Hopp til innhold

Aleksandr Tarasov

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Aleksandr Tarasov
Født8. mars 1958Rediger på Wikidata (66 år)
Moskva
BeskjeftigelsePolitiker, sosiolog, journalist, oversetter, filosof Rediger på Wikidata
PartiNeo-Communist Party of the Soviet Union
NasjonalitetRussland
Sovjetunionen
Påvirket avJean-Paul Sartre, Frantz Fanon

Aleksandr Nikolaevitsj Tarasov (russisk: Александр Николаевич Тарасов, født 8. mars 1958 i Moskva) er en sovjetiskfødt, russisk sosiolog, politolog, kulturolog, publisist, forfatter og filosof på den politiske venstresiden. Han var en venstreorientert, politisk dissident i Sovjetunionen. Han har vært med å skrive flere bøker. Fram til begynnelsen av det 21. århundre refererte han til seg selv som en postmarxist[1] sammen med István Mészáros og en rekke jugoslaviske, marxistiske filosofer som tidligere tilhørte Praxis School og emigrerte til London. Siden det 21. århundre har begrepet post-marxisme blitt tilegnet av Ernesto Laclau, Chantal Mouffe og deres tilhengere, og da sluttet Alexander Tarasov (sammen med de ovennevnte István Mészáros og jugoslaviske filosofer) å referere til seg selv som en post-marxist[2].

Tidligere politiske aktiviteter og arrestasjon[rediger | rediger kilde]

I perioden desember 1972 til januar 1973 etablerte Tarasov sammen med Vasilij Minorskij, en hemmelig, radikal venstregruppe som de kalte Nye Kommunisters Parti (NKP; russisk: Партия новых коммунистов). Tarasov ble gruppens uformelle leder sommeren 1973. I 1974 gikk NKP sammen med en annen hemmelig, radikal venstregruppe kalt Venstreskolen (russisk: Левая школа), og dannet Det Nykommunistiske Partiet i Sovjetunionen (DNPSU, russisk: Неокоммунистическая партия Советского Союза). Tarasov ble en av det nye partiets ledere og teoretikere, og skrev partiprogrammet Neokommunismens Prinsipper (russisk: Принципы неокоммунизма). Han ble arrestert av KGB i 1975. Etter varetektsfengsling og en årelang tvangsinnleggelse på psykiatrisk sykehus, ble han løslatt fordi partiet DNPSU aldri ble stilt for retten. På det psykiatriske sykehuset ble Tarasov utsatt for grusom behandling og (de facto) tortur (bl.a. fysisk vold, elektrokonvulsiv terapi, indusert hypoglykemi, overdoser (antipsykotiske medisiner), som resulterte i senskader som Tarasov har lidd av siden løslatelsen, og etterlot ham praktisk talt funksjonshemmet.[3] Etter løslatelsen deltok Tarasov i gjenopprettelsen av DNPSU, som han ledet fram til partiet løste seg selv opp i januar 1985. I 1988 undersøkte to statlige psykiatriske kommisjoner Tarasov, og fant ham helt psykologisk frisk.[4] (Les også: Psykiatri som avstraffelsesmetode i Sovjetunionen.)

Utdannelse og arbeid[rediger | rediger kilde]

Tarasov hadde mange forskjellige jobber: han jobbet som tegner; laboratorieassistent i et designinstitutt; kirkegårdsvokter ved Vagankovo kirkegård (Moskva); maskinist; kjeletekniker; bibliotekar; redaktør; sykepleier; gasskjeleoperatør; bokholder ved det sentrale lageret av Mikojan kjøttforedling; lysbordoperatør ved Moskvas Eremitasjeteater (ligger i Eremitasjehagen i Moskva); forskningsassistent ved Senter for vitenskapelig analyse (det russiske vitenskapsakademiet); universitetslærer; konsulent for Kunnskapsdepartementet; politisk spaltist; ekspert ved informasjonsforskningssenter «Panorama» og Moskva Menneskerettighetskomite; osv. Han har en grad i økonomi fra Hele Russlands Statlige Korrespondansehøgskole i Finans og Økonomi og en grad i historie (påbegynt ved Moskvas Statlige Pedagogiske Universitet og avsluttet ved Statsuniversitetet i Moskva). Da «perestrojka» startet på begynnelsen av 1980-tallet, posisjonerte han seg raskt som en akademisk sosiolog og politolog.

Publisering og litterære aktiviteter[rediger | rediger kilde]

I 1984 begynte Tarasov å publisere verkene sine (under et pseudonym) i Sovjetunionen ("samizdat") og i utenlandsk presse. I 1988 begynte artiklene hans å publiseres (under pseudonymer) i uavhengig presse, og fra 1990 har han publisert sine verk i uavhengig og offisiell presse under eget navn.

I 1988 stiftet Tarasov «Det uavhengige arkivet» (som fra 1990 er kjent som «Det uavhengige arkivet — den uavhengige sosiologiske tjenesten»). I 1991 ble han ansatt ved Senter for ny sosiologi og studier av praktisk politikk (Føniks-senteret) (russisk: Центр новой социологии и изучения практической политики "Феникс"). I 2004 ble han assisterende direktør ved senteret, og i februar 2009 ble han utnevnt til direktør.

I første halvdel av 1993 var Tarasov en av de tre redaktørene av et månedlig magasin kalt «Foreningenes Hus», utgitt av samme team som «Solidaritet» (russisk: Солидарность), avisen ble grunnlagt av Moskva Fagforeningssamband (MFS) (for tiden avisen til Russlands Uavhengige Fagforeningenes Samband). Magasinet hadde et opplag på 30 000. I sin tale til leserne av den første utgaven har A.Tarasov bemerket at «Foreningenes Hus» gjør det til sitt oppdrag å «oppdatere sosialistisk tanke» og «lage en teori som samsvarer med dagens virkelighet». Etter bare fem utgaver ble magasinet lagt ned av Andrej Isaev, sjefredaktør for «Solidaritet», for manglende samsvar med den politiske linjen i MFS, dvs. for "overdreven" radikalisme.[5]

I andre halvdel av 1993 var Tarasov medlem av redaksjonen for avisen «Arbeidsklassens Handling»; i 1993–1994 medlem av redaksjonen i et motkulturmagasin Vugluskr (russisk: Вуглускр); på midten av 1990-tallet var han politisk rådgiver for en radikal studentforening, Studentenes Talsmenn.[6]

Tarasov har skrevet mer enn 1100 publikasjoner innen sosiologi (hovedsakelig om ungdomsstudier,[7] utdanningsspørsmål og konfliktløsning); statsvitenskap[8] (nåværende politikk,[9] politisk radikalisme i Russland og utlandet, massesosiale bevegelser); historie[10] og teori om revolusjonære bevegelser[11] (og geriljakrig); kulturologi[12][13] (populærkulturelle spørsmål, interkulturelle og inter-sivilisasjonsmotsetninger); økonomi[14] (komparativ forskning). Han er også litteratur- og filmkritiker (moderne litteratur og kino, populærkultur og politikk, historie og teori om kinematografien på 1960- og 1970-tallet). Han har vært den første til å studere og beskrive subkultur av nazistiske skinhead i Russland.[15][16][17][18] A. Tarasov er forfatter av den første dyptgående undersøkelsen om innflytelse av høyreekstreme ideer og organisasjoner på subkulturen til fotballfans i Russland (november 2009 — januar 2010).

I 2002 var han en av grunnleggerne, samlerne og vitenskapelig redaktør av bokserien Klokka Null: Verdens moderne antikapitalistiske ideer (russisk: Час Ч. Современная мировая антибуржуазная мысль — Gilea Publishing House). Han fulgte dette med to ekstra bokserier: Klassekampen (tysk: Klassenkampf; redigert sammen med Boris Kagarlitskij — Ultra.Kultur Forlag) i 2005, og Revolusjonens revolusjon (russisk: роЗА РЕВОлюций) i 2006 (Kulturrevolusjon Forlag). Disse seriene inkluderer den moderne venstreorienterte, samfunnspolitiske litteraturen (hovedsakelig utenlandsk).

I tillegg til å bidra til kompilering og redigering av disse seriene, tok Tarasov også rollen som vitenskapelig redaktør og kommentator til verkene av kjente venstretenkere: Lev Trotskij[19], Alain Badiou[20] og Cornelius Castoriadis[21] for å nevne noen.

Som et mål for vold i det post-sovjetiske Russland[rediger | rediger kilde]

4. november 1995 ble Tarasov offer for et uprovosert angrep nær huset hans: Etter å ha kalt ham ved navn, slo ukjente angripere ham så alvorlig at han mistet bevisstheten (selv om han prøvde å forsvare seg). Angriperne slapp unna med id-kortet hans, men tok ikke en stor sum penger og verdisaker. Politiet åpnet en kriminell etterforskning av angrepet, men angriperne ble aldri funnet.[22][23][24][25][26][27]

I 2008 inkluderte nynazister A. Tarasov på listen over sine fiender som må utryddes fysisk. Listen ble publisert på radikale høyreorienterte nettsteder.[28]

I 2011 kåret den russiske pro-Kreml-gruppen «Nasji» Tarasov til en av «168 mest motbydelige fiender» av gruppens leder Vasilij Jakemenko og av Vladimir Putins regime.[29][30][31][32]

Politiske opinionsforskjeller med samtidige dissidenter[rediger | rediger kilde]

Tarasov er kjent blant russiske anarkister som en konsekvent kritiker, først og fremst hevder han at anarkismens praksis er fruktløs og håpløs, og til en viss grad at anarkistisk teori som utdatert og uvitenskapelig.[33][34][35] Tarasovs kritikk har forårsaket åpen fiendskap mot ham blant anarkister.[36][37]

Tarasovs reaksjon på protestene i Russland på begynnelsen av 2010-tallet var negativ. Han framførte venstreorientert kritikk av demonstrantene, og anså dem for å være bevegelse av småborgerskap og et «forbrukernes opprør» fremmed for venstreorienterte krefter i Russland og irrelevante for den revolusjonære kampen mot kapitalismen.[38][39]

Mellom 2002 og 2012 deltok Tarasov aktivt (bak scenen) i utgivelsen av tidsskriftet Skepsis (russisk: Скепсис), og bidro også til tidsskriftets online-versjon, scepsis.net (fra mai 2003). Han var ansvarlig for noen av publikasjonene på tidsskriftets nettside, og samarbeidet med forfattere og oversettere som redaktør og kurator. Han hadde en merkbar innflytelse på de politiske og teoretiske holdningene til tidsskriftet, noe som er tydelig i tidsskriftets og nettstedets misjonserklæring. Erklæringen nevner noen av Tarasovs teoretiske ideer, for eksempel: den definerer byråkrat-borgerskap som den herskende klassen i det moderne Russland; karakteriserer Russland som et samfunn av degraderende periferikapitalisme; skiller mellom begrepene «intellektuelle» og «intelligentsia«; anerkjenner det rudimentære nivået til venstrebevegelsen i dagens Russland osv. I tillegg inneholder Skepsis' misjonserklæring referanser til fem av Tarasovs verk.[40] Det er også kjent at A. Tarasov var en av forfatterne av Scepsis-manifestet med tittelen «Ikke fall i samme felle!»[41] som handlet om «Bolotnaja»-protestene i 2011. Hans innspill til manifestet var ideen om at man er nødt til å organisere fra bunnen opp «motstandens klynger ... på jobben, på skolen og i nabolagene.»[42]

I 2012 forlot Tarasov Skepsis på grunn av ideologiske og politiske uenigheter med flertallet av redaksjonens medlemmer, hvorav de fleste var studenter og tilhengere av Jurij Semjonov, en russisk historiker og etnolog. Tarasovs avgang ble innledet av hans offentlige polemikk med Semjonov.[43][44][45]

Anerkjennelse og priser[rediger | rediger kilde]

Tarasov er en dyktig prosa- og poesiforfatter (siden 1992). Han er også oversetter fra engelsk og spansk (siden 1997). Foruten i Russland er Tarasovs verk utgitt i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Sveits, Sverige, Norge, Italia, Spania, Hellas, Finland, Ungarn, Tsjekkia, Serbia, India, Japan, Sør-Korea, Thailand, Singapore, Argentina, Cuba, Panama, Sør-Afrika, Marokko, Réunion, New Zealand, Estland, Latvia, Litauen, Belarus, Ukraina, Kasakhstan, Moldova, Georgia, Aserbajdsjan, samt i ikke-anerkjente stater som Transnistria og Folkerepublikken Donetsk. Han er prisvinner av prisene i flere litterære magasiner: Folkenes Vennskap (Дружба народов, 2000)[46], Ungdom (Юность, 2001) og Oktjabr (Октябрь, 2011).[47] [48] [49]

Siden 2014 har Tarasovs profil blitt inkludert i årlige utgaver av Marquis Who's Who in the World.[50]

Bibliografi[rediger | rediger kilde]

Utgitt på russisk dersom ikke annet er nevnt.

 • 1993: "Провокация. Версия событий 3–4 октября 1993 г. в Москве". — М.: Центр новой социологии и изучения практической политики "Феникс", 1993. (Provokasjon. En versjon av hendelsene i Moskva den 3.-4. oktober 1993. Moskva, 1993)
 • 1993: "Правда о Югославии". — Пермь: ОПОР, 1993. (Sannheten om Jugoslavia. — Perm, 1993) (medforfatter)
 • 1994: "Провокация. Версия событий 3–4 октября 1993 г. в Москве. — Постскриптум из 1994–го". — М.: Центр новой социологии и изучения практической политики "Феникс", 1994. (Provokasjon. En versjon av hendelsene i Moskva den 3.-4. oktober 1993. Postskriptum fra 1994. Moskva, 1994)
 • 1996: "Политический экстремизм в России". — М.: Информационно-экспертная группа "Панорама", 1996. (Den politiske ekstremismen i Russland. — Moskva, 1996) (medforfatter) ISBN 5-87637-043-6
 • 1997: "Левые в России: от умеренных до экстремистов". — М.: Институт экспериментальной социологии, 1997. (Den russiske venstresida — fra moderate til ekstremister. Moskva, 1997) (medforfatter) ISBN 5-87637-006-1
 • 1999: "Очень своевременная повесть. Феминистка как стриптизёрша: культурологический анализ". — М.: Издательство Академии Искусства и Науки XXI века "Норма", 1999. (En veldig betimelig historie — en feminist som stripper. En kulturanalyse. Moskva, 1999). ISBN 5-85302-194-X
 • 2005: "Революция не всерьёз. Штудии по теории и истории квазиреволюционных движений". — Екатеринбург: "Ультра.Культура", 2005. (Revolusjonen er useriøs — studier i kvasirevolusjonære bevegelsers teorier og historie. — Jekaterinburg, 2005). ISBN 5-9681-0067-2
 • 2006: "Страна Икс". — М.: АСТ; Адаптек, 2006. (Landet X. — Moskva, 2006. ISBN 5-17-032525-8; 2. utgave: Moskva, 2007; ISBN 5-17-040213-9)
 • 2007: "Le rouge et le noir. Extrême droite et nationalisme en Russie". (fransk) — Paris: CNRS Éditions, 2007 (medforfatter). ISBN 978-2-271-06505-6
 • 2012: "XX əsr radikalı üçün Erix Fromm irsi. — Fromm E. Marksın insan konsepsiyası". (aseri) — Bakı: Solfront, 2012. (Erich Fromms arv for det 20. århundrets radikale. Erich Fromm: Marx om konseptet menneske. Baku, 2012). ISBN 978-9952-444-73-5.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Тарасов А.Н. "Полемика с Александром Шубиным Arkivert 8. mai 2021 hos Wayback Machine.". Из книги: "Революция не всерьёз. Штудии по теории и истории квазиреволюционных движений". Екатеринбург, издательство "Ультра.Культура", 2005. (Tarasov, A. "Polemikken mot Alexander Shubin" (fra boken: "Useriøs revolusjon. Et studium av teorien og historien til kvasi-revolusjonære bevegelser". Yekaterinburg, “Ultra.Kultur” Forlag, 2005). ISBN 5-9681-0067-2
 2. ^ (Russisk). Паульман В. Ф. Танцы вокруг парового котла (Paulman, V. "Dansene rundt dampkjel")
 3. ^ Erlich R. (11. november 2001). «Soviet Dissidents. Gone with the wind of change» (engelsk). Chicago Tribune. Besøkt 16. februar 2021. 
 4. ^ (Russisk) Тарасов А.Н (2007). "Возвращение на Лубянку: 1977–й". Журнал Неприкосновенный запас (2). (Tarasov, A. "Returen til Lubjanka – Året 1977". "Neprikosnovennyj Zapas" (Nødsrasjon) Tidsskrift, 2007, No.2).
 5. ^ (Russisk) Потапов, В. "Дом Союзов". Журнал "Община" (49). (Potapov, V. "Foreningenes Hus", Tidsskrift Felleskap, No. 49).
 6. ^ (Russisk) Тарасов А.Н. "Молодежь России: "No Future"?". RWCDAX (2). (Tarasov, A. "Russlands ungdom — ingen fremtid?”. RWCDAX — No. 2).
 7. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (17. januar 1998). "Provinces Grow Restive Arkivert 28. november 2021 hos Wayback Machine." (Provinsene blir urolige). The Moscow Times.
 8. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (1993). "Soviet Trade Unions on the Road to a Shameful Fall Arkivert 8. mai 2021 hos Wayback Machine.". (De sovjetiske fagforeningene på veien til skamfull nedgang) Russian Labour Review (1).
 9. ^ (Engelsk) Tarasov, A. "Provokasjon: et dissidentsyn på begivenhetene I Moskva I den 3-4. oktober, 1993 Arkivert 14. januar 2020 hos Wayback Machine.".
 10. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (1993). "Lessons of Novocherkassk Arkivert 28. november 2021 hos Wayback Machine." (Lærdommen fra Novocherkassk). Russian Labour Review (2)
 11. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (2011). "World Revolution 2: the Return to a Global Revolutionary Strategy Based on the Experience of the 20th Century Arkivert 1. desember 2021 hos Wayback Machine." (Verdensrevolusjonen-2: Returen til en global revolusjonær strategi basert på den 20. Århundres erfaringer). The Future Present. 1 (1).
 12. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (26. april 2000). "Kill The Yankees — a Mantra of Counterculture Arkivert 28. november 2021 hos Wayback Machine." (Drep de Yankeene — En motkuturell mantra). The Moscow Times.
 13. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (mai-juni 2000). "Ten Years of Shame: Arguments About Blame Arkivert 20. februar 2020 hos Wayback Machine." (Skamens ti år – argumentene rundt skyldspørsmål). Russian Politics and Law. 38 (3).
 14. ^ (Engelsk) Tarasov, A. "Super-etatism and Socialism: Towards a Statement of the Problem Arkivert 8. mai 2021 hos Wayback Machine.” (Superetatisme og sosialisme – til etablering av problemstillingen)
 15. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (januar–februar 2001). "Offspring of Reforms — Shaven Heads, or Skinheads. The New Fascist Youth Subculture in Russia" (Reformenes Barn — Hudhoder, eller Skinheader. Den nye fascistiske subkulturen I Russland). Russian Politics and Law. 39 (1).
 16. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (14. juli 2004). "Leading Expert Traces Rise of Skinhead Movement Arkivert 8. mai 2021 hos Wayback Machine." (Den ledende eksperten sporer økning av fascistisk bevegelse). The Current Digest of the Soviet Press
 17. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (August 2002). "Russian Skinheads: a Social Portrait (Analysis of Social Motives Behind the Skinhead Movement in Russia) Arkivert 8. mai 2021 hos Wayback Machine." (De russiske hudhodene: et sosialt portrett (en analyse av sosiale motive bak hudhodebevegelsen I Russland). Kontinent (32).
 18. ^ (Engelsk) Tarasov, A. (18. juni 2004). "The Skinheads Are Coming Arkivert 8. mai 2021 hos Wayback Machine." (De hudhodene kommer). Russian Press Digest.
 19. ^ "Антология позднего Троцкого". М.: Алгоритм, Эксмо, серия "Философский бестселлер". 2007. — 606 с. (Trotskys Sene Verk: En Antologi. “Den Filosofiske Bestselgeren” Serie. Moskva: Algorithm og Eskmo Forlag, 2007)
 20. ^ Бадью А. "Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике". М.: Логос, 2005. — 239 с. (Badiou A. Kan en Politikker Tenke? Et kort traktat om Metapolitikken. Moskva: Logos Forlag, 2005)
 21. ^ Касториадис К. "Воображаемое установление общества". М.: Гнозис; Логос, 2003. — 479 с. (Castoriadis C., Den Forestilte Institusjonen av Samfunnet. Moskva: Gnosis og Logos Forlag, 2003)
 22. ^ (Russisk) Панфилов, О.В. "Нарушения прав журналистов и прессы на территории СНГ: ноябрь, 1995 год". Независимая газета, 14 декабря 1995 г. (Panfilov, O.V. «Brudd på journalistenes og pressens rettigheter på territorium av Samveldet av Uavhengige Stater», Nezavisimaya Gazeta, Desember 14, 1995).
 23. ^ (Russisk) Баранов, А.Ю. "Пострадали... незаметно. Террор против левой прессы". Правда, 9 ноября 1995 г. (Baranov, A.Yu. «Skadet... uten at noen tok merke. Terror med den Venstrepressen» Pravda, November 9, 1995).
 24. ^ (Russisk) "Избит неизвестными...". Общая газета, № 51, 1995 г. (“Slått av de ukjente...” Obshchaya Gazeta, № 51, 1995).
 25. ^ (Russisk) "Мониторинг Фонда защиты гласности: ноябрь 95". Законодательство и практика средств массовой информации. № 12, 1995 г. (Monitoring Analyse av ‘Stiftelsen for Åpenhetens Forsvar’: Media Lovgivning og Praksis, No. 12, 1995).
 26. ^ (Russisk) "Неизвестные, избившие Александра Тарасова, отобрали у него паспорт". ИМА-пресс. – 6 ноября 1995 г. (“De ukjente som banket Alexander Tarasov, tok has id-kort” IMA-Press, November 6, 1995).
 27. ^ (Russisk) "Избит политолог Экспертной группы Панорама". Молодёжный канал – Горячая линия. – 6 ноября 1995 г. (“Angrep på statsviter fra Informasjons Ekspertgruppe Panorama” Den Ynge-Kanalen Hotline, November 6, 1995).
 28. ^ Кузьмин А. Г. Русский радикальный национализм в современной России: традиции и эволюция. — Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского государственного университета, 2011. — С. 218. — ISBN 978-5-87237-761-0. (Kuzmin, А. (2011). Den russiske, radikale nasjonalismen i moderne Russland: Tradisjoner og evolusjon. Syktyvkar: Syktyvkar Statlig Universitet Forlag: 218)
 29. ^ (Russisk) Потупчикгейт. 168 самых врагов режима по версии Росмолодёжи (Potupchikgate. 168 regymets verste fiender ifølge Rosmolodezh).
 30. ^ (Russisk) 168 самых мерзких врагов (168 meste motbydelige fiender).
 31. ^ (Russisk) Враги Режима Arkivert september 28, 2013, hos Wayback Machine (Regimets fiender).
 32. ^ (Russisk) Список врагов, составленный нашистами (Fiendenes liste lagt av Nasji).
 33. ^ (Russisk) Тарасов А.Н. "Леворадикалы". Раздел из книги: Тарасов А. Н., Черкасов Г. Ю., Шавшукова Т. В. "Левые в России: от умеренных до экстремистов". Москва, Институт экспериментальной социологии, 1997. (Tarasov, A. "Den radikale venstresida". Et kapitell fra boka: Tarasov, A., Cherkasov, G., Shavshukova, T. (1997) “Russlands venstreside: fra moderater til ekstremister”. Moskva, Institutt for eksperimentell sosiologi).
 34. ^ (Russisk) Tarasov, А.Н (2005). "Революция не всерьез. Штудии по теории и истории квазиреволюционных движений" (Useriøs revolusjon. Et studium av teorien og historien til kvasi-revolusjonære bevegelser). Екатеринбург, издательство "Ультра.Культура", 2005. (Yekaterinburg: Ultra.Kultura Forlag): 10–12, 14, 21–23, 40–66, 69–81, 84–88, 95–101, 121–124, 129–137, 151–153, 157–169, 209–214, 217–220, 226–235, 242–248, 409, 410.
 35. ^ (Russisk) Тарасов А.Н (2009). "Мать беспорядка". Журнал Неприкосновенный запас (5). (Tarasov, A. “Uordens Mor”. "Neprikosnovennyj Zapas" (Nødsrasjon) Tidsskrift, No. 5, 2009).
 36. ^ (Russisk) Акай, Л. "Анархисты и "леваки": почувствуйте разницу!". Наперекор. – № 8. (Akai, L. «Anarkistene og ‘reddisene’ – føl forskjellen!» På Tross Av (Tidsskrift), No. 8).
 37. ^ (Russisk) "Книга политолога Врунгеля. Полное морально-политическое единство в одном отдельно взятом вопросе". Орган московских анархистов. – 1998, 22 апреля. ("Boken av Vrungel, en statsviter. Full moralsk og politisk enhet om en enkelt sak". En Publikasjon av Moskva-anarkister, 22. april 1998).
 38. ^ (Russisk) Тарасов А.Н. "Бунт кастратов". Русский журнал. (Tarasov, A. "Kastratenes Opprør", Det russiske tidsskrift, 22. desember 2011).
 39. ^ (Russisk) Тарасов А.Н. "...посильнее Фауста Гёте!". 6–30 января 2012. (Tarasov, A. "...Slår Goethes Faust!", 6. –30. januar 2012).
 40. ^ (Russisk) Платформа «Скепсиса» (Platformen av tidsskriftet Scepsis).
 41. ^ (Russisk) «Не наступать на грабли!» (“Ikke fall i samme felle!”).
 42. ^ (Russisk) Лачин. «Король двух гетто» (Latsjin, "Konge av to ghettoer").
 43. ^ (Russisk) Тарасов А. Н. "Опять тупик" // «Русский журнал», «Скепсис» (Tarasov, A. "Blindvei igjen" Det russiske tidsskriftet, Scepsis)
 44. ^ (Russisk) Семёнов Ю. И. "Дилетантизм против науки". (Semenov, J. "Amatørisme mot vitenskap", Scepsis)
 45. ^ (Russisk) Тарасов А. Н. "Не Мировая война, а Мировая революция" // «Сен-Жюст», «Скепсис» (Tarasov, A. "Ikke verdenskrig, men verdensrevolusjonen" Saint-Juste, Scepsis)
 46. ^ (Russisk) Radio Liberty — Culture News. 1. februar 2001.
 47. ^ (Russisk) "Журнал "Октябрь" выбрал лучшие публикации 2011 года". МК, 19 декабря 2011 г. ("Oktjabr magazine har valgt de beste publikasjonene i 2011". Moskovskij Komsomolets, 19. desember 2011).
 48. ^ (Russisk) "Журнал "Октябрь" выбрал лучшие публикации 2011 года". Lenta.ru, 19 декабря 2011 г. ("Oktjabr magazine har valgt de beste publikasjonene i 2011". Lenta.ru, 19. desember 2011).
 49. ^ (Russisk) Зайцев, П. ""Октябрь" в декабре". Российская газета, 22 декабря 2011 г. (Zajtsev, P. "Oktjabr' — desemberutgave ". Rossiyskaya Gazeta, 22. desember 2011).
 50. ^ Who's Who in the World 2014. 31rd Edition (Classic). Chicago, 2013. ISBN 978-0837911526

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]