Liste over øyer i Østfold

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en liste over øyer i Østfold. Listen er inndelt etter kommuner, og tar ikke med øyer i innsjøer. Merk at det brukes flere stavemåter for samme stedsnavn, som -ø og -øy, -skjer og -skjær. Noen øyer og skjær refereres til både i entall og flertall. Flere mindre øyer og skjær kan ha samme navn.

Halden kommune[rediger | rediger kilde]

 • Brattøya
 • Danmarkskjær
 • Flatskjær
 • Flatskjæra
 • Furuholmen
 • Kjeøya (halvøy)
 • Knivsøya
 • Knivsøyholmene
 • Kuskjær
 • Kuskjæra
 • Laura
 • Margit
 • Mørvikholmene
 • Ragnhild (halvøy)
 • Sauøya (0,3 km²)
 • Skotteneholmen
 • Skriverøya (halvøy)

Hvaler kommune[rediger | rediger kilde]

A – H[rediger | rediger kilde]

 • Agnilholmen
 • Akerøya (1,6 km²)
 • Alholmen
 • Alne
 • Alneknubben
 • Andholmene
 • Angret, store og lille
 • Askjærholmen
 • Asmaløy (9,1 km², fastlandsforbindelse)
 • Aspholmen
 • Bakkeskjær
 • Barlindholmen
 • Basen
 • Bellen
 • Bjerkholmen
 • Bjørneskjær
 • Bomme
 • Brattholmene, med Bratholmen lykt
 • Brattskjæra
 • Brauerholmen
 • Brudeskjær
 • Bryggeholmen, store og lille
 • Bråteholmen
 • Buholmen
 • Buman
 • Børholmen
 • Båtholmen
 • Damholmene
 • Daudmannsskjæra
 • Den høye holmen
 • Det gule skjæret
 • Edholmen (halvøy til Kirkøy)
 • Edsholmen
 • Ekholmen
 • Ellingholmen, store og lille
 • Eriksskjær
 • Ertholmen
 • Festningsholmen, med Akerøy fort
 • Filletassen
 • Fiskebuskjæra
 • Flatekollen
 • Flatman
 • Fleskekollen
 • Fluene
 • Flyndreskjær
 • Fløsken
 • Fløyholmen
 • Furuholmen
 • Galtene
 • Garnholmen
 • Gittholmen
 • Glan
 • Gloraka
 • Glorakaskjæra
 • Granholmen
 • Granholmene
 • Grassholmen
 • Grindskjæra
 • Gule Knubben
 • Gullfat
 • Gunilla, vesle og store
 • Gunillaskjær
 • Gylteskjæra
 • Halvor
 • Hansholmen
 • Heia
 • Helgeskjær
 • Helleskilholmen
 • Herføl (fergeforbindelse, 1,9 km²)
 • Hesthella
 • Hestholmen
 • Hollenderen
 • Holmungen, med Holmungen lykt
 • Hvalholmen
 • Hvitsten
 • Hytteskjæra
 • Høkeliholmen

I – N[rediger | rediger kilde]

 • Ingerholmen
 • Iseskjær
 • Jomfruland
 • Jomfrulandskjær
 • Jordbærholmen
 • Jultholmene
 • Kallerholmene
 • Kallerholmskjær
 • Kalvkosten
 • Kalvskjæra
 • Kaninholmen
 • Kasaskjæra
 • Kilebryggholmene
 • Kilebåen
 • Kilholmen
 • Kirkeskjær
 • Kirkøy (29,6 km², fastlandsforbindelse, ca. 1000 innbyggere, med tettstedet Skjærhalden)
 • Kjellholmen
 • Kjempeholmen
 • Kjennvikholmen
 • Kjennvikholmene
 • Kjeppingene
 • Kjeppingskjæra
 • Kjerringa
 • Kjerringholmen
 • Kløveren
 • Knubben
 • Knubbeskjæra
 • Kobbernaglen
 • Kokholmen
 • Kollholmen
 • Krossholmen
 • Kråka
 • Kråka, lille og store
 • Kråkøya
 • Kuholmene
 • Kuskjær
 • Kuskjæra
 • Kvalsten
 • Kvernholmen
 • Kvernskjær
 • Kålholmen
 • Langenesholmen
 • Langholmen
 • Lauer, nordre og søndre
 • Lauvskjær
 • Likkista
 • Lina
 • Linaskjæra
 • Losholmen
 • Lundbergholmene
 • Lyngholmen
 • Løperen
 • Løperholmen
 • Løperungen
 • Medfjordholmene
 • Mellemholmen
 • Mosterskjør
 • Måholmene
 • Måsholmene
 • Møkkalasset, lille og store
 • Mølskeholmene
 • Møren
 • Nordbåene
 • Nysledeskjær
 • Nøtholmen

O – Å[rediger | rediger kilde]

 • Papper (2,1 km²)
 • Papperøy
 • Persribba
 • Pilleren
 • Rennevikholmen
 • Revholmen
 • Ribba
 • Rognholmen
 • Rom
 • Ruholmen
 • Rundholmen
 • Rødskjær, vestre og østre
 • Rørvikskjæra
 • Røsholmen
 • Røsholmungen
 • Saltholmen
 • Samson
 • Sandholmen
 • Sandholmene
 • Sandøy, søndre (4,2 km²) og nordre (2,4 km²) (Begge øyene har fergeforbindelse)
 • Sauedauden
 • Sauhella
 • Sauholmen
 • Seiløy
 • Selskjæra
 • Sildeholmen
 • Siljeholmen
 • Singløkalven
 • Singløy (2,2 km²)
 • Sjursholmen (halvøy til Kirkøy)
 • Skinnarholmen
 • Skipholmen
 • Skjelholmen
 • Skjellholmen
 • Skjellholmene
 • Skjellmøren
 • Skjellsundholmene
 • Skomakerskjæra
 • Skuteholmen
 • Skyttebåen
 • Skålholmen
 • Skånholmen
 • Skårsnesholmene
 • Slepholmene
 • Sletta
 • Småholmene
 • Smårødskjæra
 • Spjærøy (8 km², fastlandsforbindelse)
 • Stamholmene
 • Stangholmen
 • Stenholmen
 • Stokken
 • Strøknesholmen
 • Stuvikskjær
 • Styve
 • Svala
 • Svalelauer, Sval-Lauer
 • Svartebåene
 • Svartskjær
 • Søndre Flatskjær
 • Tareholmen
 • Teseholmene
 • Tisler (0,4 km²)
 • Tjeldholmen
 • Trefura
 • Trestenen
 • Tretteskjæra
 • Tåkeskjæra
 • Utengskjæra
 • Vadskjær
 • Vassgardskjær
 • Vedholmen
 • Vennerskjæra
 • Vesleøya
 • Vesterøy (15,2 km², fastlandsforbindelse)
 • Vierholmen
 • Vrangholmen, lille og store
 • Våtteskjær
 • Ølbergholmen
 • Øyskjæra

Sarpsborg kommune[rediger | rediger kilde]

 • Askholmen
 • Bjørkholmen (halvøy)
 • Bjørn
 • Bjørnskjær
 • Brenteholmene
 • Bukkeholmen (fastlandsforbindelse)
 • Danmark
 • Fårnøtt, vesle og store
 • Galten
 • Granholmen
 • Grimsø (halvøy)
 • Haslau
 • Håhjellingen
 • Karlsøy, nordre og søndre (fastlandsforbindelse)
 • Kjerringholmen
 • Knubbholmene
 • Kollholmen
 • Kålvikholmen
 • Lilleknubben
 • Saltholmen
 • Skorpen
 • Slengeskjær
 • Smørklunken
 • Storknubben
 • Svartskjæra
 • Vadholmen
 • Ørnekuppa
 • Ørnungene

Fredrikstad kommune[rediger | rediger kilde]

A – K[rediger | rediger kilde]

 • Amorskjær
 • Bakkholmen
 • Bevøya (halvøy)
 • Bevøyskjæra
 • Bløte
 • Brattholmen
 • Brattholmene
 • Buholmen
 • Burholmen
 • Buskholmen
 • Dekneskjær
 • Dritaren
 • Dueskjær
 • Engelviksøya (halvøy)
 • Enhusholmen
 • Eriksholmen
 • Flatskjæra
 • Flyndreholmen
 • Folungene
 • Fredrikstadholmen
 • Fugleskjæra
 • Furuholmen
 • Fårenot
 • Galgeholmene
 • Garnholmen, nordre, midtre og søndre
 • Geitøya (halvøy)
 • Granholmen
 • Grindskjæret
 • Grønneskjæret
 • Grøtholmen
 • Gullikskjæret
 • Gullmoen
 • Gunhildskjær
 • Gåsa
 • Gåseskjær
 • Gåseskjær, store
 • Gåseskjæra
 • Hankø (4 km²)
 • Hammaren
 • Hasle
 • Hatten
 • Hesten
 • Hestholmen
 • Huthholmen
 • Håholmen
 • Kaholmen (halvøy til Kråkerøy)
 • Kalveskjær
 • Kariholmen
 • Kjelholmen
 • Kjerringa
 • Kjøkøy (fastlandsforbindelse)
 • Klovholmen
 • Knappen
 • Knubben
 • Kråka
 • Kråkerøy
 • Kverneskjær

L – Å[rediger | rediger kilde]

 • Langholmen
 • Langskjær
 • Langsomholmen
 • Langvikskjæret
 • Luseskjær
 • Lyngholmen
 • Løkholmen
 • Løvøy
 • Marikova
 • Marnet, lille og store (Store Marnet er en halvøy)
 • Mempil
 • Merrapanna (halvøy)
 • Missingen, nordre og søndre
 • Mule
 • Måkekollen
 • Møkkalassa
 • Namnløs
 • Navneskjæra
 • Olaskjæret
 • Oterholmen
 • Ovnskjær
 • Poseholmen
 • Ramsøy (Nes)
 • Ramsøy eller Humlekjær
 • Randholmen
 • Rauer eller Rauøy (2,9 km²)
 • Risholmen
 • Rispeholmen
 • Rognholmen
 • Roseholmen
 • Råholmen, lille og store
 • Råholmflua
 • Rødmann
 • Rødskjær
 • Rødskjærrabben
 • Sauholmen
 • Sauholmen, lille og store
 • Sildeskjær
 • Sildholmen
 • Sjeløy eller Skjæløy
 • Skarven
 • Skjærhallen
 • Skogholmen
 • Skogholmene
 • Småholmene
 • Sofiskjær
 • Stangerholmen
 • Stangerholmene
 • Steinane
 • Steinsholmen
 • Stensholmene
 • Strømholmen
 • Svartebåene
 • Svarteskjær
 • Svartetangen
 • Sveholmen
 • Søster, nordre og søndre
 • Tambern
 • Tamburskjæra
 • Teiebærholmen
 • Teineholmen
 • Terneskjær
 • Tjeldholmen
 • Torgautøyene
 • Torskeskjæra
 • Tosekalven
 • Toseskjæra
 • Tvileten
 • Tvisle
 • Ølberen

Råde kommune[rediger | rediger kilde]

 • Grindholmen
 • Husholmen
 • Kameratskjær
 • Knappholmene
 • Raskjerte
 • Sletter, store, mellom og søndre
 • Stongeskjær
 • Vrangbein

Rygge kommune[rediger | rediger kilde]

 • Eldøya
 • Fuglevikskjæret
 • Hestholmen
 • Kloddskjæra
 • Kollen
 • Revlingen, store og lille
 • Siljusskjæret
 • Sjuskjær
 • Svartsker
 • Taralden

Moss kommune[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]