Terningmoen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Terningmoen leir»)
Terningmoen mellom 1915 og 1920.

Terningmoen leir er en militærleir med tilhørende skyte- og øvingsområde på Vestad i Elverum. Terningmoen er en del av Østerdal Garnison, sammen med Rena leir.

Historie[rediger | rediger kilde]

1600 til 1900-tallet[rediger | rediger kilde]

Østoppland infanteriregiment ble opprettet i dette distriktet fra år 1657. Fra 1650-tallet ble det bygget befestninger i Elverumsområdet på begge sider av elveløpet: Christiansfjeld festning og etterhvert Terningen skanse og Grindalskansen ved vestsiden.[1]

Terningmoen som forsvarsanlegg ble først opprettet som ekserserplass for Østerdalens bataljon i Akershusiske infanteribrigade ca. år 1879. Etter denne tiden startet gradvis utbygging og arealutvidelse.

1900 og 2000-tallet[rediger | rediger kilde]

I 1932 ble Skyteskolen og Vinterskolen for infanteriet slått sammen til Skyte- og vinterskolen for infanteriet (SVI) på Terningmoen, noe som igjen medførte byggevirksomhet. Leiren ble betraktelig utvidet under 2. verdenskrig og i etterkrigstiden.

På starten av 1980-tallet flyttet Østoppland forsvarsdistrikt og Østoppland infanteriregiment nr. 5 sin stab til Terningmoen fra Regimentsgården i Elverum. Terningmoen ble standkvarter for Østoppland heimevernsdistrikt nr. 05.

Terningmoen var også tidligere standkvarter blant annet for Oppland Regiment, Infanteriinspektoratet, infanterilinjen ved befalsskolen for Hærens Kampvåpen (BSKAMP), Kampvåpenets Utdanning og Kompetansesenter (KampUKS) og deler av FIST-H.

Ved utbyggingen av Terningen Arena i 2009-2010 ble et mindre areal av leiren solgt til fordel for flerbruksanlegget.

Brann[rediger | rediger kilde]

Natt til 9. februar 2010 ble tre lagerbygninger overtent og totalskadd. To av bygningene var depoter, som lagret full bekledning og militært utstyr til ca. 1000 soldater. Det tredje bygget var våpenlager og -verksted, samt kontorer for FLO. Bygg og det meste av materiell var å regne som totalskadd. Ingen av bygningene, som ble bygget i henholdsvis 1888, 1933 og 1943, hadde vernestatus.[2]

I dag[rediger | rediger kilde]

Leiren er i dag preget av tre utbyggingsperioder: Etableringsperioden sent på 1800-tallet, bygg fra 2. verdenskrig og bygg fra etterkrigstiden til i dag.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Leiren huser:

Støttefunksjoner og administrative avdelinger:


Heimevernsstaben, som tidligere holdt til ved Akershus festning, ble i desember 2011 flyttet til Terningmoen. Staben på ca. 40 ansatte utgjør ledelsen for hele HV.[4]

Gardeskolen er Hans Majestet Kongens Gardes rekruttskole (Kp. 6). Rekruttene er her i ca. 2-3 måneder, før (de fleste) soldatene overføres til Huseby leir i Oslo, der de tilbringer resten av førstegangstjenesten som gardister. Denne avdelingen ble overført til Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning januar 2021.[5][6]

Skytefelt[rediger | rediger kilde]

Terningmoen har et stort skyte- og øvingsområde med flere skytebaner, som brukes mye av både av flere avdelinger i Forsvaret, politiet og sivilt for diverse skytetrening og øvelser, også for trening til internasjonale operasjoner.

Landskytterstevnet ble arrangert her i 1990, 2000 og 2010 og vil også bli arrangert her i 2021.

Fremtid[rediger | rediger kilde]

Ifølge Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren fra 2020, foreligger det planer om å etablere en felles rekruttskole for hele Hæren på Terningmoen[7], noe som vil føre til en betydelig økning av personell i leiren.

I januar 2021 ble 6. Gardekompani flyttet over til Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning, der går de under navnet Kompani G.[8]

Terningen Arena[rediger | rediger kilde]

Terningen Arena er et flerbruksanlegg ligger ved Terningmoen. Målet med prosjektet Terningen Arena er å skape et flerbruksanlegg for idrett, kultur og næring, til bruk for alle. Det er også en målsetning at Elverum skal forsterkes som utdannings- og kompetansesenter, og at Høgskolen i Hedmark skal styrkes og videreutvikles i folkehelsebyen Elverum, med sine helse- og idrettsutdanninger. Høgskolen i Innlandet, Forsvaret, NAV og Hedmark fylkeskommune er noen av leietakerne på anlegget.
Forsvaret har i Terningen Arena velferdskontor og treningsfasiliteter for tjenestegjørende.

Trinn 1 ble ferdigstilt i desember 2010, og anlegget er siden blitt utvidet med blant annet flere utendørs idrettsfasiliteter.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Landsverneplan for Forsvaret
  2. ^ Våpenlager brant ned på Terningmoen
  3. ^ «Et viktig skritt inn i framtiden». Forsvaret. Besøkt 8. april 2021. 
  4. ^ I dag kom HV-staben til Elverum
  5. ^ Therese Westermann, Frederik Ringnes (24.01.2021). «Et viktig skritt inn i framtiden». Forsvaret. Besøkt 27. januar 2021. 
  6. ^ Andrea Vasholmen Mostue (23. januar 2021). «Garden har ikke lenger egen rekruttskole». Forsvarets forum. Besøkt 27. januar 2021. 
  7. ^ Prop. 62 S (2019–2020)
  8. ^ https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/et-viktig-skritt-inn-i-framtiden

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]