MOT

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
MOT
MOT
Grunnlegger(e) Atle Vårvik og Johann Olav Koss[1]
Type Stiftelse
Org.nummer 976 937 244
Stiftet 22. februar 1997
Hovedkontor Trondheim
President Atle Vårvik
Virkeområde Norge, Sør-Afrika, Thailand, Danmark, Latvia
Formål Robuste ungdommer, som inkluderer alle
Nettsted mot.no

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot - til å leve, til å bry seg og til å si nei.

MOT er en ideell stiftelse stiftet av Atle Vårvik, Johann Olav Koss, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen den 22. februar 1997.[2] Marte Snorroeggen Wivestad har vært leder for MOT Norge siden 2012. Organisasjonen inngår partnerskap med kommuner, ungdomsskoler og videregående skoler om å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle. MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom 12-16» i ungdomsskolen og «Robust ungdom 16-25» i videregående skole.

MOTs historie[2][rediger | rediger kilde]

I forbindelse med Vinter-OL 1994Lillehammer startet Johann Olav Koss og Atle Vårvik kalenderprosjektet «Norske Toppidrettsutøvere mot Narkotika». Arbeidet gav grunnlaget for initiativet til å etablere stiftelsen MOT. Den 22. februar 1997 fikk organisasjonen sine første ansatte. De første MOT-coachene, de som gjennomfører skolebesøkene, ble utdannet i MOTs teorier og program sommeren 1997, og høsten 1997 ble MOTs program innført ved ungdomsskoler rundt om i hele Norge. Idrettslag og fotballag inngikk avtaler med MOT, og alle lagene i den norske tippeligaen profilerte MOT-logoen på sine spillertrøyer. Noen år senere ble også MOTs program innført i videregående skoler, og samarbeidsavtaler med norske kommuner ble formalisert.

I 2017 er MOT i totalt fem land. I 2005 ble programmet til MOT også implementert ved skoler i Sør-Afrika, og i 2008 ble MOT Sør-Afrika etablert som en egen organisasjon.[3] I 2013 ble MOT Danmark etablert som en egen organisasjon, og i 2015 etablerte MOT Thailand seg som en selvstendig organisasjon. Nyeste land er MOT Latvia som ble etablert i 2016.

MOT Global er overordnet MOTs fem land. President for MOT Global er Atle Vårvik.

MOT-partnere[rediger | rediger kilde]

MOT inngår partnerskap med MOT-partnere som kan være en ungdomsskole, videregående skole eller kommune som ønsker å kjøre MOTs program «Robust ungdom». Dette er MOTs valgte distribusjons- og implementeringsmetode. Ca. 380 ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner er MOT-partnere i 2017. Når en kommune eller skole har inngått partnerskap med MOT, samarbeider MOT og den lokale ledelsen om å finne de rette menneskene som skal engasjere seg i MOT lokalt, slik at de kan starte med gjennomføring av MOTs program.

MOTs program «Robust ungdom»[rediger | rediger kilde]

MOT-coachene er de som gjennomfører MOT-øktene i klasserommet, og utdannes av MOT sentralt.

 • MOTs program «Robust ungdom 12-16» i ungdomsskolen består av 12 MOT-økter á ca. 120/150 min.
 • MOTs program «Robust ungdom 16-25» i videregående skole består av 12 MOT-økter á ca. 90 min.

MOT-øktene har egne temaer som eksempelvis valg, egenstyrke, robusthet, klassekultur, selvrespekt og drømmer. Gjennom formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill styrkes ungdoms bevissthet og mot - til å leve, til å bry seg og til å si nei.

Andre suksessaktiviteter i MOTs program[rediger | rediger kilde]

Unge MOTivatorer er en del av MOTs program «Robust ungdom», der utvalgte elever blant annet besøker barneskoleklasser og kjører MOT-økter for å gjøre overgangen til ungdomsskolen lettere, samt at de fungerer som viktige kulturbyggere på sin skole.

MOT til å glede dagen er også en del av MOTs program «Robust ungdom» og gjennomføres 23.november hvert eneste år. MOT til å glede dagen har som mål å sette fokus på viktigheten av å ha MOT til å bry seg og skape glede for dem rundt seg med enkle midler.

MOTs resultater[rediger | rediger kilde]

MOT har siden 2008 evaluert effekten av sine programmer. Etter en pilotevaluering av Edvard Befring og det store biografiske leksikon i 1999 ble det etter hvert gjennomført flere empiriske studier, utført av ulike forskere og forskningsstiftelser. Det ble også gjennomført en empirisk kartlegging som baserer seg på design med før- og etterundersøkelser, samt med sammenligningsgrupper. Her deltok elevene i klasser som praktiserte MOT, og tilsvarende klasser som ikke hadde benyttet seg av MOTs program. Proba samfunnsanalyse fant at MOT har positive effekter på elevenes selvtillit og optimisme, på tro på egne krefter og på mobbing. Ingen negative effekter ble registrert (Berg, 2011).

I boka Ungdom, læring og forebygging utgitt av Cappelen Damm Akademiske står det at de mange empiriske undersøkelsene supplert med analyser av brev, intervjuer og uformelle tilbakemeldinger fra både ungdommer og skolepersonell har gitt et mangesidig bilde av MOTs virksomhet, og konklusjonen er at MOT influerer positivt på ungdoms holdninger til seg selv og til sine medelever. En stor majoritet av lærere (over 80 % av de spurte) framholder at MOT har en positiv effekt både på elevene og på skolemiljøet. Det framgår også at MOT har positive konsekvenser når det gjelder bruk av og holdninger til rusmidler og til mobbing. MOT fremmer trivsel, trygghet og et godt klasse- og skolemiljøer følgende resultater av MOTs arbeid trukket frem:

1. Mindre hyppig mobbing. MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer, som motvirker hyppig mobbing.[rediger | rediger kilde]

De som har blitt mobbet mer utsatt for depressive reaksjoner enn den gjennomsnittlige befolkningen og både de som er utsatt for mobbing og de utfører mobbing får ofte problemer i voksenlivet, og har også større tilpasningsproblemer i arbeidslivet (Breivik m.fl., 2012).  En undersøkelse fra 2012 viste at ungdomsskoler med MOTs program hadde bare halvparten så mye hyppig mobbing sammenlignet med landsgjennomsnittet (Moen, 2012).

2. Færre ungdom uten en eneste venn.[rediger | rediger kilde]

Det kan få store konsekvenser i voksen alder og for samfunnet når ungdom ikke har en eneste venn. I verste fall terror og annen kriminalitet. Flere som gjennomførte massakrer vokste opp uten en eneste venn, forteller foreldre og tidligere medelever. 6 av 10 mannlige innsatte hadde ikke en eneste venn da de gikk på ungdomsskolen viser en undersøkelse gjort i norske fengsler (Amundsen, 2011[4]). En undersøkelse fra 2011 viste at det på sammenligningsskolene var tre ganger så mange som ikke hadde en eneste venn kontra på MOT-skolene (Berg, 2011).

3. Mindre psykiske vansker.[rediger | rediger kilde]

Konsekvensene av svak selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse, kan være depresjon, tristhet, angst, skyldfølelse, skam, frustrasjon, sinne og negative tanker. En undersøkelse fra 2011 viser at i løpet av de tre årene på ungdomsskolen styrkes selvtilliten og «jeg er bra nok-følelse» hos elever på skoler med MOT, mens den reduseres på sammenligningsskolene (Berg, 2011).

4. Mindre rusmisbruk[rediger | rediger kilde]

Rusmisbruk koster samfunnet over 18 milliarder pr. år viser en undersøkelse gjennomført av Rokkansenteret i Bergen (Gjelsvik, 2004). En undersøkelse fra 2011 viser at det var ca. bare halvparten så mange på MOT-skolene som var full første gang når de var under 13 år kontra på sammenligningsskolene. Undersøkelsen viste også at det var 40 % flere 15–16 åringer på sammenligningsskolene som drakk hyppig, kontra på MOT-skolene (Berg, 2011). En undersøkelse fra Sør-Afrika viste at over tre år var det 40 % reduksjon av narkotikabruk blant elevene på MOT-collegene (videregående).

Referanser:

Amundsen, M-L. (2011). Innsattes opplevelse av ungdomsskolen, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 6, 424-436.

Berg, H. (2011). Evaluering av MOT i ungdomsskolen. Sluttrapport. Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Breivik, K., Bru, E., Hancock, C., Idsøe, E. C., Idsøe, T., & Solberg, M. E. (2017). Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret.

Gjelsvik, Roar (2004): Utredning av de samfunnsmessige kostnadene relatert til alkohol, oktober 2004, Rokkansenteret og Program for helseøkonomi i Bergen (HEB). http://heb.rokkan.uib.no/publications/files/128-Notat07_04.Gjelsvik.pdf

Moen, BE (2012). Holdningsskapende arbeid for å unngå hyppig mobbing og lav trivsel. Trondheim. http://ftp.mot.no/public/motno/resultater/MOTsBetydning2012-r2.pdf

Tall og fakta[rediger | rediger kilde]

 • MOT har i 2017 inngått partnerskap med 236 ungdomsskoler og 28 videregående skoler i Norge.[5][trenger referanse]
 • Omtrent 67 000 ungdommer i Norge har MOT-økter som en del av sin skolehverdag[6].[trenger referanse]

Organisasjonens styre består av[7]:

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kort om MOT
 2. ^ a b MOTs historie
 3. ^ [1]
 4. ^ Amundsen, M-L. (2011)., M-L (2011). Innsattes opplevelse av ungdomsskolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 6, 424-436. 
 5. ^ «MOTs hjemmeside». 
 6. ^ «MOTs hjemmeside». 
 7. ^ MOTs styre

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]