Slope

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Slope er et system innen golf som brukes for å indikere en banes vanskelighetsgrad. Sammen med handicapsystemet bidrar slopesystemet til at golfspillere på forskjellig ferdighetsnivå kan konkurrere mot hverandre på tilnærmet like vilkår. Ved at en bane får en slopeverdi kan man regne ut hvor mange slag en spiller med et gitt handicap kan bruke utover banens par for å forsvare dette handicapet. Sloping er mest utbredt i Europa, men er blitt mer vanlig også i USA og andre deler av verden. Slope har erstattet det gamle SSS-systemet.

Det er det ansvarlige golfforbund i hvert enkelt land som har ansvar for å vurdere banenes vanskelighetsgrad i henhold til EGAs forskrifter. I Norge er det Norges Golfforbund som har dette ansvaret.

En golfbanes slopeverdi skal revurderes

  • ved større forandringer i banens utforming,
  • hvert tredje år for nye klubber, og
  • hvert tiende år for klubber som er eldre enn ti år.

For herrer vurderes vanskelighetsgraden individuelt for hver enkelt tee (hvit, gul, blå, rød) mens det for damer kun vurderes for gul, blå og rød tee.

Sloping[rediger | rediger kilde]

Systemet består av to deler, slope og course rating (CR). Slope viser en typisk bogeyspillers forutsetning for å kunne spille banen sammenlignet med scratchspillerens, der scratchspillerens slopeverdi er 113. CR viser vanskelighetsgraden for scratchspilleren i forhold til banens par. Når banen er blitt vurdert etter slopesystemet, får hver enkelt tee sin egen slopeverdi, CR og bogeyverdi.

Ved vurderingen av banens slope ser man på forutsetningene for fire typer av spillere:

  • en mannlig scratchspiller
  • en kvinnelig scratchspiller
  • en mannlig bogeyspiller
  • en kvinnelig bogeyspiller

Følgende faktorer tas med i vurderingen av banens vanskelighetsgrad

Utregning[rediger | rediger kilde]

Det antall slag som en spiller får tildelt utover banens par, beregnes etter følgende formel:

(Slopeverdi / 113) * Spillerens eksakte handicap) 
+ Baneverdi 
– Banens Par 
= antall tildelte slag

Antall tildelte slag avrundes til nærmeste heltall. For eksempel avrundes 10,5 opp til 11, mens 10,4 avrundes til 10.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]