Menes

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Menes er ifølge egyptisk tradisjon og flere gamle kongelister, den som samlet øvre og nedre Egypt til ett rike (ca. 3100 f.kr), og derfor den første farao i det forente Egypt. Menes er den greske versjonen av navnet. Han kalles også Meni eller Min.

Det har vært få sikre funn som bekrefter at kong Menes faktisk har eksistert. Mange mente han kunne være en sagnfigur eller at Menes er et annet navn eller en tittel på en annen farao. Det er nå vanlig å anta at han er identisk med Narmer, den siste kongen i førdynastisk tid, eller Narmers etterfølger, Hor-Aha, den første kongen i det første dynasti.

Menes skal ha grunnlagt byen Memphis, oppkalt etter seg selv og beliggende på et område som ble tørrlagt ved at Nilen ble lagt kunstig om ved hjelp av diker. Han har trolig også ledet felttog utenlands.

Ifølge Manetho regjerte Menes i 62 år og døde etter å ha blitt angrepet av en flodhest.