Pressestøtte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Ulike aviser i et norsk bibliotek, tilnærmet alle mottar direkte eller indirekte pressestøtte

Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte. Formålet varierer, men som oftest er begrunnelsen knyttet til ønsket om å opprettholde et større utvalg av aviser.[trenger referanse] I 2017 tildelte Medietilsynet 313 millioner kroner i produksjonstilskudd til 157 aviser. Nær 11 millioner kroner ble fordelt til tre nasjonale ukemedier, mens de 148 øvrige avisene mottar på 302 millioner kroner.[1][2]

Pressestøtte i Norge[rediger | rediger kilde]

I direkte og indirekte pressestøtte mottar norske aviser rundt 2 milliarder kroner, i tillegg mottar NRK over 4 milliarder kroner i lisensavgift fra alle som har fjernsynsapparat.

Bakgrunnen for pressestøtten var å motvirke den tiltagende avisdøden som en så stadig flere eksempler på særlig utover på 1960-tallet. Formålet med pressestøtten er derfor å sikre økonomien til aviser som ellers ikke ville ha klart seg.

Pressestøtte gis til medium som har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten og inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Dessuten må avisen ha redaktør, ta betaling og selge minst halvparten av opplag gjennom abonnement. Tilskudd gis ikke til aviser som har som hovedformål å drive reklame eller markedsføring eller som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.[3]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Regjeringen Borten opprettet i 1966 en komité som skulle foreslå tiltak for å opprettholde en «differensiert presse» med NTB-redaktør Oddvar Hellerud som leder. Komiteens innstilling («Innstilling om tiltak for å opprettholde en differensiert dagspresse») ble levert året etter. Uttrykket «differensiert presse» har siden vært merkelappen på pressestøtten. At leserne skulle ha tilgang til ulike synspunkt og meninger i avislandskapet for å danne seg sine egne meninger. Bak lå også en holdning om at det var positivt med flere konkurrerende aviser.

Bortens regjering la saken fram for Stortinget og det var bare Høyre som var motstander av forslaget da saken ble debattert i 14. januar 1969. En forutsetning lå til grunn og det var at staten ikke skulle stille krav til avisenes innhold. Rent objektive vilkår skulle ligge til grunn for tildelingen. Alt i 1969 ble den første pressestøtten betalt ut, tilsammen 3,7 millioner kroner. Beløpets størrelse steg imidlertid raskt.

De første tankene om å få innført pressestøtte kom fra Arbeiderpressen som slet med enkelte av sine aviser. Det første året utgjorde arbeideravisenes andel av pressestøtten 42,1 %, mens høyrepressens andel var 19,5 %. Dette bildet ble ytterligere forskøvet de neste årene, dels fordi høyreavisene var mindre i volum og derfor fikk en lavere støtte. Flere høyreaviser gikk dessuten inn, mens arbeideravisene klarte å overleve, noe som også bidro til skjevfordelingen.

Direkte og indirekte[rediger | rediger kilde]

Pressestøtten er todelt. Den direkte pressestøtten ble innført i 1969. Denne bevilges over statsbudsjettet. I utkastet til statsjudsjett for 2014 er beløpet forelått justert til 382 millioner kroner.[4]

Men det er den indirekte pressestøtten som er den største og viktigste. Denne er noe alle utgivere av papiraviser nyter godt av ettersom den gir fritak for merverdiavgift for omsetning av aviser trykket på papir. Dersom aviser hadde betalt 25 % moms på dagens opplag ville dette tilsvart støtte på 1,7 milliarder kroner (i 2012)[5] Men verdien av momsfritaket er ikke ukomplisert å beregne, siden 25% høyere avispris ville resultert i lavere salg som igjen ville ført til lavere momsinntekter. Dessuten er mange abonnenter av papiraviser momspliktige bedrifter som ville ha kunnet trekke fra avismomsutgifter hvis aviser var momsbelagt.[6]

Elektroniske aviser (og bøker) får ikke samme momsfritak som tilsvarende trykket på papir.[7] I mars 2013 besluttet EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at foreslåtte endringer i pressestøtten ikke var ulovlig statsstøtte.[8]

I tillegg til produksjonstilskuddet omfatter den direkte pressestøtten tilskudd til medieforskning og etterutdanning, tilskudd til samiske aviser og innvandrerpublikasjoner, tilskudd til informasjonsvirksomhet i politiske partier (avviklet i 2005) og distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark. I tillegg bevilges det øremerkede tilskudd til enkelte utvalgte publikasjoner som Stortinget har ansett som særlig støtteverdige. Mesteparten av den direkte pressestøtten går til landets nr. 2-aviser med opplag under 80 000 eksemplarer og lokalaviser med opplag under 6 000 eksemplarer.

Direkte pressestøtte[rediger | rediger kilde]

Netto totalopplag for 2015 fra Medienorge[9] og pressestøtte for 2015 fra Medietilsynet[10]

Avis Direkte pressestøtte
2015
Netto totalopplag
2015
Støtte/Opplag noter
Vårt Land 3&507&43522415&43 522 415 3&504&22886&22 886 3&503&1902&1 902
Dagsavisen 3&507&42205011&42 205 011 3&504&20497&20 497 3&503&2059&2 059
Klassekampen 3&507&37027709&37 027 709 3&504&21648&21 648 3&503&1710&1 710
BA (Bergensavisen) 3&507&27772441&27 772 441 3&504&13659&13 659 3&503&2033&2 033
Nationen 3&507&24372937&24 372 937 3&504&12954&12 954 3&503&1881&1 881
Dagen 3&507&18735986&18 735 986 3&503&9142&9 142 3&503&2049&2 049
Rogalands Avis 3&506&9572354&9 572 354 3&503&5250&5 250 3&503&1823&1 823
Bladet Tromsø 3&506&8166847&8 166 847 3&503&5983&5 983 3&503&1365&1 365
FiskeribladetFiskaren 3&506&6077368&6 077 368 3&503&5910&5 910 3&503&1028&1 028
Porsgrunns Dagblad 3&506&4253854&4 253 854 3&503&3840&3 840 3&503&1108&1 108
Demokraten 3&506&3391390&3 391 390 3&503&4671&4 671 3&502&726&726
Sandnesposten 3&506&2037337&2 037 337 3&503&4650&4 650 3&502&438&438
Bygdanytt 3&506&1847905&1 847 905 3&503&4213&4 213 3&502&439&439
Altaposten 3&506&1302900&1 302 900 3&503&3776&3 776 3&502&345&345
Finnmarken 3&506&1302900&1 302 900 3&503&4897&4 897 3&502&266&266
Lofotposten 3&506&1302900&1 302 900 3&503&4976&4 976 3&502&262&262
Andøyposten 3&506&1060201&1 060 201 3&503&1935&1 935 3&502&548&548
Vesteraalens Avis 3&506&1060201&1 060 201 3&503&2112&2 112 3&502&502&502
Framtid i Nord 3&506&1060201&1 060 201 3&503&3371&3 371 3&502&315&315
Sør-Varanger Avis 3&506&1060201&1 060 201 3&503&3594&3 594 3&502&295&295
Brønnøysunds Avis 3&506&1060201&1 060 201 3&503&3621&3 621 3&502&293&293
Nye Troms 3&505&876204&876 204 3&503&4128&4 128 3&502&212&212
Helgelands Blad 3&505&876204&876 204 3&503&4337&4 337 3&502&202&202
Arendals Tidende 3&505&835447&835 447 3&503&1477&1 477 3&502&566&566
Opdalingen 3&505&835447&835 447 3&503&1995&1 995 3&502&419&419
OPP 3&505&835447&835 447 3&503&2342&2 342 3&502&357&357
Aura Avis 3&505&835447&835 447 3&503&2618&2 618 3&502&319&319
Driva 3&505&835447&835 447 3&503&3299&3 299 3&502&253&253
Finnmarksposten 3&505&775737&775 737 3&503&1143&1 143 3&502&679&679
SortlandsAvisa 3&505&775737&775 737 3&503&1275&1 275 3&502&608&608
Hålogaland Avis 3&505&775737&775 737 3&503&1390&1 390 3&502&558&558
Østhavet 3&505&775737&775 737 3&503&1447&1 447 3&502&536&536
Øksnesavisa 3&505&775737&775 737 3&503&1511&1 511 3&502&513&513
Avisa Hemnes 3&505&775737&775 737 3&503&1552&1 552 3&502&500&500
framtia 3&505&775737&775 737 3&503&1728&1 728 3&502&449&449
Kyst og Fjord 3&505&775737&775 737 3&503&1765&1 765 3&502&440&440
Meløyavisa 3&505&775737&775 737 3&503&1872&1 872 3&502&414&414
Våganavisa 3&505&775737&775 737 3&503&2460&2 460 3&502&315&315
Lokalavisa NordSalten 3&505&775737&775 737 3&503&2872&2 872 3&502&270&270
Rjukan Arbeiderblad 3&505&764331&764 331 3&503&2298&2 298 3&502&333&333
Kvinnheringen 3&505&651450&651 450 3&503&3941&3 941 3&502&165&165
Telen 3&505&651450&651 450 3&503&4277&4 277 3&502&152&152
Nordhordland 3&505&651450&651 450 3&503&4633&4 633 3&502&141&141
Strilen 3&505&651450&651 450 3&503&4823&4 823 3&502&135&135
Lokalavisa Sør-Østerdal 3&505&622099&622 099 3&503&2222&2 222 3&502&280&280
Rakkestad Avis 3&505&622099&622 099 3&503&2303&2 303 3&502&270&270
Fjordabladet 3&505&622099&622 099 3&503&2458&2 458 3&502&253&253
Firda Tidend 3&505&622099&622 099 3&503&2921&2 921 3&502&213&213
Bømlo-nytt 3&505&622099&622 099 3&503&3141&3 141 3&502&198&198
Møre 3&505&622099&622 099 3&503&3317&3 317 3&502&188&188
Tvedestrandsposten 3&505&622099&622 099 3&503&3331&3 331 3&502&187&187
Fjordingen 3&505&622099&622 099 3&503&3797&3 797 3&502&164&164
Vikebladet Vestposten 3&505&622099&622 099 3&503&3796&3 796 3&502&164&164
Farsunds Avis 3&505&580334&580 334 3&503&5027&5 027 3&502&115&115
Lindesnes 3&505&580334&580 334 3&503&5479&5 479 3&502&106&106
Ytre Sogn 3&505&550983&550 983 3&503&1490&1 490 3&502&370&370
Sunnmøringen 3&505&550983&550 983 3&503&1742&1 742 3&502&316&316
Haramsnytt 3&505&550983&550 983 3&503&2331&2 331 3&502&236&236
Suldalsposten 3&505&550983&550 983 3&503&2347&2 347 3&502&235&235
Bygdebladet 3&505&550983&550 983 3&503&2474&2 474 3&502&223&223
Ryfylke 3&505&550983&550 983 3&503&2538&2 538 3&502&217&217
Malvik-Bladet 3&505&550983&550 983 3&503&2747&2 747 3&502&201&201
Ytringen Avis 3&505&550983&550 983 3&503&2737&2 737 3&502&201&201
Sykkylvsbladet 3&505&550983&550 983 3&503&2797&2 797 3&502&197&197
Eiker Bladet 3&505&550983&550 983 3&503&3070&3 070 3&502&179&179
Vennesla Tidende 3&505&550983&550 983 3&503&3122&3 122 3&502&176&176
Grannar 3&505&550983&550 983 3&503&3582&3 582 3&502&154&154
Lillesands-Posten 3&505&550983&550 983 3&503&3842&3 842 3&502&143&143
Meråkerposten 3&505&479867&479 867 3&503&1040&1 040 3&502&461&461
KlæbuPosten 3&505&479867&479 867 3&503&1117&1 117 3&502&430&430
Birkenes-Avisa 3&505&479867&479 867 3&503&1259&1 259 3&502&381&381
Søvesten 3&505&479867&479 867 3&503&1293&1 293 3&502&371&371
Frolendingen 3&505&479867&479 867 3&503&1308&1 308 3&502&367&367
Storfjordnytt 3&505&479867&479 867 3&503&1354&1 354 3&502&354&354
Øy-Blikk 3&505&479867&479 867 3&503&1436&1 436 3&502&334&334
Gaula 3&505&479867&479 867 3&503&1515&1 515 3&502&317&317
Sydvesten 3&505&479867&479 867 3&503&1513&1 513 3&502&317&317
Nordvestnytt 3&505&479867&479 867 3&503&1524&1 524 3&502&315&315
Vestavind 3&505&479867&479 867 3&503&1587&1 587 3&502&302&302
Gauldalsposten 3&505&479867&479 867 3&503&1617&1 617 3&502&297&297
Snåsningen 3&505&479867&479 867 3&503&1618&1 618 3&502&297&297
Frostingen 3&505&479867&479 867 3&503&1715&1 715 3&502&280&280
Vestnesavisa 3&505&479867&479 867 3&503&1827&1 827 3&502&263&263
Vestby Avis 3&505&479867&479 867 3&503&1920&1 920 3&502&250&250
Kanalen 3&505&479867&479 867 3&503&1959&1 959 3&502&245&245
Inderøyningen 3&505&479867&479 867 3&503&2027&2 027 3&502&237&237
Drangedalsposten 3&505&479867&479 867 3&503&2060&2 060 3&502&233&233
Lokalavisa Verran-Namdalseid 3&505&479867&479 867 3&503&2107&2 107 3&502&228&228
Sande Avis 3&505&479867&479 867 3&503&2127&2 127 3&502&226&226
Vigga 3&505&479867&479 867 3&503&2186&2 186 3&502&220&220
Synste Møre 3&505&479867&479 867 3&503&2255&2 255 3&502&213&213
Marsteinen 3&505&479867&479 867 3&503&2261&2 261 3&502&212&212
Tysnes 3&505&479867&479 867 3&503&2259&2 259 3&502&212&212
Vaksdal Posten 3&505&479867&479 867 3&503&2273&2 273 3&502&211&211
Sulaposten 3&505&479867&479 867 3&503&2290&2 290 3&502&210&210
Enebakk Avis 3&505&479867&479 867 3&503&2410&2 410 3&502&199&199
Fjell-Ljom 3&505&479867&479 867 3&503&2460&2 460 3&502&195&195
Bø Blad 3&505&479867&479 867 3&503&2542&2 542 3&502&189&189
Svalbardposten 3&505&479867&479 867 3&503&2544&2 544 3&502&189&189
Stangeavisa 3&505&479867&479 867 3&503&2569&2 569 3&502&187&187
SolungAvisa 3&505&479867&479 867 3&503&2599&2 599 3&502&185&185
Norddalen 3&505&479867&479 867 3&503&2731&2 731 3&502&176&176
Søgne og Songdalen Budstikke 3&505&479867&479 867 3&503&3069&3 069 3&502&156&156
Selbyggen 3&505&479867&479 867 3&503&3118&3 118 3&502&154&154
Lierposten 3&505&479867&479 867 3&503&3164&3 164 3&502&152&152
Gjesdalbuen 3&505&479867&479 867 3&503&3268&3 268 3&502&147&147
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3&505&479867&479 867 3&503&3485&3 485 3&502&138&138
Nordstrands Blad 3&505&479867&479 867 3&503&3537&3 537 3&502&136&136
Øyene 3&505&479867&479 867 3&503&3570&3 570 3&502&134&134
Fjuken 3&505&479867&479 867 3&503&3674&3 674 3&502&131&131
Solabladet 3&505&479867&479 867 3&503&3678&3 678 3&502&130&130
Kragerø Blad Vestmar 3&505&438102&438 102 3&503&3965&3 965 3&502&110&110
Hardanger Folkeblad 3&505&438102&438 102 3&503&4514&4 514 3&501&97&97
Fjordenes Tidende 3&505&438102&438 102 3&503&4566&4 566 3&501&96&96
Trønderbladet 3&505&438102&438 102 3&503&4551&4 551 3&501&96&96
Møre-Nytt 3&505&438102&438 102 3&503&4842&4 842 3&501&90&90
Raumnes 3&505&438102&438 102 3&503&5200&5 200 3&501&84&84
VestNytt 3&505&438102&438 102 3&503&5276&5 276 3&501&83&83
Vest-Telemark Blad 3&505&438102&438 102 3&503&5484&5 484 3&501&80&80
Dølen 3&505&410042&410 042 3&503&3851&3 851 3&502&106&106
Fanaposten 3&505&366986&366 986 3&503&4064&4 064 3&501&90&90
Os og Fusaposten 3&505&366986&366 986 3&503&4866&4 866 3&501&75&75
Strandbuen 3&505&366986&366 986 3&503&5021&5 021 3&501&73&73
Varingen 3&505&366986&366 986 3&503&5383&5 383 3&501&68&68
Lyderhorn avis 3&505&310523&310 523 sammenslått Sydvesten
Steinkjer-Avisa 3&505&295870&295 870 3&503&4767&4 767 3&501&62&62
Firdaposten 3&505&287323&287 323 3&503&4657&4 657 3&501&62&62
Levanger-Avisa 3&505&254997&254 997 fusjonert til Innherred
Aust Agder Blad 3&505&235318&235 318 3&503&3172&3 172 3&501&74&74
Tysvær Bygdeblad 3&505&215881&215 881 3&503&2213&2 213 3&501&98&98
Akers Avis/Groruddalen 3&505&180512&180 512 3&504&11766&11 766 3&501&15&15
Lofot-Tidende 3&505&165415&165 415 3&503&3067&3 067 3&501&54&54
Bremanger Budstikke 3&505&147131&147 131
Hordaland Folkeblad 3&504&27418&27 418 3&503&5482&5 482 3&500&5&5
Svelviksposten 3&504&22627&22 627 3&503&2090&2 090 3&501&11&11
Innherreds Folkeblad og Verdalingen fusjonert til Innherred
Askøyværingen 3&503&3638&3 638
Jarlsberg Avis 3&503&3791&3 791
Røyken og Hurums Avis 3&503&3639&3 639
Vestlandsnytt 3&503&4652&4 652

Indirekte pressestøtte[rediger | rediger kilde]

Salg av dagsaviser trykket på papir er fritatt for merverdiavgift (mva). Mens den direkte pressestøtten kanaliseres skjevt på mellom ulike dagsavisene, blir effekten av mva-fritaket proporsjonal med avisenes salgsinntekter fra papiraviser. Statens medieforvaltning utarbeidet i forbindelse med NOU 2000: 15 Pressepolitikk ved et tusenårsskifte i år 2000 en oversikt over avisene som mottok mest pressestøtte samlet sett i 1999.

De ti avisene som mottar mest direkte og indirekte pressestøtte mottar tilsammen 60 prosent, mens de tre største avisene mottar 40 prosent av den samlede støtten på 1236 millioner kroner. Dette året utgjorde den direkte pressestøtten 222 millioner kroner.

× Avis Direkte
pressestøtte
Indirekte
pressestøtte
Sum
1 VG 0 215 000 000 215 000 000
2 Aftenposten 0 126 000 000 126 000 000
3 Dagbladet 0 121 000 000 121 000 000
4 Dagens Næringsliv 0 43 000 000 43 000 000
5 Dagsavisen 29 000 000 14 000 000 43 000 000
6 Bergens Tidende 0 42 000 000 42 000 000
7 Adresseavisen 0 37 000 000 37 000 000
8 Bergensavisen 20 000 000 14 000 000 34 000 000
9 Vårt Land 18 000 000 12 000 000 30 000 000
10 Stavanger Aftenblad 0 29 000 000 29 000 000
Sum 67 000 000 653 000 000 720 000 000

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «313 millioner fordelt i produksjonstilskudd –  for første gang får lokal nettavis støtte». Medietilsynet. 16. oktober 2017. Besøkt 21. oktober 2017. 
  2. ^ «Disse avisene mottar produksjonstilskudd i 2016». Medietilsynet. Besøkt 27. oktober 2016. 
  3. ^ Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier
  4. ^ statsbudsjettet.no Utgifter under programkategori medieformål fordelt på kapitler
  5. ^ «Aviser som Dagens Næringsliv, Aftenposten og VG slipper å betale moms på avissalget, og verdien av denne statsstøtten er rundt 1,7 milliarder kroner – hvert eneste år!», fra artikkelen «Papiravisene faller uhyre raskt» Arkivert 18. februar 2012 hos Wayback Machine. i Nettavisen
  6. ^ Dagens Næringsliv Misforstått momsfritak leserinnlegg av Anders Cappelen i 23.05.2014
  7. ^ Ikke momsfritak for e-bøker og elektroniske aviser 30.04.2010
  8. ^ EFTAs overvåkningsorgan State Aid: Production grant scheme for news and current media approved beslutning nr No: 112/14/COL, og sakens pressemelding
  9. ^ medienorge.uib.no Opplagstall norske aviser
  10. ^ medietilsynet.no Produksjonstilskudd for 2015 (pdf)

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]