Dormie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dormie er en situasjon som oppstår i matchspill i golf når en av partene leder med like mange hull som det er hull igjen å spille. Situasjonen innebærer at en av spillerne (eller et av lagene) ikke kan oppnå et dårligere resultat enn å dele matchen. Dersom spilleren ligger «tre opp», og det er tre hull igjen å spille, sier man at denne spilleren er dormie. Denne spilleren vil da måtte tape alle de resterende hullene for å dele matchen. Dersom denne spilleren skulle vinne et hull, eller et hull deles, er matchen vunnet.

Uttrykket kommer av det franske verbet dormir (å sove). Den spilleren som er dormie kan altså i overført betydning legge seg ned og sove, og allikevel ikke ende opp med et dårligere resultat enn en delt match.

Autoritetsdata