var HSH organisert i fire avdelinger ingeniør (Haugesund), helse og samfunn (Haugesund), førebyggjande helsearbeid (Ådland på Stord) og lærerutdanning (Rommetveit på Stord).

Alumni[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]