Kriminell lavalder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Kartskisse som viser kriminal lavalder i verdens land

Kriminell lavalder betegner den nedre aldersgrensen for å kunne bli gjort strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling. Den kriminelle lavalderen er forskjellig fra land til land. At man er for ung til å dømmes til straff innebærer imidlertid ikke at samfunnet er avskåret fra å sanksjonere den kriminelle handlingen. Eksempelvis kan det bli aktuelt å pålegge barnevernet å følge opp personen som har begått handlingen. I Norge fastsetter straffeloven § 20 at den kriminelle lavalderen er 15 år.

Norge[rediger | rediger kilde]

På 1800-tallet var den kriminelle lavalderen 10 år helt frem til 1896, da den ble hevet til 14 år. Straffeloven av 1902 videreførte 14-årsgrensen. Endringen til 15 år ble vedtatt i 1987[1] (trådte i kraft i 1990),[2] og denne grensen ble videreført da den nåværende straffeloven trådte i kraft i 2015.[3]

Den kriminelle lavalder i de nordiske landene er den samme som i Norge.[4][5][6][7] Et stort antall land har lavere grense, eksempelvis er grensen i India 7 år,[8] i Skottland er den 12 år, [7]i England og Wales er grensen 10 år.[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ John Kristian Elden (12. juli 2017). «kriminell lavalder». Store norske leksikon. Besøkt 27. mars 2021. 
  2. ^ «UNGDOM OG KRIMINALITETREGLER SPESIELT TILPASSET UNGE MELLOM 15 OG 18 ÅR» (PDF). Universitetet i Oslo - Juridisk fakultet, studentavhandling. 25. november 2004. Besøkt 27. mars 2021. «Senere skjedde flere endringer med reaksjonssystemet overfor unge lovbrytere, men den kriminelle lavalder ble ikke rørt før 7. mai 198712. Da ble den kriminelle lavalder vedtatt hevet til 15 år. Endringen trådte først i kraft 1. januar 1990. Bakgrunnen for den utsatte ikrafttredelsen var primært at barnevernet ikke ble ansett tilstrekkelig utbygd i 1987 til å ta seg av de mest kriminelt aktive barn» 
  3. ^ Nanna Baldersheim (25. mars 2021). «Er det riktig å straffe barna våre strengere? Her er erfaringene fra historien.». Aftenposten. Besøkt 27. mars 2021. «Kriminalloven av 1842 satte lavalderen til 10 år. Dette var første gang det ble satt en eksplisitt lavalder i norsk lov. I vergerådsloven (1896) ble lavalderen hevet til 14 år. Vergerådene ble opprettet, en kommunal rettsinstans som kunne gripe inn overfor «moralsk forkomne barn». [...] I 1987 ble den kriminelle lavalderen hevet til 15 år. I dag er hovedregelen at personer mellom 15 og 18 år ikke skal idømmes fengselsstraff, etter FNs barnekonvensjon.» 
  4. ^ «Den kriminelle lavalder hæves til 15 igen». Danmarks radio (DR). 23. februar 2012. Besøkt 27. mars 2021. «Regeringen gør i dag op med forgængerne, og hæver igen den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år.» 
  5. ^ «Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare». Justitiedepartementet. Besøkt 27. mars 2021. 
  6. ^ «Dealing With Child Offenders in Finland - The Scandinavian Child Welfare System in Operation». U.S. Department of Justice. 1980. Besøkt 27. mars 2021. «In Sweden and Finland, the age of criminal responsibility is 15.» 
  7. ^ a b c «MINIMUM AGES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN EUROPE». Child Rights International Network - CRIN. Besøkt 27. mars 2021. 
  8. ^ «MINIMUM AGES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN ASIA». Child Rights International Network - CRIN. Besøkt 27. mars 2021. 

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]