Hopp til innhold

Polemikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tittelsiden til Thomas Murners anti-lutherske polemiske skrift Von dem grossen Lutherischen Narren wie ihn Doctor Murner beschworen hat fra 1522.

Polemikk (fra gresk polemike (tekhne) «krigskunst», til polemos «krig»)[1] er en betegnelse på særlig heftig diskusjon og argumentasjon, gjendrivning og imøtegåelse av andres påstander og meninger, da gjerne i skriftlig form som i litterær strid eller en ordstrid. Det å drive med polemikk kalles «å polemisere», mens en som driver med polemisering kalles en «polemiker».[1]

Tidligere ble polemikk også kalt for «pennekrig»[2] eller «pennefeide»,[3] som regel ført i det offentlige rom som skriftlig i aviser og tidsskrifter. Begrepet brukes også om tidsskriftsartikkel med en særdeles skarp brodd mot andres meninger, men også om usaklig kritikk. Det ligger i sakens natur at polemikker ofte er kontroversielle og preget av konflikter. Den gang injurieloven[4] var langt mindre streng enn den er i våre dager, var polemisk journalistikk langt mer alminnelig i det kontinentale Europa.[5] Historisk har det hatt sine konsekvenser: i publiseringen av den polemiske pamfletten The Shortest Way with the Dissenters (1702) hevdet Daniel Defoe at den beste måten å håndtere dissentere på var å forvise dem til utlandet og sende deres predikanter til bøddelen. For dette ble han dømt for opprørske injurier og satt i gapestokken de tre siste dagene av juli 1703.[6] En polemiker er en stridslysten skribent, en som ikke vegrer seg å ta del i polemikker. Polemikk brukes også ofte negativt, eksempelvis når en debattant vil stemple en annen som man diskuterer med ved å kalle vedkommende for en polemiker.[1]

Det har vært flere berømte polemikker: i Norge var Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland litterære fiender. Welhaven skrev blant annet «Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker oplyste» i 1832. En diktsamling av Welhavens dikt i 1990 hadde tittelen Diktekunst og polemikk : Johan Sebastian Welhavens dikt.[7]

1960-tallet markerte Jens Bjørneboe seg som en skarp polemiker, også beskrevet som «rasende polemiker».[8]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c «polemikk», NAOB
  2. ^ «Penne-krig», Ordbog over det danske sprog
  3. ^ «pennefeide», NAOB
  4. ^ Ærekrenkelser, Norsk redaktørforening
  5. ^ «polemic, or polemical literature, or polemics (rhetoric)», Britannica
  6. ^ Cavendish, Richard (7. juli 2003): «Daniel Defoe Put in the Pillory», History Today
  7. ^ «Diktekunst og polemikk : Johan Sebastian Welhavens dikt», Nasjonalbiblioteket
  8. ^ «Essayisten Jens Bjørneboe», NTNU