Natriumhydroksid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk


Natriumhydroksid
Natriumhydroksid
Identifikatorer
CAS-nummer1310-73-2
Kjemiske egenskaper
FormelNaOH
Molar masse39.9971 g mol−1 g/mol
UtseendeHvit, voksaktige krystaller
Tetthet2130 kg/m3
Smeltepunkt318 °C
Kokepunkt1388 °C
Løselighet418 g/L (0 °C)
1110 g/L (20 °C)
3370 g/L (100 °C)
Farer
Fare for hudenEtseskade
Fare for øyneEtseskade

Natriumhydroksid, natronlut eller lut er en sterk base, som består av ionene Na+ og OH-, med kjemisk formel NaOH. Natriumhydroksid er løselig i vann, etanol og metanol og lager en mettet løsning med omtrent 50% Natriumhydroksid i vekt. Det er en av de sterkeste basene vi kjenner til og har mange bruksområder, som i papirindustrien, i såper, vaskemidler og i avløpsrensing.

Anvendelse[rediger | rediger kilde]

Natriumhydroksid (NaOH) er en fast ioneforbindelse (et salt) som er bygd opp av Na+-ioner og OH--ioner. Når stoffet løses i vann, frigis ionene. Natriumhydroksid i fast form er allment kjent som kaustisk soda. Vannløsningen av natriumhydroksid kalles natronlut eller lut, og er en sterkt basisk væske. Natriumhydroksid brukes blant annet til å rense tilstoppede avløp (kjent under merkenavnet Plumbo), fremstille aluminium ved hjelp av bayerprosessen, fremstille såpe og til å lute treverk. Natriumhydroksid kan i likhet med kaliumhydroksid benyttes som katalysator under produksjon av biodiesel[trenger referanse].

Farer[rediger | rediger kilde]

Etseskade forårsaket av natriumhydroksid.

Natriumhydroksid og natronlut forårsaker etseskader som kan være varige. Dersom stoffet kommer i kontakt med øynene kan det medføre blindhet. Brukere av stoffet bør bruke hansker, vernebriller og beskyttende klær.

Når NaOH løses i vann skjer det en eksoterm reaksjon. Varmen kan forårsake brannskader i tillegg til etseskadene. Natronlut kan også danne en hvit og ugjennomsiktig hinne hvis det kommer i kontakt med øynene.

Produksjon[rediger | rediger kilde]

Natriumhydroksid ble tidligere fremstilt ved å behandle natriumkarbonat (soda-aske) med kalsiumhydroksid:

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3

I moderne tid produseres natriumhydroksid ved klor-alkali metoden som går ut på elektrolyse av vannløst natriumklorid (bordsalt), men natriumhydroksid produsert ved denne metoden inneholder urenheter som f eks natriumoksiklorid, natriumkarbonat og bordsalt. Natriumhydroksid kan også lages ved utluting av asken fra beinmel, Ca 30% av beinmel-asken består av natriumoksid, som reagerer med vann under dannelse av natriumhydroksid, resultatet er en konsentrert natronlut, denne kan brukes som den er eller anhydreres til kaustisk soda.

Reaksjoner[rediger | rediger kilde]

For å nøytralisere en sterk base som Natriumhydroksid er det naturlig å bruke en sterk syre. Man kan nøytralisere Natriumhydroksid med Saltsyre (HCl), man får da en nøytral løsning bestående av vanlig bordsalt (NaCl) løst i vann. Reaksjonen er eksoterm, og det bør ikke helles store mengder konsentrert syre i konsentrert base og motsatt. En slik reaksjon kan også bli brukt i titrering for å finne konsentrasjonen av den sure eller basiske løsningen.

NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)

Natriumhydroksid løst i vann reagerer med Aluminium og produserer Hydrogengass. Reaksjonen er svært eksoterm og skaper store mengder varme og gass.

2 Al + 2 NaOH + 6 H2O = 2 NaAl(OH)4 + 3 H2

Kilder[rediger | rediger kilde]

Chemistrylogo.svgDenne kjemirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.