Hopp til innhold

Tetthet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Densitet»)

Tetthet, eller densitet, er et mål for en gitt egenskap per volum. Det kan for eksempel være massetetthet, som er masse per volum, eller energitetthet, som er energi per volum. Ettersom areal kan sees på som et grensetilfelle av volum, brukes også begrepet i for eksempel befolkningstetthet, som er befolkning per areal, eller magnetisk flukstetthet, som er fluks per areal. Om et objekt har høyere tetthet enn et annet, har det altså større mengde eller antall av den gitte egenskapen per volum (eller areal) enn det andre objektet.

Massetetthet[rediger | rediger kilde]

Når bare termen tetthet eller densitet brukes, siktes det som regel til massetetthet, altså masse per volum. Gjennomsnittstetthet for et objekt er den totale massen delt på det totale volumet, og uttrykkes ofte med den greske bokstaven ρ (rho);

der ρ er objektets midlere tetthet, m er objektets totale masse og V er objektets totale volum. Et objekt med stor tetthet (som et jernstykke) har mindre volum for en gitt masse enn noe som har mindre tetthet (som en isklump).

Et homogent materiale, slik som rent jern eller is, har samme tetthet overalt i materialet. Andre ganger kan tettheten variere gjennom materialet. Et eksempel er atmosfæren hvor tettheten er større nær bakken enn høyt over bakken.

Enheter[rediger | rediger kilde]

SI-enheten for tetthet er kilogram per kubikkmeter (kg/m³). Noen bruker fremdeles den gamle enheten g/cm³ (gram per kubikkcentimeter) eller kg/l (kilogram per liter) til å måle tetthet. 1 kg/dm³ = 1 g/cm³ = 1 kg/l.

I USA brukes også enheten pound/cubic foot (lb/cu. ft.).

Massetettheten av noen kjente materialer[rediger | rediger kilde]

Stoff Fase ved 101,325 kPa (=1 atm), 20 °C Tetthet (g/cm³ eller x1 000 kg/m³)
Grunnstoffer - faste metaller
Osmium-192 (en av de høyeste densiteter) fast > 22,65
Iridium (en av de høyeste densiteter) fast 22,65
Osmium (en av de høyeste densiteter) fast 22,61
Platina fast 21,45
Gull fast 19,3
Uran fast 18,7
Bly fast 11,34
Sølv fast 10,5
Kobber fast 8,93
Jern (rent) fast 7,88
Tinn fast 7,30
Sink fast 7,13
Titanium fast 4,49
Aluminium fast 2,7
Magnesium fast 1,74
Kalsium fast 1,55
Litium (laveste densitet) fast 0,53 (ville flyte i vann, men vil reagere voldsomt)
Legeringer
Amalgam fast 11,6
Bronse fast 8,8–8,9
Nysølv fast ca. 8,7
Messing fast 8,4–8,7
Rustfritt stål 18Cr-8Ni fast 8,03
Stål fast ca. 7,8–7,847
Støpejern fast 7,6
Faste grunnstoffer - ikke-metaller
Diamant (krystallint karbon) fast 3,52
Silisium fast 2,33
Grafitt (karbon) fast 2,2–2,26
Amorft karbon fast 2,0
Svovel fast 2,0
Faste, massive ikke-grunnstoffer - ikke-metaller
Tannemalje fast 2,97
Granitt fast 1,74–2,98 typisk 2,75
Basalt fast (0,7)2,7–3,3[1]
Kvarts fast 2,65
Glass DIN 60001: GL fast 2,4–2,8
Betong fast 1,75–2,4 typisk 2,3
Bordsalt fast 2,2
Tann (dental) fast 2,14
Is (Vann) fast t<0 °C 0,917
Parafin fast 0,9
Faste ikke-massive porøse ikke-grunnstoffer - ikke-metaller (luftholdige)
Marmor (Kalk) CaCO3 fast, porøs 2,7–2,79
Gips CaSO4·2H2O fast, porøs 2,31–2,33
Sandstein fast, porøs 2,119–2,284
Porselen (dental) fast, porøs ca. 2,05
Murstein brent ler, porøs 1,2–1,8 (tørt)
Lecablokk[2] brent leire, fast, porøs 0,6
Polyuretanskum fast, porøs 0,03; annen kilde 0,4–1,2 (uoppskummet?)[3]
Aerogel (beste elektriske-, lyd- og varmeisolatorer) fast, porøs, nanoporer fra 0,003 (2–3 ganger luft)–0,6
Flytende grunnstoffer
Kvikksølv flytende 13,6
Brom flytende 3,12
Flytende ikke-grunnstoffer
Glycerin flytende 1,26
Tungtvann flytende 1,103
Melk flytende ca. 1,03
Vann flytende 1,000
Benzol flytende 0,88
Olje flytende 0,8
Etanol (sprit) flytende 0,79
Bensin flytende 0,66
Gasser (grunnstoffer)
Radon (høyeste gassdensitet) gass 9,73 kg/m³ (= 9,73 g/liter)
Xenon gass 5,88 kg/m³ (= 5,88 g/liter)
Klor gass 3,21 kg/m³ (= 3,21 g/liter)
Argon gass 1,78 kg/m³ (= 1,78 g/liter)
Fluor gass 1,7 kg/m³ (= 1,7 g/liter)
Oksygen gass 1,43 kg/m³ (= 1,43 g/liter)
Nitrogen gass 1,25 kg/m³ (= 1,25 g/liter)
Neon gass 0,901 kg/m³ (= 0,901 g/liter)
Helium-4 gass 0,1787 kg/m³ (= 0,1787 g/liter)
Helium-3 (sjeldent) gass 0,13456 kg/m³ (= 0,13456 g/liter)
Hydrogen (laveste gasdensitet) gass 0,09 kg/m³ (= 0,090 g/liter)
Gasser (ikke-grunnstoffer)
Svoveldioksid gass 2,93 kg/m³ (= 2,93 g/liter)
Karbondioksid gass 1,98 kg/m³ (= 1,98 g/liter)
Luft gass 1,29 kg/m³ (= 1,29 g/liter)
Acetylen gass 1,17 kg/m³ (= 1,17 g/liter)
Ammoniakk gass 0,77 kg/m³ (= 0,77 g/liter)

Referanser[rediger | rediger kilde]