Folkeslag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

En etnisk gruppe er sosialt og kulturelt definert. En etnisk gruppe ser seg selv som forskjellig fra andre grupper og blir også av andre grupper definert som egen folkegruppe [1] eller folkeslag. Grunnlaget for kategoriseringen er gruppens enisitet.[2] Etniske grupper må skilles fra raser, se artikkelen om etnisitet.

Etnisitet er felles særtrekk ved en gruppe som identifiserer gruppen som et "folk". Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, musikk, verdier, kunst, praksis, litteratur, familieliv, religion, ritualer, mat, navneskikker, offentlig liv og materiell kultur[3]. En unik samling kulturelle karakterisktika som får uttrykk gjennom felles unike handlemåter gjennom det sosiokulturelle livet i en befolkning, er karakterisk for begrepet etnisitet. Det dreier seg om ikke bare om en befolkning, en numerisk størrelse, men om et "folk", en allsidig og omfattende unik kulturell identitet.[4]

Tidligere var betegnelsene folkeslag og folkegruppe de vanligste betegnelsene og brukes fortsatt ofte om etniske grupper.[5] Noen etniske grupper betegnes som urfolk.[6] Urfolk kan i tillegg til å være en etnisk gruppe også ha biologiske og genetiske fellestrekk.

Felles trekk ved etniske grupper ar gjennomslagskraften til gruppens etnisitet. Etnisiteten gir overordnet identitet, har betydning for samhandling med andre i sammenhenger som ellers er nøytrale som for eksempel arbeidssituasjonen. Etnisiteten setter sosiale eller konvensjonelle begrensninger for hvilke handlemåter den enkelte velger i samvær med andre. Markeringen av egen kulturell identitet er i mange land økende og etniske grupper motsetter seg assimilasjon som innebærer utslettelse av egen kultur.[7]

Eksempler på etniske grupper i Norge er samer, kvener og rom. Eksempler på tidligere etniske grupper i Europa er saksere, gallere, romere og bretonner. Eksempler på etniske grupper i Asia er karen, khmer og thai. Eksempler på etniske grupper i Afrika er hutuer, tutsier, san og tuareger. Eksempler på etniske grupper i Amerika er maya, inka, jivaro, cherokee og inuitter. Disse eksemplene er ikke uttømmende eller representative for alle etniske grupper som eksisterer eller har eksistert i disse områdene.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «e- gruppe folkegruppe som betrakter seg som en gruppe i forhold til andre, og som blir betraktet som det av andre» sitert fra Bokmålsordboka http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=folkegruppe&begge=+&ordbok=begge
  2. ^ etnisk gruppe. (05.03.2012) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/etnisk_gruppe
  3. ^ Encyclopædia Britannica om kultur: «The definition of culture has long provoked debate. The earliest and most quoted definition is the one formulated in 1871 by Edward Burnett Tylor: «Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.» Three things of enduring relevance are to be remarked in this definition. First, it treats culture and civilization as interchangeable terms. Second, it emphasizes ethnography. And third, it singles out that which is learned by means of living in society rather than what is inherited biologically.» Sitert fra: "anthropology." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Encyclopædia Britannica Inc., 2013. Web. 03 Feb. 2013. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/27505/anthropology>.
  4. ^ "anthropology." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Encyclopædia Britannica Inc., 2013. Web. 03 Feb. 2013. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/27505/anthropology>.
  5. ^ http://snl.no/.search?query=etnisk+gruppe&search= http://snl.no/.search?e=snl&query=folkegruppe http://snl.no/.search?query=folkeslag&search=
  6. ^ urbefolkning. (24.01.2013) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/urbefolkning
  7. ^ etnisk gruppe. (05.03.2012) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/etnisk_gruppe

Se også[rediger | rediger kilde]