Avledede SI-enheter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

SI avledede enheter er måleenheter avledet fra de syv baseenhetene spesifisert av det internasjonale systemet for enheter (SI). De er enten dimensjonsløse eller kan uttrykkes som et produkt av en eller flere av baseenhetene, muligens skalert av en passende potens.

SI har spesielle navn for 22 av disse avledede enhetene (for eksempel hertz, SI-måleenheten for frekvens), men resten gjenspeiler bare deres avledning: for eksempel kvadratmeter (m2), den SI-avledede arealeenheten ; og kilo per kubikkmeter (kg/m3 eller kg⋅m−3), den SI-avledede tetthetsenheten.

Navnene på SI-avledede enheter, når de er skrevet i sin helhet, er alltid med små bokstaver. Imidlertid er symbolene for enheter oppkalt etter personer skrevet med en stor bokstav. For eksempel er symbolet for hertz Hz, men symbolet for meter er m.[1]

Avledede enheter med spesielle navn[rediger | rediger kilde]

Det internasjonale systemet for enheter tildeler 22 avledede enheter spesielle navn, som inkluderer to dimensjonsløse avledede enheter, radian (rad) og steradian (sr).

Named units derived from SI base units[2]
Navn Symbol Mengde Ekvivalenter SI-baseenhet

Ekvivalenter

hertz Hz frekvens 1/s s−1
radian rad vinkel m/m 1
steradian sr romvinkel m2/m2 1
newton N kraft, tyngdekraft kg⋅m/s2 kg⋅m⋅s−2
pascal Pa trykk, spenning N/m2 kg⋅m−1⋅s−2
joule J energi, arbeid, varme m⋅N, C⋅V, W⋅s kg⋅m2⋅s−2
watt W effekt, strålingsfluks J/s, V⋅A kg⋅m2⋅s−3
coulomb C elektrisk ladning s⋅A, F⋅V s⋅A
volt V elektrisk spenning, elektrisk potensial, elektromotorisk spenning W/A, J/C kg⋅m2⋅s−3⋅A−1
farad F kapasitans C/V, s/Ω kg−1⋅m−2⋅s4⋅A2
ohm Ω elektrisk motstand, impedans, reaktans 1/S, V/A kg⋅m2⋅s−3⋅A−2
siemens S elektrisk resistans 1/Ω, A/V kg−1⋅m−2⋅s3⋅A2
weber Wb fluks J/A, T⋅m2,V⋅s kg⋅m2⋅s−2⋅A−1
tesla T magnetfelt V⋅s/m2, Wb/m2, N/(A⋅m) kg⋅s−2⋅A−1
henry H induktans V⋅s/A, Ω⋅s, Wb/A kg⋅m2⋅s−2⋅A−2
Celsius °C temperatur i forhold til 273,15 K K K
lumen lm lysfluks cd⋅sr cd
lux lx belysningsstyrke lm/m2 cd⋅m−2
becquerel Bq radioaktivitet (forfall per tidsenhet) 1/s s−1
gray Gy absorbert dose (av ioniserende stråling) J/kg m2⋅s−2
sievert Sv ekvivalent dose (av ioniserende stråling) J/kg m2⋅s−2
katal kat katalytisk aktivitet mol/s s−1⋅mol

Referanser[rediger | rediger kilde]