Liste over øyer i Vestfold

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Kartvisning Vis alle koordinater  : OSM eller | WikiMap
Fra skjærgården øst for Tjøme i Færder kommune.
Torgersøya sett fra Husvik.
Ormøya sett fra Husvik.
Barneskjær sett fra Fjærholmen.
Østre Bolæren.
Nøtterøys skjærgård
Færder fyr sett fra nord.
Mostein er en av de mange vakre øyene i Tjømes skjærgård.
På toppen av øya Leistein står en hvitmalt varde av ukjent alder.
Citadelløya sett fra vest

Dette er en liste over øyer i Vestfold. Vestfolds skjærgård består av over 500 store og små øyer, holmer og skjær. Noen av disse er bebygd med hytter eller boliger, og mange av de mindre øyene er populære utfartsmål blant båtfolk. Listen er inndelt etter kommuner, men kan sorteres etter behov. Den tar ikke med øyer i innsjøer. Merk at det brukes flere stavemåter for samme stedsnavn, som -ø og -øy, -skjer og -skjær. Noen øyer og skjær refereres til både i entall og flertall. Arealene er omtrentlige.

Navn Areal (km²) Kommentar Kommune Koordinater
Batteriøya 0,013 Svelvik 59°36′24″N 10°24′41″Ø
Blindeskjæra 0,004 Svelvik 59°37′27″N 10°24′40″Ø
Bjerkøya 0,8 veiforbindelse Sande 59°31′12″N 10°20′50″Ø
Bjørkøyskjæret 0,002 Sande 59°30′17″N 10°20′27″Ø
Bjørneskjær Sande 59°31′43″N 10°19′53″Ø
Gåserumpa 0,07 Sande 59°30′57″N 10°19′42″Ø
Hakan Sande 59°34′10″N 10°14′30″Ø
Kattholmen Sande 59°32′16″N 10°16′16″Ø
Killingholmen 0,17 Sande 59°31′27″N 10°19′53″Ø
Kjanken Sande 59°31′37″N 10°20′59″Ø
Kommersøya 0,6 Sande 59°31′23″N 10°19′9″Ø
Kulpa Sande 59°31′22″N 10°19′48″Ø
Kattholmen 0,003 Holmestrand 59°32′11″N 10°16′21″Ø
Langøya 1,0 Re 59°29′31″N 10°23′5″Ø
Bastøy 2,23 Fengsel, fergeforbindelse Horten 59°22′46″N 10°31′33″Ø
Karljohansvern 0,88 Bebygd, veiforbindelse, skilt fra fastland ved en kanal Horten 59°25′37″N 10°29′29″Ø
Kruttskjær/Bueskjæret Horten 59°26′6″N 10°27′38″Ø
Lort (Lillelort) Horten 59°26′38″N 10°26′55″Ø
Løvøya 0,73 Halvøy, vei til Horten Horten 59°26′53″N 10°26′42″Ø
Mellomøya 0,4 Bro til Løvøya Horten 59°26′35″N 10°27′40″Ø
Revet Horten 59°26′23″N 10°29′50″Ø
Rødskjær 0,02 Horten 59°21′48″N 10°30′48″Ø
Selskjæra Horten 59°26′45″N 10°24′42″Ø
Vealøs 0,1 veiforbindelse Horten 59°26′33″N 10°29′29″Ø
Østenskjær Horten 59°21′35″N 10°30′36″Ø
Østøya 0,76 bro til Mellomøya Horten 59°26′42″N 10°28′37″Ø
Guriskjæret Tønsberg 59°20′9″N 10°29′20″Ø
Husøy 0,9 ca. 930 innbyggere,
veiforbindelse til Tønsberg via Føynland og Nøtterøy
Tønsberg 59°14′20″N 10°27′50″Ø
Jersøy/Jarlsø 0,2 bebodd, bro til fastlandet Tønsberg 59°14′41″N 10°28′28″Ø
Saltkoppskjæret Tønsberg 59°20′1″N 10°29′40″Ø
Småskjæret Tønsberg 59°20′47″N 10°29′46″Ø
Torgersøya 0,3 Med den tidligere Torgersøy fyrstasjon Tønsberg 59°14′47″N 10°30′9″Ø
Vallø/Valløy 0,5 halvøy, bebodd Tønsberg 59°15′38″N 10°29′43″Ø
Adamsskjær Færder 59°13′4″N 10°27′57″Ø
Aslak 0 Færder 59°12′38″N 10°29′2″Ø
Barneskjær 0,04 Færder 59°13′54″N 10°27′47″Ø
Bassen 0 Færder 59°11′10″N 10°30′3″Ø
Bjerkøy 1,2 Færder 59°12′8″N 10°28′1″Ø
Bolærne, vestre 0,5 Færder 59°13′1″N 10°31′52″Ø
Bolærne, mellom 1,0 Færder 59°12′48″N 10°33′4″Ø
Bolærne, østre 0,6 Færder 59°12′13″N 10°34′7″Ø
Bukkholmen 0,04 Færder 59°9′55″N 10°29′15″Ø
Ekornholmen 0,047 Færder 59°12′15″N 10°28′56″Ø
Espelund 0,08 Færder 59°13′9″N 10°30′5″Ø
Fjærskjær 0,042 Færder 59°14′34″N 10°31′2″Ø
Flatskjær Færder 59°11′33″N 10°35′0″Ø
Fulehuk 0,008 Færder 59°10′30″N 10°35′57″Ø
Føynland/Foynland 2,1 1400 innbyggere, broer til Nøtterøy og Husøy Færder 59°13′57″N 10°27′4″Ø
Garnholmen Færder 59°12′0″N 10°34′52″Ø
Garnskjær Færder 59°11′4″N 10°35′24″Ø
Geiteskjæra Færder 59°10′33″N 10°27′46″Ø
Grøtterødskjær Færder 59°11′22″N 10°21′31″Ø
Gåsøy 0,74 Færder 59°11′47″N 10°30′29″Ø
Haneflu Færder 59°13′11″N 10°31′12″Ø
Hatten Færder 59°12′5″N 10°32′36″Ø
Havskåren Færder 59°10′14″N 10°35′23″Ø
Hellesholmen Færder 59°10′42″N 10°31′34″Ø
Hestskjær Færder 59°10′13″N 10°32′19″Ø
Holmskjær Færder 59°12′5″N 10°21′41″Ø
Hui, store 0,18 Færder 59°10′43″N 10°32′23″Ø
Hui, lille 0,10 Færder 59°10′47″N 10°32′5″Ø
Hvaløy 0,7 Færder 59°12′14″N 10°29′39″Ø
Håholmene Færder 59°10′19″N 10°20′58″Ø
Håøya 0,47 Færder 59°10′44″N 10°21′16″Ø
Jenseskjær Færder 59°13′9″N 10°32′22″Ø
Kalven Færder 59°9′25″N 10°28′33″Ø
Kalven Færder 59°11′13″N 10°31′18″Ø
Kjellholmen Færder 59°11′44″N 10°34′53″Ø
Kjøleholmen Færder 59°11′12″N 10°28′51″Ø
Klauver, østre, mellom og vestre Færder 59°10′54″N 10°33′32″Ø
Korsholmen Færder 59°8′27″N 10°22′20″Ø
Kråkene Færder 59°10′21″N 10°31′7″Ø
Kultane Færder 59°12′15″N 10°33′9″Ø
Langholmane Færder 59°11′44″N 10°33′55″Ø
Langskjæra Færder 59°13′28″N 10°29′20″Ø
Lindholmen 0,38 Færder 59°10′45″N 10°29′18″Ø
Masseløy/Masle 0,25 Færder 59°13′12″N 10°30′40″Ø
Middelborg Færder 59°10′35″N 10°27′25″Ø
Nøtterøy 43,5 Vestfolds største øy.
Nordenden av øya ligger i Tønsberg kommune.
Veiforbindelse til Tønsberg og Tjøme.
Færder 59°12′N 10°24′Ø
Ormøy 0,1 Færder 59°14′30″N 10°29′24″Ø
Ormøysteinane Færder 59°14′7″N 10°29′34″Ø
Oslebakkholmen, nordre 0,07 Færder 59°8′41″N 10°22′7″Ø
Oslebakkholmen, søndre 0,05 Færder 59°8′25″N 10°22′8″Ø
Pikeskjær, søndre Færder 59°8′6″N 10°21′9″Ø
Pikeskjær, nordre 0,01 Færder 59°8′16″N 10°21′8″Ø
Pølsa Færder 59°11′28″N 10°28′14″Ø
Ramsholmen 0,26 Færder 59°11′32″N 10°32′51″Ø
Rauer, lille 0,075 Færder 59°10′32″N 10°35′39″Ø
Rauer, store 0,1 Færder 59°10′17″N 10°34′39″Ø
Roppestadholmen 0,28 Færder 59°10′0″N 10°29′39″Ø
Rønneskjæra Færder 59°9′30″N 10°29′50″Ø
Saueholmen Færder 59°10′15″N 10°21′17″Ø
Selskjæra Færder 59°12′7″N 10°32′5″Ø
Skarvesetet Færder 59°11′18″N 10°34′37″Ø
Skjellerøy 0,25 Færder 59°11′9″N 10°31′39″Ø
Skrøslingen 0,29 Færder 59°9′25″N 10°29′5″Ø
Stampa Færder 59°12′40″N 10°28′28″Ø
Steinkloss Færder 59°13′5″N 10°28′31″Ø
Svarten Færder 59°10′17″N 10°30′12″Ø
Svartskjæra Færder 59°11′15″N 10°34′0″Ø
Sviveskallen Færder 59°11′56″N 10°33′15″Ø
Søndre fulehukskjær Færder 59°10′20″N 10°35′57″Ø
Terneholmen Færder 59°8′8″N 10°21′10″Ø
Terneskjær Færder 59°8′7″N 10°21′23″Ø
Tjeldeskjær Færder 59°12′56″N 10°28′33″Ø
Tova Færder 59°10′49″N 10°35′34″Ø
Trollholmen Færder 59°11′46″N 10°32′19″Ø
Tørrfest 0,1 Færder 59°14′10″N 10°30′28″Ø
Utfisken Færder 59°11′4″N 10°34′56″Ø
Vassholmen Færder 59°10′30″N 10°28′31″Ø
Veierland 4,16 150 fastboende,
fergeforbindelse til Tenvik på Nøtterøy
Færder 59°9′16″N 10°21′4″Ø
Vierskjæra Færder 59°9′35″N 10°32′34″Ø
Åborgholmen Færder
Årøy, nordre 0,36 Færder 59°10′53″N 10°27′58″Ø
Årøy, søndre 0,9 Færder 59°10′9″N 10°27′20″Ø
Barkeskjær 0,02 Færder 59°6′59″N 10°22′0″Ø
Brentholmen Færder 59°7′13″N 10°22′7″Ø
Brottene Færder 59°2′56″N 10°24′59″Ø
Brøtsø 1,9 bebygd, veiforbindelse til Tjøme og Hvasser Færder 59°6′0″N 10°25′33″Ø
Bukkholmen 0,09 Færder 59°7′0″N 10°25′18″Ø
Bukkholmen Færder 59°6′32″N 10°21′19″Ø
Burø / Burøya 0,7 Færder 59°8′3″N 10°26′49″Ø
Burøskjæra Færder 59°8′24″N 10°27′18″Ø
Buskeskjær Færder 59°8′17″N 10°25′24″Ø
Buskholmen Færder 59°7′31″N 10°27′5″Ø
Bustein, vestre 0,54 Færder 59°6′15″N 10°28′46″Ø
Bustein, østre 0,30 Færder 59°6′0″N 10°29′21″Ø
Bøla Færder 59°1′49″N 10°31′48″Ø
Bølene Færder 59°5′52″N 10°22′5″Ø
Dirhue halvøy Færder 59°5′48″N 10°22′54″Ø
Dirhuelorten Færder 59°5′41″N 10°22′48″Ø
Dragholmen Færder 59°6′52″N 10°25′29″Ø
Drillane Færder 59°7′21″N 10°29′39″Ø
Fjærskjær, store og lille Færder 59°6′16″N 10°29′46″Ø
Flåteskjær 0,07 Færder 59°7′29″N 10°20′31″Ø
Froungen 0,4 Færder 59°7′0″N 10°26′59″Ø
Froungskjær Færder 59°7′19″N 10°26′41″Ø
Galten Færder 59°8′32″N 10°25′27″Ø
Garnskjær Færder 59°3′1″N 10°24′29″Ø
Garpeskjær Færder 59°5′50″N 10°25′56″Ø
Geitungholmen Færder 59°6′54″N 10°21′15″Ø
Gloskjær Færder 59°2′57″N 10°27′33″Ø
Goneskjæra Færder 59°5′29″N 10°23′29″Ø
Granø 0,04 Færder 59°7′27″N 10°22′3″Ø
Grindholmane Færder 59°10′11″N 10°23′54″Ø
Gryteskjær Færder 59°10′6″N 10°24′26″Ø
Gåsø Halvøy, del av Brøtsø Færder 59°7′3″N 10°25′44″Ø
Helgerødtangen Halvøy Færder 59°3′15″N 10°24′21″Ø
Hellebåen Færder 59°2′54″N 10°24′16″Ø
Hesteholmene Færder 59°6′35″N 10°26′37″Ø
Hetteskjæra Færder 59°4′41″N 10°23′21″Ø
Hjerteskjær Færder 59°2′50″N 10°30′54″Ø
Hjerteskjærbrottet Færder 59°2′36″N 10°30′47″Ø
Hoffskjær Færder 59°3′34″N 10°24′41″Ø
Hoftøya 0,15 Færder 59°3′25″N 10°30′48″Ø
Hui/Hudøy 1,4 ubebodd siden 1985, eies av Oslo kommune Færder 59°7′14″N 10°21′35″Ø
Hummerskjær Færder 59°8′12″N 10°26′9″Ø
Hvasser 3,6 bebygd, veiforbindelse via Brøtsø til Tjøme Færder 59°4′32″N 10°26′24″Ø
Hvitskjær Færder 59°7′1″N 10°22′18″Ø
Hønsø 0,4 halvøy, del av Tjøme Færder 59°7′49″N 10°25′56″Ø
Hønsøbakkstuten Færder 59°7′32″N 10°26′11″Ø
Hønsøskjæra Færder 59°8′18″N 10°25′59″Ø
Håholmen 0,03 Færder 59°8′26″N 10°26′21″Ø
Ildverket 0,4 Færder 59°7′3″N 10°27′49″Ø
Isenskjær Færder 59°6′25″N 10°26′35″Ø
Jonsholmen, vestre Færder 59°5′31″N 10°24′56″Ø
Jonsholmen, østre Færder 59°5′31″N 10°25′6″Ø
Jonsholmen, søndre Færder 59°5′21″N 10°25′5″Ø
Jonskjær 0,022 Færder 59°3′1″N 10°25′12″Ø
Kalvedansane Færder 59°4′27″N 10°27′40″Ø
Kariskjær Færder 59°7′45″N 10°20′59″Ø
Kileskjær Færder 59°7′37″N 10°26′29″Ø
Kjølhalskjær Færder 59°8′16″N 10°25′34″Ø
Kjøybåen Færder 59°5′17″N 10°23′4″Ø
Kløvningebåene Færder 59°3′25″N 10°26′32″Ø
Kløvningen 0,27 Færder 59°3′9″N 10°26′45″Ø
Knappen Færder 59°3′17″N 10°31′59″Ø
Knappeskjær Færder 59°3′37″N 10°32′9″Ø
Krabbeskjær Færder 59°3′57″N 10°28′4″Ø
Krukeskjær, vestre og østre Færder 59°5′17″N 10°26′13″Ø
Kråka, midtre Færder 59°3′23″N 10°23′14″Ø
Kråka, norde Færder 59°3′31″N 10°23′18″Ø
Kråka, søndre Færder 59°3′4″N 10°23′12″Ø
Kulpen Færder 59°8′3″N 10°29′21″Ø
Kuskjær Færder
Kåviklorten Færder 59°4′48″N 10°28′36″Ø
Laksskjær Færder 59°2′51″N 10°27′47″Ø
Langeskjæra Færder 59°8′13″N 10°25′30″Ø
Langskjæra Færder 59°6′1″N 10°21′16″Ø
Langøya Færder 59°2′59″N 10°31′9″Ø
Leistein 0,19 Færder 59°8′38″N 10°29′47″Ø
Leisteinskjæra Færder 59°8′13″N 10°29′5″Ø
Lindholmen 0,14 Færder 59°6′28″N 10°20′48″Ø
Løkeskjær Færder 59°7′57″N 10°25′12″Ø
Løkkeskjær Færder 59°9′12″N 10°25′47″Ø
Løkkeskjær Færder 59°8′45″N 10°26′4″Ø
Matkoll-lorten Færder 59°5′45″N 10°27′40″Ø
Matkollen Færder 59°5′58″N 10°27′43″Ø
Mefjæra Færder 59°3′37″N 10°21′54″Ø
Melleskjær Færder 59°5′37″N 10°29′50″Ø
Mostein, nordre 0,08 Færder 59°8′24″N 10°28′9″Ø
Mostein, søndre 0,12 Færder 59°8′10″N 10°28′1″Ø
Mosteinskjæra Færder 59°8′7″N 10°28′18″Ø
Mågerø 1,1 halvøy, del av Tjøme Færder 59°9′6″N 10°26′13″Ø
Måkeskjær Færder 59°5′15″N 10°27′4″Ø
Møyeskjær, nordre og søndre Færder 59°7′26″N 10°25′50″Ø
Nirillen Færder 59°7′29″N 10°26′6″Ø
Nuvle Færder 59°7′40″N 10°28′49″Ø
Oskjær Færder 59°2′51″N 10°22′7″Ø
Oskjærbrott Færder 59°3′14″N 10°22′19″Ø
Pusene Færder 59°9′21″N 10°26′47″Ø
Påleskjær Forbindelse til Verdens ende Færder 59°3′25″N 10°24′34″Ø
Reiaren 0,06 Færder 59°9′1″N 10°28′8″Ø
Rundlindholmen 0,01 Færder 59°3′35″N 10°25′2″Ø
Rødeskjær Færder 59°5′55″N 10°25′55″Ø
Saltbuskjær Færder 59°9′38″N 10°22′35″Ø
Saltskjær Færder 59°4′11″N 10°28′20″Ø
Sandholmene Færder 59°3′25″N 10°24′44″Ø
Sandø 1,1 Færder 59°4′38″N 10°27′54″Ø
Saueholmen Færder 59°10′9″N 10°24′6″Ø
Seiskjæra Færder 59°4′38″N 10°25′38″Ø
Selskjæra Færder 59°5′56″N 10°28′21″Ø
Selstein Færder 59°7′15″N 10°26′32″Ø
Skjeppaskjær Færder 59°3′32″N 10°24′54″Ø
Små-Drillen Færder 59°7′29″N 10°29′29″Ø
Småskjæra Færder 59°7′15″N 10°28′4″Ø
Store Færder 0,7 Færder 59°4′3″N 10°31′23″Ø
Stuten Færder 59°7′30″N 10°27′45″Ø
Sua Færder 59°7′2″N 10°20′32″Ø
Svarten Færder 59°6′33″N 10°29′57″Ø
Svartskjær Færder 59°2′26″N 10°23′45″Ø
Sydostskjæra Færder 59°5′37″N 10°21′41″Ø
Teinetangen Færder 59°4′52″N 10°23′25″Ø
Terneskjær Færder 59°6′44″N 10°25′16″Ø
Terneskjær Færder 59°8′22″N 10°25′32″Ø
Terneskjær Færder 59°6′44″N 10°21′58″Ø
Terneskjæra Færder 59°10′10″N 10°23′45″Ø
Tjøme 24,5 Veiforbindelse til Tønsberg via Nøtterøy. Færder 59°6′N 10°24′Ø
Torskjæra Færder 59°3′28″N 10°27′36″Ø
Tristein/lille Færder Med Færder fyr Færder 59°1′37″N 10°31′27″Ø
Trytemuren Færder 59°3′10″N 10°24′44″Ø
Uleholmen Færder 59°3′33″N 10°26′3″Ø
Unnholmen 0,02 Færder 59°6′18″N 10°20′52″Ø
Urdeholmen Færder 59°7′26″N 10°26′8″Ø
Vakersholmen 0,13 Færder 59°7′57″N 10°22′25″Ø
Vaskjær Færder 59°7′51″N 10°24′55″Ø
Vasskalven 0,5 Færder 59°6′14″N 10°26′54″Ø
Velvikskjær Færder 59°3′14″N 10°24′4″Ø
Øsekaret Færder 59°7′36″N 10°26′55″Ø
Gåsø Sandefjord 59°12′12″N 10°20′50″Ø
Gåsøkalven Sandefjord 59°12′28″N 10°20′50″Ø
Hestholmen Sandefjord 59°9′17″N 10°19′56″Ø
Langøya/Langø 0,55 veiforbindelse Sandefjord 59°9′42″N 10°19′41″Ø
Ravnø 0,39 Sandefjord 59°11′33″N 10°20′28″Ø
Verjø/Vergøy 0,06 Sandefjord 59°13′14″N 10°22′16″Ø
Andholmen veiforbindelse Sandefjord 59°4′53″N 10°17′27″Ø
Beinskjæra Sandefjord 59°4′35″N 10°14′14″Ø
Berganholmen 0,007 Sandefjord 59°5′17″N 10°17′16″Ø
Betjenterholmen 0,03 Sandefjord 59°5′29″N 10°20′6″Ø
Bikja Sandefjord 59°5′36″N 10°19′41″Ø
Bikkjeskjæret Sandefjord 59°4′44″N 10°18′33″Ø
Bikkjeskjæret Sandefjord 59°8′0″N 10°17′30″Ø
Bjerkeholmen, vestre
(Bergantredelen)
Sandefjord 59°5′19″N 10°13′48″Ø
Bjerkeholmen, østre
(Bergantredelen)
Sandefjord 59°5′15″N 10°13′52″Ø
Blyreva Sandefjord 59°3′17″N 10°15′49″Ø
Brattholmen 0,03 Sandefjord 59°6′8″N 10°16′26″Ø
Buerøya 0,05 Sandefjord 59°4′40″N 10°15′12″Ø
Buholmen Sandefjord 59°5′36″N 10°14′58″Ø
Buholmen Sandefjord 59°6′22″N 10°16′46″Ø
Buskjæret Sandefjord 59°6′28″N 10°16′44″Ø
Båstadskjæra Sandefjord
Båtholmen Sandefjord 59°4′46″N 10°16′50″Ø
Båtholmen Sandefjord 59°4′48″N 10°15′37″Ø
Båtskjæret Brygge til fastland Sandefjord 59°3′55″N 10°16′19″Ø
Båtstangskjæret Sandefjord 59°5′32″N 10°13′29″Ø
Dynga Sandefjord 59°4′55″N 10°15′30″Ø
Eianholmen Sandefjord 59°4′59″N 10°17′21″Ø
Engø 1 Bebygd halvøy Sandefjord 59°8′36″N 10°18′45″Ø
Ertvikskjæret Sandefjord
Espeholmen Sandefjord 59°3′41″N 10°17′39″Ø
Fjellholmen Sandefjord 59°5′15″N 10°13′44″Ø
Fjordbåen Sandefjord 59°5′12″N 10°14′10″Ø
Flatskjær Sandefjord 59°4′46″N 10°18′43″Ø
Fornet Sandefjord 59°6′50″N 10°18′35″Ø
Fredøy/Hystadtredelen Sandefjord 59°5′38″N 10°13′48″Ø
Furuholmen/Faraholmen Sandefjord 59°8′0″N 10°17′54″Ø
Furuholmen, vestre Sandefjord 59°5′4″N 10°13′43″Ø
Furuholmen, østre Sandefjord 59°4′58″N 10°13′55″Ø
Garnholmen Sandefjord 59°5′9″N 10°13′43″Ø
Garnskjæret Sandefjord 59°5′7″N 10°13′39″Ø
Gokstadholmen 0,045 Sandefjord 59°7′2″N 10°16′9″Ø
Granholmen 0,06 Bebygd, veiforbindelse Sandefjord 59°5′18″N 10°13′18″Ø
Grindholmen 0,08 Gangbru til fastland Sandefjord 59°6′7″N 10°16′44″Ø
Grubsandskjæret Sandefjord 59°4′22″N 10°16′50″Ø
Gustholmen Sandefjord 59°5′50″N 10°13′53″Ø
Havneholmen Sandefjord 59°4′34″N 10°18′41″Ø
Helgerødskjera Sandefjord 59°5′12″N 10°20′46″Ø
Hellesøya 0,04 Sandefjord 59°4′40″N 10°15′12″Ø
Hestebåen Sandefjord 59°7′20″N 10°17′57″Ø
Holtskjæra Sandefjord 59°2′25″N 10°15′59″Ø
Hvalen Sandefjord 59°3′49″N 10°16′35″Ø
Håholmen Sandefjord 59°3′56″N 10°14′30″Ø
Jomfruskjæra Sandefjord 59°3′57″N 10°15′26″Ø
Jordbærskjæret Sandefjord 59°5′13″N 10°13′38″Ø
Katteskjæret Sandefjord 59°8′12″N 10°17′27″Ø
Kjølhalskjæret Sandefjord 59°5′25″N 10°17′21″Ø
Kjølpene Sandefjord 59°7′26″N 10°18′5″Ø
Kolholmen Sandefjord 59°4′1″N 10°17′22″Ø
Kongskollen Sandefjord 59°6′18″N 10°20′7″Ø
Lakseholmen Sandefjord
Langeskjæret Sandefjord 59°5′24″N 10°13′18″Ø
Langeskjæret Sandefjord 59°7′13″N 10°18′47″Ø
Leikerane Sandefjord 59°2′4″N 10°16′42″Ø
Leikerane Sandefjord 59°1′51″N 10°16′50″Ø
Lille verksholmen 0,01 Sandefjord 59°9′16″N 10°19′22″Ø
Lofterødtredelen
(Valhall, Seilerholmen eller Seiler'n)
Sandefjord 59°5′27″N 10°13′51″Ø
Lyngholmane Sandefjord 59°2′50″N 10°17′45″Ø
Lyngholmskjæret Sandefjord 59°3′3″N 10°17′35″Ø
Løkholmen Sandefjord 59°5′58″N 10°13′47″Ø
Marøy Halvøy Sandefjord 59°7′55″N 10°18′53″Ø
Marøyskjæra Sandefjord 59°7′20″N 10°18′46″Ø
Møyern 0,04 Sandefjord 59°7′7″N 10°17′52″Ø
Namløsholmen Sandefjord 59°5′28″N 10°17′12″Ø
Natholmskjær Sandefjord 59°7′10″N 10°19′16″Ø
Natholmen 0,2 Med leirstedet Knattholmen, veiforbindelse Sandefjord 59°7′28″N 10°19′21″Ø
Nilseholmen Sandefjord 59°4′59″N 10°13′38″Ø
Nåmannsholmen Sandefjord 59°5′51″N 10°13′44″Ø
Nærholmen 0,05 veiforbindelse Sandefjord 59°4′18″N 10°13′1″Ø
Ormestadholmen 0,1 Sandefjord 59°6′54″N 10°15′57″Ø
Pikeskjæret Sandefjord 59°8′44″N 10°19′39″Ø
Raudnebben Sandefjord 59°5′29″N 10°15′1″Ø
Raueren Sandefjord
Rubo Sandefjord 59°4′48″N 10°18′52″Ø
Rørvikholmen Sandefjord 59°3′28″N 10°15′42″Ø
Røysa 0 Sandefjord 59°4′56″N 10°15′31″Ø
Saltholmen 0,06 veiforbindelse Sandefjord 59°4′21″N 10°13′44″Ø
Saltskjær Sandefjord 59°3′12″N 10°17′53″Ø
Sandbuktskjæret Sandefjord 59°7′24″N 10°19′31″Ø
Sauholmen 0,06 Sandefjord 59°8′47″N 10°19′30″Ø
Selskjæret Sandefjord 59°4′40″N 10°18′27″Ø
Skitrot Sandefjord 59°5′16″N 10°16′57″Ø
Skogøy/Storøya 0,25 veiforbindelse Sandefjord 59°4′28″N 10°13′20″Ø
Skuteskjæret Sandefjord 59°7′40″N 10°19′29″Ø
Snipa Sandefjord 59°4′41″N 10°18′58″Ø
Snørholmen Sandefjord 59°4′29″N 10°12′43″Ø
Spellvikskjæret Sandefjord 59°3′47″N 10°16′26″Ø
Stauper Sandefjord 59°5′47″N 10°20′7″Ø
Stauperluva Sandefjord 59°4′10″N 10°20′18″Ø
Stigerholmane Sandefjord
Storholmen 0,13 Sandefjord 59°6′30″N 10°16′29″Ø
Stråholmen Sandefjord 59°4′51″N 10°15′34″Ø
Svartskjær Sandefjord 59°2′26″N 10°16′25″Ø
Teineskjæret Sandefjord
Teisteholmen Sandefjord
Terneskjær Sandefjord
Terneskjæret Sandefjord 59°3′22″N 10°17′33″Ø
Thorøya 0,01 Bebodd halvøy Sandefjord 59°6′1″N 10°13′39″Ø
Torgerskjæra Sandefjord
Torsholmen Sandefjord 59°3′31″N 10°17′50″Ø
Tossen Sandefjord 59°5′4″N 10°16′56″Ø
Trangsholmen/Tranga Sandefjord 59°5′56″N 10°13′55″Ø
Tredelene
(Hystad-, Lofterød- og Bergantredelen)
Sandefjord
Trondskjæra Sandefjord
Tønneskjæra Sandefjord
Uleholmen, nordre og søndre Sandefjord
Ulkeholmen Sandefjord 59°5′49″N 10°13′47″Ø
Vabakkane Sandefjord
Vakop Sandefjord 59°6′41″N 10°19′31″Ø
Vassholmen Sandefjord
Verkholmane Sandefjord
Vesterøya 12 halvøy Sandefjord 59°5′22″N 10°15′54″Ø
Østerøya 8 halvøy Sandefjord 59°5′55″N 10°17′50″Ø
Årø halvøy Sandefjord 59°8′8″N 10°19′27″Ø
Årøbåen Sandefjord
Arøya 0,95 Larvik 58°59′48″N 9°47′55″Ø
Arøya, lille 0,36 Larvik 59°0′41″N 9°47′18″Ø
Arøya, vesle 0,08 Larvik 59°0′44″N 9°47′40″Ø
Arøyskjæra Larvik
Bidevindsholmene Larvik
Bikja Larvik
Bjønnesholmen Larvik
Bjønnesskjær Larvik
Blåfellen Larvik
Bolagholmen Larvik
Bolteskjær Larvik
Bramskjæra 0,16 (samlet) Larvik 58°57′34″N 9°53′31″Ø
Brentholmen Larvik
Brentholmskjær Larvik
Bukkeholmen Larvik
Båtberget Larvik
Bølene Larvik
Citadelløya Halvøy til Stavernsøya, med Staverns Fort Larvik
Dyna Larvik
Dåvøya Larvik
Eikaholmene Larvik
Ekornholmen Larvik
Ertholmen Larvik 58°58′45″N 10°13′47″Ø
Ferjeholmen Larvik
Flaten Larvik
Flatholmen Larvik
Floskjær Larvik
Fordoppaskjæra Larvik
Fornet Halvøy Larvik
Fristadbåen Larvik
Fugløya 0,14 Larvik 58°58′53″N 9°48′19″Ø
Fugløyrogn Like utenfor Mølen, med samme type rullestein Larvik 58°58′46″N 9°48′45″Ø
Fugløyskjær Larvik
Garnholmen Larvik
Geiterøya 0,49 Larvik 58°59′58″N 9°46′33″Ø
Geiterøyholmen Larvik
Gjuten Larvik
Gråskjær Larvik
Guleskjer Larvik
Gumserødøya 0,02 Larvik 58°58′32″N 10°0′40″Ø
Gurvikskjæret Larvik
Gånarkollen Larvik
Halveisholmene Larvik
Harven Larvik
Havneholmen Larvik
Helleholmen Larvik
Hestebåene Larvik
Hetta Larvik
Hoppøya 0,20 Larvik 59°0′42″N 10°7′9″Ø
Hoppøykalven Larvik
Humlesekken Larvik
Hvittingen Larvik
Johansholmen Larvik
Joreskjær Larvik
Juledan Larvik
Kaffeholmen Larvik 59°1′25″N 10°1′45″Ø
Kammersholmen Larvik 59°0′24″N 10°8′25″Ø
Karpusa Larvik
Kisteholmane Larvik
Kisteholmen Larvik
Kjerringholmane Larvik
Kjeøya Larvik
Klokkerskjær Larvik 59°0′17″N 10°9′2″Ø
Korpekollen med Svenner fyr Larvik
Kråka Larvik
Kråkeholmen Larvik
Kråkeholmskjæra Larvik
Kuholmen Larvik
Kuøya 0,03 Larvik 58°58′37″N 10°0′59″Ø
Lamøya Larvik
Lamøyholmen Larvik
Lamøyskjæra Larvik
Langeblå Larvik
Langeskjær Larvik
Langeskjær Larvik
Langeskjær Larvik
Langholmen Larvik
Langholmskjæret Larvik
Langholmene, ytre og indre Larvik
Langodden Larvik
Langøya Larvik
Lars-skjær Larvik
Leverskjær Larvik
Liaholmen Larvik
Lyngholmen Larvik
Låven Larvik
Makrellholmen Larvik
Makrellskjær Larvik
Malmøya 1,2 Larvik 59°0′48″N 10°5′53″Ø
Marsholmene Larvik
Martaholmen 0,06 Larvik 59°2′5″N 10°13′41″Ø
Maurøya Larvik 59°1′45″N 9°50′0″Ø
Melleskjær 0,01 Larvik 59°1′23″N 10°13′5″Ø
Midtholmen Larvik
Mjølbergholmen Larvik
Mosselin Larvik
Måkeholmen 0,03 Larvik 59°2′18″N 10°14′1″Ø
Måkeskjera Larvik
Måsakollen Larvik
Napa Larvik 58°56′50″N 9°52′40″Ø
Napeskjær Larvik
Naverhella Larvik 58°57′41″N 9°59′36″Ø
Nepegårdskjær Larvik
Nilsskjeret Larvik
Nordholmen Larvik
Oddanesskjera Larvik 58°57′19″N 9°51′49″Ø
Oskjær Larvik
Oterøya 0,09 Larvik 59°1′48″N 10°3′41″Ø
Pinnesulholmen Larvik
Ragnhildskjæret Larvik
Rakkeholmane Larvik
Ramn Larvik
Ramsholmen Larvik 58°59′27″N 10°3′8″Ø
Rauholmen Larvik
Rauholmene Larvik
Rauholmskjæra Larvik
Reiershol Larvik
Ringeskjær Larvik
Ringskjæret Larvik
Risøya 0,25 Halvøy Larvik 59°0′11″N 10°2′41″Ø
Risøykalven Larvik
Rogn veiforbindelse Larvik
Rogneskjær Larvik
Råholmen Larvik
Rødskjær Larvik
Røveren Larvik
Sandesundsholmen Larvik
Sandholmem Larvik
Sandviksholmene Larvik
Sauesundshaken Larvik
Sauesundsholmen Larvik
Seiskjær Larvik
Sikeskjær Larvik
Skarvesete Larvik
Skarvesett Larvik
Skipskjær Larvik
Skjeggestadholmen Larvik
Skjæret Larvik
Skogholmen Larvik
Skåreskjæra Larvik
Slåpeholmen Larvik 59°1′51″N 10°3′22″Ø
Solskjær Larvik
Soveren Larvik 59°1′55″N 10°3′15″Ø
St. Helena Larvik
Stangern Larvik
Stavernsøya 0,37 Larvik 58°59′27″N 10°3′8″Ø
Steinboknubben Larvik
Steinholmen Larvik
Steinskjær Larvik
Steinskjær Larvik 58°56′59″N 9°54′33″Ø
Stokkøya 0,49 Larvik 58°59′55″N 9°48′42″Ø
Storholmen Larvik
Storskarven Larvik
Strømsundholmen Larvik
Sundholmen Larvik
Sundskjæra Larvik
Suslingane Larvik
Svartholmene Larvik
Svartskjær 0,01 Larvik 59°0′24″N 10°10′15″Ø
Svartskjæra Larvik
Svenner Larvik 58°58′20″N 10°8′40″Ø
Svennerflaten Larvik
Svensken Larvik
Teineholmen Larvik
Terneholmen Larvik
Terneskjær Larvik
Tisler Larvik
Tjøllingflaten, lille og store Larvik
Torkildsøy 0,04 forbindelse til Stavernsøya Larvik 58°59′46″N 10°3′12″Ø
Trefotholmane Larvik
Trollhettene Larvik
Trollskjær Larvik 58°56′37″N 9°55′51″Ø
Tvistein Med Tvistein fyr
Vestfolds sørligste øy
Larvik 58°56′17″N 9°56′5″Ø
Tørbergholmen Larvik
Uleholmen Larvik
Ulkeholmen Larvik
Urteholmen Larvik
Vassholmen Larvik 58°58′51″N 10°13′22″Ø
Veslehetta Larvik
Vestaskjæra Larvik
Vikerøyholmene Larvik
Vikrøya 0,98 Veiforbindelse Larvik 59°2′28″N 10°9′16″Ø
Volmane Larvik
Ødegårdsskjær Larvik

Kilder[rediger | rediger kilde]