Voksenrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Voksenrett eller voksenopplæringsloven (lov om voksenopplæring av 19. juni 2009) er en rett for voksne til å få gratis grunnskoleopplæring eller videregående opplæring, veiledning og dokumentasjon på tidligere tilegnet kunnskap. Loven regulerer hvordan studieforbund, nettskoler og andre skoler driver voksenopplæring. Formålet med loven er å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet.

Hovedinnhold i loven[rediger | rediger kilde]

Loven inneholder overordnede mål for studieforbund. I loven er det også fastsatt regler for godkjenning av skoler som driver med voksenopplæring og for fordeling av statstilskudd.

Ifølge loven må et studieforbund ha et ideelt formål, en demokratisk oppbygging og et minimum antall medlemsorgansiasjoner over hele landet. I tillegg stilles enkelt andre krav.

I tillegg til studieforbund og nettskoler omfatter loven også en gruppe skoler som tidligere er blitt godkjent for voksenopplæring gjennom privatskoleloven. I voksenopplæringsloven er det fastsatt hvordan disse skolene skal drive sin virksomhet.

Loven gir departementet (Kunnskapsdepartementet) grunnlag for å føre tilsyn og kontroll med virksomheten til studieforbund, nettskoler og andre skoler som driver voksenopplæringsvirksomhet.

Personer over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til det. Denne retten er forankret i opplæringsloven §4A-1.

Retten til videregående opplæring gjelder for voksne som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Retten er forankret i opplæringsloven § 4A-3 og gjelder fra det året den voksne fyller 25 år. Det er en forutsetning at grunnskolen er fullført.

Det er kommunen og fylkeskommunen sin plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne. Opplæring spesielt organisert for voksne er nedfelt i opplæringsloven, kapittel 4A.

Ungdomsrett innebærer rett til videregående opplæring for ungdom mellom 15 og 24 år.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]