Samband

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Samband er kommunikasjon, og beskriver kommunikasjonsnettverket i en organisasjon. Brukerne kan være enkeltpersoner eller avdelinger. Både helsevesenet, brannvesenet, politiet og Forsvaret bruker dette begrepet.

Samband benyttes dels av brukerne direkte, f.eks. ved telefonsamtaler, eller ved at meldinger m.m. leveres til et sambandskontor som forestår overføringen til adressatene. Det skjer ved hjelp av sambandsmidler, dvs. materiell eller personell som benyttes for overføringen. Sambandsmidler kan være radio, telefon og annet linjeutstyr, ordonnans, signalflagg eller lys.[1]

Forsvaret[rediger | rediger kilde]

Forsvaret har til rådighet flere systemer for overføring og behandling av informasjon både til operative og administrative formål. Disse systemer kalles Forsvarets sambands- og informasjonssystemer. Stasjonære sambandssystemer omfatter bl.a. Forsvarets digitale nett, meldingssystemer, radiosystemer, kryptografi og faksimile. Militær sambandstjeneste omfatter all virksomhet knyttet til opprettelse og drift av samband mellom militære avdelinger og med sivile organer, også chiffer-(krypto-)tjeneste.[2]

Historisk har man brukt flagg og musikkinstrumenter for signalering. Dette er videreført i militærmusikken.

Se også:

Helsevesen[rediger | rediger kilde]

Helsevesenet har basert seg på radiosamband siden 60 tallet. Helseradioene erstattes nå av det nye nødnettet som er ferdig utbygget i 2015.

Referanser[rediger | rediger kilde]