Bregneplanter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bregneplanter
Ormetelg (Polypodiidae)
Nomenklatur
Monilophytes
Populærnavn
Bregneplanter
Klassifikasjon
RikePlanteriket
DivisjonKarplanter
GruppeKarsporeplanter
Økologi
Antall arter: ca. 15 000
Habitat: terrestrisk eller halvakvatisk
Utbredelse: alle verdensdeler unntatt Antarktis
Inndelt i
Høstmarinøkkel tilhører ormetungefamilien (Ophioglossaceae), og det er antatt at disse tilhører bregneplantene eller kanskje også er en søstergruppe av karsporeplantene.
Psilotum nudum er en primitiv form for bregneplante, som ikke hører til selve de egentlige bregnene, men som sammen med ormetunger trolig er en egen søstergruppe av karsporeplantene.
Fylogenetisk tre som viser slektskap og klader av bregneplanter. Egentlige bregner over den stiplede linjen. Latinske navn på klader til venstre, navn på familier i midten, deretter navn på orden og klasse helt til høyre. Navnene bygger på den seneste konsensus iht Pryer et al 2004, og Smith et al 2006, side 708.

Bregneplanter (latin: Monilophyta)[1] tilhører karsporeplantene og er betegnelsen på en "underdivisjon" under karplantene ’’(Tracheophyta)’’. Gruppen består av følgende klasser og selvstendige ordener:

Disse karplantene har en noe usikker plassering under karplantene, men man plasserer dem ofte sammen som «bregneplanter». De har store, ofte trekantede blader. Mange av bregnene har innrullede blader frem til de vokser fullt ut. De formerer seg ved hjelp av sporer som vanligvis blir til på undersiden av bladene.

I eldre systematikk utgjorde bregneplantene en gruppe med det vitenskapelige navnet «Filicatopsida» (eller «Filicatae»). Det har imidlertid vist seg at tre bregnegrupper, Psilotales, ormetungebregner og Marattiales, ikke er i nær slekt med resten av bregnene. Ormetungebregner (Ophioglossales) virker nærest beslektet med Psilotales, mens Marattiales virker nærest beslektet med sneller (Equisetales).

Bregneplanter i denne forstand er altså en parafyletisk gruppe, men om en også inkluderer snelleplantene (Equisetopsida) blir gruppen fullstendig. Resten av de egentlige bregnene, dvs. med unntak av Marattiaceae og ormetungebregner, er derimot en monofyletisk gruppe ofte kalt bregner (Polypodiopsida), eller egentlige bregner (Leptosporangiatae), og utgjør dessuten hovedvekten av alle bregneplanter.

Bregneplanter - fylogenetisk[rediger | rediger kilde]

For en oversikt over bregnenes taksonomi, se: Bregner

Moderne studier (Smith et Al, 2006) anerkjenner 4 klasser (Psilotopsida; Equisetopsida; Marattiopsida; Polypodiopsida), 11 ordener, og 37 familier av bregneplanter.

Bregneplantene er (med unntak av ormetungegruppen) kjennetegnet ved sporehus hvis vegg bare er ett cellelag tykk. Bregner vokser i alle klimasoner, men er representert med flest arter i tropene. I Norge forekommer det viltvoksende 42 arter egentlige bregner, 7 arter i ormetungefamilien og 8 arter sneller.

Inndelingen er delvis klarlagt ved hjelp av fylogenetiske analyser og er, gjengitt i hierarkisk skrivemåte, følgende:

Bregneplanter: (Monilophytes)

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Smith, A. R., K. M. Pryer, et al.' "A classification for extant ferns", i Taxon 2006 55(3), side 705.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]