Republikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Republikk er en statsform der statslederen er direkte eller indirekte valgt, eller utpekt på annen måte, og kalles vanligvis president. Dette i motsetning til et monarki hvor vervet som statsleder går i arv innen en bestemt familie. Republikk kommer av latin: res publica, som betyr "folkets ting".

Republikk og monarki stilles ofte opp mot hverandre som uforenlige. Den korteste definisjonen av republikk er at den er et ikke-monarki. Republikker kan være demokratiske eller ikke-demokratiske.

Republikker kan ha flere forskjellige måter å være organisert på. De fleste har én president valgt for en bestemt funksjonstid (i motsetning til en monark hvor monarken vanligvis er konge eller keiser til sin død). Det er også mulig å ha mer enn en president; enten ved at det er flere som deler en felles funksjon, eller at presidentvervet går på omgang.

En president kan ha ingen, lite eller mye makt, alt avhengig av hvordan det er bestemt at statslederen i en republikk skal fungere.

  • I noen land er statslederen eller presidenten kun en seremoniell figur. Da er oppgavene hovedsakelig å representere sitt land ved utenlandske statsbesøk og når ambassadører overleverer sitt akkreditiv.
  • Presidenten kan ha en funksjon i forhold til å utpeke hvem som skal være regjeringssjef og danne regjering etter et parlamentsvalg.
  • Presidenten kan ha fullmakter i forhold til utenrikspolitikken og forsvaret.
  • Presidenten kan sitte med den utøvende regjeringsmakten.

Når en statsleder i en republikk er valgt av folket, kan denne lettere hevde sin demokratiske autoritet gitt av folket. Det kan også være indirekte valg av president, som når parlamentet står for valget.