Humanistforbundet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Humanistforbundet er et norsk livssynssamfunn stiftet i 1997. Det var ønsket om å starte et humanistisk livssynssamfunn som kunne se forbi konflikten mellom det organiserte religiøse og et sekulært alternativt livssynssamfunn. Målet var å starte et livssynssamfunn som kunne forene de generelle humanistiske verdiene, i tråd med menneskerettighetene.

Humanistforbundets formål er å være et humanistisk livssynssamfunn. Humanistforbundet skal fremme humanistiske verdier som frihet, solidaritet, samhold, toleranse og likeverd i tråd med menneskerettighetene. Humanistforbundet er en politisk uavhengig livssynsorganisasjon. Humanistforbundet tilbyr sosiale og tematiske møteplasser og seremonier tilpasset enkeltindividets behov[1]. I 2019 var det 4000 medlemmer og 75 seremoniledere.

Humanistforbundet fremmer en inkluderende humanisme der individet er frie, selvstendige og ansvarlige for gode liv. Humanistforbundet fremmer menneskesynet om et åpent og rettferdig samfunn bygget på nordiske humanistiske tradisjoner og verdier. Frihet, likhet og fred er ikke tilfeldige ord og verdier i Humanistforbundet. Helt siden revolusjonen med boktrykkerkunsten har mennesker åpent utfordret makt og oppfatninger. Kunnskap har inspirert til utvikling og idealet om den frie tanke har stått sentralt i utviklingen av humanistisk forståelse. Humanisme dekker ulike oppfatninger og kan bl.a relateres til religion, tro, ateisme, humanitære bevegelser, politikk, filosofi, jus og akademia. Humanisme ble i 2012 inntatt i Grunnloven som en del av Norges verdigrunnlag.


Humanistforbundet mener

Vi legger til grunn at humanisme bygger på en historisk utvikling av menneskesyn, liv og samfunn. Dette sammenfatter drøftelser fra ideen om den frie tanke (1400-tallet) til menneskerettighetserklæringen om frihet, likhet og fred (1948), frem til at humanisme ble inntatt i Grunnloven.

Vi er et åpent livssyn for alle humanister. Uavhengig at tro, kultur, tradisjoner, geografi og bakgrunn.

Det er system som fremmer humanistiske tradisjoner og verdier som ligger som grunnlag for vårt livssyn. Ikke nødvendigvis enkelte menneskers godhet, barmhjertighet eller veldedighet.  


Tro

Styrken i vårt forbund er at vi forholder oss aktivt til verdispørsmål som blant annet omhandler holdninger, dannelse, menneskeverd, demokrati og dialog. Vi er ikke så opptatt av religiøse eller filosofiske spørsmål om hvorfor menneske er til. Enkelte humanistiske livssyn ekskluderer, og i noen tilfeller aktivt kjemper mot religiøse tradisjoner og tro.

Humanisme er ikke et ferdig livssyn, en ideologi eller en filosofi. Humanismen er stadig i utvikling, forankret i menneskeverdet. Vi respekterer at mennesker har en tro eller kulturell bakgrunn som relaterer seg til tro/livssyn. Dette mener vi kan forenes med et fremtidsrettet positivt, humanistisk livssyn. Som eksempel respekterer vi naturligvis bruk av religiøse sanger, tekster eller symboler i en gravferd hvis det er ønskelig for å beskrive et levd liv.    


Menneskeverdet

står sentralt i Humanistforbundet og betyr at alle mennesker har lik verdi. Menneske har rettighet og ansvar som for oss betyr retten til et verdig liv og ansvar til bærekraftig forvaltning av alt liv på jorden og sikre fremtiden til planeten.  

Frihet, likhet og fred

betyr for oss frihet fra religiøse, tradisjonelle, kulturelle, økonomiske og sosiale stengsler. Likhet for alle mennesker og fredelig sameksistens. Dette ligger til grunn for hvordan vi lever vår liv og sammenfatter ulike politiske og praktiske oppfatninger. Humanistforbundet er derfor et åpent livssyn for ulike politiske oppfatninger.

Humanisme og fremtiden

Det er relevante og aktuelle samfunnsspørsmål og fremtidsperspektiver innenfor teknologi, menneskelig samhandling og verdens utvikling som opptar oss i Humanistforbundet.

Hvordan kan vi som humanister fremme verdier som påvirker et menneskelig teknologisk utvikling.

Hvordan benytte forskning, vitenskap og litteratur til å forstå klimatrusler og bruk av livstruende våpen til å fremme humanistiske verdier.

Hvordan skal menneskene videre ta ansvar for gode samfunn, der fred, frihet, demokrati og bærekraftig og forsvarlig ressursforvaltning i fremtiden skal være avgjørende.

Svaret på mange av dagens og fremtiden utfordringer kan ligge i den humanistiske tradisjonen vi i Norden og Europa har utviklet gjennom århundrer. Det er med denne bakgrunn og med en positiv tro på mennesker vi tror at fremtiden er mulig. Også for mange nye generasjoner.    

Historie[rediger | rediger kilde]

Forbundet ble stiftet i 1997 og het da Sekulært Fellesskap. Sekulært Fellesskap ble stiftet som et trossamfunn som en kritikk av et kunstig skille mellom trossamfunn og livssynssamfunn. Forbundet skiftet etter hvert navn til Sosialhumanistene, noe det het fram til 2013. I 2012 endret forbundet status fra trossamfunn til livssynssamfunn og skiftet navn fra Sosialhumanistene til Humanistforbundet[2].

Seremonier[rediger | rediger kilde]

Velkomstfest er et seremonitilbud som organisasjonen presenterer som et livssynsnøytralt alternativ til dåp og navnefest.

Konfirmasjon er et undervisningstilbud til ungdom i konfirmasjonsalder som ønsker et livssynsnøytralt alternativ eller supplement til andre tradisjonelle konfirmasjonstilbud. Kurset har en tydelig akademisk forankring; og avsluttes med en høytidelig seremoni.

Vielse i regi av Humanistforbundet har blitt tilbudt siden 2004. Humanistforbundet ser på ekteskapsinngåelsen som en ren juridisk ordning. Grunnlaget for vigsel og den formelle seremonien er tros- og livssynsnøytral. De er én av fem instanser med rett til å forestå ved inngåelse av ekteskap mellom likekjønnede par.[3]

Gravferd er et tilbud til dem som ønsker en livssynsnøytral gravferd. Humanistforbundet har gravlundsareal på Grefsen i Oslo. Dette er en urnelund, som forutsetter kremasjon.

Generalsekretærer[rediger | rediger kilde]

  • Leik-Endre Hofslandsdal (1997 - 2016)
  • Jan-Egil Mosand (2016 - nåværende)

Styreledere[rediger | rediger kilde]

  • Sten Morten Henningsmoen (2013 - 2015)
  • Camilla Gunnerud (2015 - 2016
  • Christian Torp (2016 - 2018)
  • Børre Sørdahl (2018 - nåværende)

Referanser[rediger | rediger kilde]

Humanistforbundet

Humanisme

Hva er humanisme

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Vedtekter – Hufo - Humanistforbundet». Hufo - Humanistforbundet. Besøkt 31. august 2018. 
  2. ^ Gran, Even. «Nytt norsk humanistforbund grunnlagt i troen på «urselvet»». Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk (norsk). Besøkt 31. oktober 2018. 
  3. ^ Norge.no Vielse Arkivert 29. juli 2010 hos Wayback Machine.