Absorbert dose

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Absorbert dose er et mål på mengden energi et materie absorberer når det blir utsatt for ioniserende stråling. Forskjellige materier absorberer forskjellige mengder energi. Den absorberte energi per enhet masse, måles i J/kg eller Gray (Gy) oppkalt etter fysikeren Louis Harold Gray.