Peg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Trepegger

En peg eller en tee er en liten pinne av tre eller plast til å plassere golfballen på ved utslag. Peggen stikkes i jorden og ballen plasseres oppå, noe som gjør det lettere å treffe ballen med golfkøllen. Opprinnelig ble golfballen lagt på en liten sandtue før utslaget.

Ifølge de offisielle golfreglene kan man kun benytte peg ved utslag fra utslagsstedet (tee) på et hull. Lokale regler kan imidlertid gjøre unntak og åpne for bruk av peg også på andre slag, for eksempel i vintersesongen når gress og torv er spesielt ømtålig. Å pegge ballen gir spilleren en betydelig fordel, spesielt ved bruk av driver, og det gjøres derfor så snart reglene tillater det. På par 3-hull der utslaget gjøres med en jernkølle, velger imidlertid noen spillere å slå ut uten peg.

Plastpegger blir mindre og mindre vanlig, og er forbudt ved de fleste golfklubber. Dette skyldes både at den harde plasten ødelegger knivbladene i gressklipperne og at plastpegger ikke brytes ned i naturen.