Altocumulus makrellsky

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Makrellsky over Lincolnshire, Storbritannia.

Altocumulus makrellskyer eller bare makrellskyer er en variasjon av altocumulusskyer og har fått navnet sitt fordi de ser ut som skinnet på en makrellfisk. Som med altocumulusskyer blir makrellskyene dannet ved at store, fuktige luftmasser, som regel i forbindelse med en front, blir hevet og kondenserer. I tillegg er det instabilitet som lagar de små skydottene som skylaget består av. Den eksakte forklaringen på hvorfor skyene får dette mønsteret har aldri blitt fullt ut forstått, men man tror at det eksisterer et vindskjær (endring med høyden av farten eller retningen til luftstrømmen i skyen) i skyen, lignende det som fører til altocumulus undulatus. I dette tilfellet fører vindskjæret til et innviklet bølgemønster som danner en mye finere struktur enn for undulatusskyer.

Siden skyene som regel oppstår før en front, blir makrellskyer i gamle værtegn regnet for å være et tegn på at været blir dårligere.