Liste over mineraler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Det finnes over 4 800 forskjellige mineraler. Denne lista inneholder noen av de mest vanlige.

Elementer[rediger | rediger kilde]

 1. Diamant
 2. Kobber
 3. Grafitt
 4. Gull
 5. Platina
 6. Svovel
 7. Sølv

Fosfater[rediger | rediger kilde]

 1. Apatitt
 2. Lazulitt
 3. Monazitt
 4. Turkis (mineral)
 5. Vivianitt
 6. Xenotim

Halogenider[rediger | rediger kilde]

 1. Flusspat
 2. Halitt
 3. Kryolitt
 4. Sylvitt

Hydroksider[rediger | rediger kilde]

 1. Böhmitt
 2. Brucitt
 3. Diaspor
 4. Gibbsitt
 5. Goethitt
 6. Lepidokrositt
 7. Manganitt
 8. Natriumhydroksid

Karbonater[rediger | rediger kilde]

 1. Aragonitt
 2. Dolomitt
 3. Kalkspat eller kalsitt
 4. Malakitt
 5. Magnesitt
 6. Sideritt

Oksider[rediger | rediger kilde]

 1. Cassiteritt
 2. Cleveitt
 3. Hematitt
 4. Korund
 5. Kupritt
 6. Ilmenitt
 7. Maghemitt
 8. Periklas
 9. Perovskitt
 10. Pyrofanitt
 11. Pyrolusitt
 12. Rutil

Spineller[rediger | rediger kilde]

 1. Magnetitt
 2. Kromitt
 3. Vanlig spinell

Silikater[rediger | rediger kilde]

Enkeltsilikater[rediger | rediger kilde]

 1. Andalusitt
 2. Klorittoid
 3. Kyanitt
 4. Granat
 5. Olivin
 6. Silimanitt
 7. Staurolitt
 8. Thoritt
 9. Titanitt
 10. Zirkon

Dobbeltsilikater[rediger | rediger kilde]

 1. Allanitt
 2. Axinit
 3. Epidot
 4. Klinozoisitt
 5. Lawsonitt
 6. Melilitt
 7. Thortveititt
 8. Vesuvian
 9. Zoisitt

Ringsilikater[rediger | rediger kilde]

 1. Beryll
 2. Cordieritt
 3. Turmalin

Kjedesilikater[rediger | rediger kilde]

 1. Amfibol
 2. Pyroksen
 3. Rodonitt
 4. Wollastonitt

Sjiktsilikater[rediger | rediger kilde]

 1. Glimmer
 2. Kaolinitt
 3. Kloritt
 4. Montmorillonitt
 5. Prehnitt
 6. Pyrofyllitt
 7. Serpentin
 8. Talk

Nettverksilikater[rediger | rediger kilde]

 1. Cancrinitt
 2. Feltspat
 3. Kvarts
 4. Leucitt
 5. Nefelin
 6. Sodalitt
 7. Skapolitt
 8. Zeolitt

Sulfater[rediger | rediger kilde]

 1. Anhydritt
 2. Barytt
 3. Gips
 4. Kobbersulfat

Sulfider[rediger | rediger kilde]

 1. Arsenkis
 2. Antimonglans
 3. Bornitt
 4. Galena (Blyglans)
 5. Covelin
 6. Fahlertsene
 7. Koboltglans
 8. Kopperglans
 9. Kopperkis
 10. Magnetkis
 11. Markasitt
 12. Molybdenglans
 13. Pentlanditt
 14. Rødgyldigertsene
 15. Sinkblende
 16. Sinober
 17. Svovelkis (ofte kalt Pyritt)
 18. Vismutglans

Wolframater[rediger | rediger kilde]

 1. Scheelitt
 2. Wolframitt

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]