Liste over øyer i Hordaland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en liste over øyer i Hordaland. Listen er inndelt etter kommuner, og tar ikke med øyer i innsjøer. Merk at det kan brukes flere stavemåter for samme stedsnavn, som -ø, -øy og -øyno, -skjer og -skjær. Noen øyer og skjær refereres til både i entall og flertall, og enkelte øyer kan ha samme navn. Austrheim og Radøy kommuner mangler i listen.

Askøy kommune[rediger | rediger kilde]

Askøy i bakgrunnen, bak Bergen sentrum.
 • Agnesholmane
 • Agnøy, stora og litla
 • Apalholmen
 • Askøy (veiforbindelse)
 • Basholmen
 • Basholmsskjeret
 • Bekkeskjeret
 • Berlandsholmen, nordre og søre
 • Berlandsøyna
 • Bollen
 • Bollholmane
 • Bratten
 • Bukkholmen
 • Båtholmen
 • Børøyna, stora og litla
 • Eikvågholmen
 • Ertenøyane
 • Flatholmen
 • Flena
 • Florvågskjeret
 • Florvågøyna (veiforbindelse)
 • Flosundholmen
 • Færøyna
 • Geitholmen
 • Gommen
 • Gulbrandsøyna (veiforbindelse)
 • Guleskjeret
 • Guleskjeri
 • Gullskjeret
 • Gulskjeret
 • Hansholmen
 • Hanøyni (veiforbindelse)
 • Hauglandsøy
 • Herdla (veiforbindelse)
 • Hillesøyna (veiforbindelse)
 • Hjelmen
 • Hjelmeskjæret
 • Hjeltaskjeret
 • Holmen, nordre og søre
 • Horsøy (veiforbindelse)
 • Håholmen
 • Håpoldøyna (veiforbindelse)
 • Høgholmen
 • Hønsene
 • Jakobsøyna
 • Jekteviksholmen
 • Kallsøykalven
 • Kallsøyna
 • Kalven
 • Kjuasteinholmen
 • Kjuasteinskjæret
 • Kjæringa
 • Kleppsskjera
 • Knektholmen
 • Kobbeholmen
 • Krabbeskjeret
 • Kristofferholmen
 • Krossholmen
 • Krossundholmen
 • Krækjebærholmen
 • Krækjebærskjæra
 • Kvernane
 • Kvitholmane
 • Laksholmen
 • Laksholmen, ytre og indre
 • Lamholmen
 • Lamøyna
 • Langeskjeret
 • Langøyna
 • Langøyni, store
 • Lauvøyna, litla (veiforbindelse)
 • Lauvøyna, stora (veiforbindelse)
 • Lindholmen
 • Lisløyna
 • Lisstraumholmen
 • Litlalangøyna
 • Lykleøyna
 • Lyngholmen
 • Låsbu
 • Marholmen
 • Maurholmen
 • Midtøyna
 • Myrbærholmen
 • Myrbærskjeret
 • Måseskjeret
 • Naustøyna
 • Osksen, store og litle
 • Parisholmane
 • Pollskjæret
 • Prestholmen
 • Presthomen
 • Purkholmen
 • Ramsøy (veiforbindelse)
 • Randeskjeret
 • Raunholmen
 • Ringskjeret
 • Risholmen
 • Risholmen, ytra og indra
 • Risøyna
 • Rotøyna, nordra, midtre og søre
 • Røbberholmane
 • Sandskjera
 • Skardholmen (halvøy)
 • Skarven
 • Skarveskjera
 • Skarvøyna
 • Skjersholmen, vestre
 • Skogholmen
 • Skorpo
 • Skotnesholmane
 • Skotnesholmen, store og lille
 • Slottet
 • Smalnesskjæret
 • Småholmane
 • Småholmen
 • Småskjeret
 • Småvær
 • Smørsjøholmen, nordre og søndre (veiforbindelse)
 • Smørøskjo
 • Steinsundskjera
 • Storholmen
 • Storoksen
 • Storøyna
 • Straumholmen (veiforbindelse)
 • Straumsnesholmane
 • Synnøyna
 • Tinnholmen
 • Torvholmen
 • Trettøyna, stora og litla
 • Turiholmen
 • Vadi
 • Vardøyna (veiforbindelse)
 • Vollen
 • Ytstøyna
 • Åløyholmen

Austevoll kommune[rediger | rediger kilde]

 • Albrugsneset
 • Anfisholmen
 • Arholmen
 • Austreholmen
 • Baberholmen
 • Bakholmen, store, vestre og litle
 • Bergsholmen
 • Bjellandsøya
 • Bjånesøya (veiforbindelse)
 • Bjørn, store
 • Bleika
 • Bleika (ved Lindholmen)
 • Bleiken (ved Hillerøya)
 • Bleikjo
 • Blænesøya
 • Bodholmen
 • Brattholmen
 • Breidvikskjeret
 • Brennholmane
 • Brødrene, nordre og søre
 • Buerholm
 • Buholmen
 • Buseholmen
 • Butersholmen
 • Drevskjæra, vestre og austre
 • Drøno/Drøni (veiforbindelse)
 • Dåsholmen
 • Eidholmen
 • Eidholmen, nordre og litle
 • Eikholmen
 • Elljarnet
 • Englamarkskaget
 • Erdalskjæret
 • Erholmen
 • Fangholmen
 • Fangholmen, litle
 • Flatholmen
 • Flatholmen (ved Lundøya)
 • Flatøy
 • Flatøya
 • Flatøya, litla og stora
 • Flatøyskjæret
 • Florsskjær
 • Flossholmen
 • Fluholmen, vestre og austre
 • Fugløya
 • Furen
 • Furuholmen
 • Galten
 • Galten, litle
 • Geiløy
 • Geitholmen
 • Geitøy
 • Gjenga, ytre og indre
 • Gjengene
 • Grautaskjær
 • Greipingen
 • Grøningen
 • Gulaskjeret
 • Gulholmskjær
 • Gåaholmen
 • Heggevikskjær
 • Helgeskjer, litle
 • Helgeskjeret
 • Helgeskjær, litle
 • Helgeskjæret
 • Hesthagen, austre og vestre
 • Hestholmane
 • Hettingen
 • Hevringen
 • Hevrøya
 • Hillerøya
 • Hjartholmen
 • Hjørneskjæret
 • Hjørneskjæret/Jørneskjeret
 • Horgekalven
 • Horgekalvskjæret
 • Horgo
 • Huftarøy (veiforbindelse)
 • Hundvåkøy (veiforbindelse)
 • Håbrandsøya
 • Håvardsholmen
 • Høgholmen
 • Indreholmen
 • Indreøya
 • Kaggehaugen
 • Kaggen
 • Kaggeskjær, vestre og austre
 • Kalsundholmen
 • Kalvanesholmane
 • Kamsøya
 • Kasholm
 • Katteskjæret
 • Kjeholmen
 • Kjerholmen
 • Kjuklingane
 • Kjøpmannsholmen
 • Klammerholmen
 • Klovning
 • Klungerholmen
 • Kobbevågsholmen
 • Krabbaholmen
 • Krabbhausane
 • Krabbhausen
 • Krassholmen
 • Kriksholmen
 • Krossøya
 • Kubbeholmane
 • Kubbholmen
 • Kubbholmen (ved Hillerøya)
 • Kubbholmen (ved Husavik)
 • Kubbholmen (ved Ytterøya)
 • Kulperosskjæra
 • Kumløya
 • Kuøya
 • Kuøybleika
 • Kvaløya (veiforbindelse)
 • Kviksholmen
 • Kvitingen
 • Kvitingsskjær
 • Kyrholmen
 • Kyrkjeskjær
 • Lambholmen
 • Lambøyskjæret
 • Lammebleika
 • Lamøya (ved Lamøyosen)
 • Lamøya (ved Ospøya)
 • Lange-Bleika
 • Langholmen (ved Ytterøya)
 • Langøy
 • Langøy, nordre og søre
 • Langøybleika
 • Langøykalven
 • Larsaskjeret
 • Laugarøy
 • Laugarøy, litle
 • Lauvholmen
 • Leiarholmen
 • Leiarholmen, nordre og søre
 • Leidholmen
 • Lindholmen
 • Litlalunnøyboen
 • Litlaskjeret
 • Litle-Bleika
 • Litlekalsøy
 • Lundøy, litle
 • Lundøykalven
 • Lunnøy
 • Lynghevrøya
 • Lynghevrøyholmen
 • Lyngholmen
 • Lyngholmen (ved Lundøya)
 • Lyrskaret
 • Marholmen
 • Mariholmen
 • Marstein, store og litle
 • Matvåraskjær
 • Melaren
 • Middagsholmen
 • Midtskjeret
 • Mittrevikholmen
 • Moteskjæret
 • Myrbærholmen
 • Mælaren
 • Møkster
 • Mågabolet
 • Mågabøl, vestre og indre
 • Måksteinane
 • Måksteinholmen
 • Narøya
 • Nautøya (veiforbindelse)
 • Nesjaklubben
 • Netholmen, store og litle
 • Nordstaskjeret
 • Notskjær
 • Ospøya
 • Ospøyskjeret
 • Palmøy
 • Paraksholmen, høge og flate
 • Pirholmen
 • Pjagen
 • Plystrene
 • Prestnesholmen
 • Pårholmen
 • Ramsholmen, nordre og søre
 • Raudholmane
 • Ringholmen
 • Ringskjeret
 • Risøya
 • Rongen, nordre og søre
 • Rongestraumkyllaren
 • Rosmundskjær
 • Rosmunnholmen
 • Rostøy (veiforbindelse)
 • Rulteholmen
 • Ryggholmen
 • Saltkjerholmane
 • Sandholmen
 • Sandsundholmen
 • Sandtorv
 • Seglholmen
 • Seiholmen
 • Seiskjær, store, midtre og litle
 • Selbjørn
 • Senga
 • Sjåholmen
 • Sjøbuholmen
 • Skarten
 • Skarveskjær
 • Skarveskjær, store og litle
 • Skarveskjæret
 • Skibmannskjær
 • Skinbrokeskaget
 • Skjærskaget
 • Skolten
 • Skora
 • Skoro, austre og vestre
 • Skorpa, store og litle
 • Skorpaskjæret
 • Skverslingen
 • Skårholmen
 • Skårøya
 • Slotterøy
 • Småholmane
 • Småskjær
 • Snabbøksa
 • Spyssøya (veiforbindelse)
 • Srengla
 • Stareskjæret
 • Steinholmane
 • Stille, vestre og austre
 • Stokkholmane
 • Stokkholmbleika
 • Stollsøya
 • Stolmen (veiforbindelse)
 • Storekalsøy (veiforbindelse)
 • Storholmen
 • Storholmen (ved Stronkeneset)
 • Storsøya
 • Straumsøya
 • Stussholmen
 • Stålhatten
 • Ståløya
 • Svartaskjeret
 • Svarteskjeret
 • Svarteskjæret
 • Sveinane
 • Sveinevikskjæret
 • Sveskjær
 • Svinakalven
 • Sværslingen
 • Synstaskjeret
 • Sætraholmen
 • Søre-Bleika
 • Tagholmen
 • Tarangsskjær
 • Teinholmane
 • Terneskjeret
 • Ternholmen
 • Tindaskjær
 • Tipateskjæret
 • Tobbeholmane, nordre og søre
 • Tonaskjær
 • Torholmen
 • Torkelskjær
 • Torkjelskjeret
 • Torsteinskyrkjene
 • Tova/Tovo, store og litle
 • Tovo
 • Tovo, stora og litla
 • Trettholmen
 • Trollholmen
 • Trælsøya
 • Trælsøykalven
 • Uteløa
 • Valeholmen
 • Vandersholm, indre og vestre
 • Vandersholmbleikene
 • Vardholmen
 • Vestbøholmen
 • Vågholmen (veiforbindelse)
 • Ytstholmen
 • Ytterøya
 • Øvende Skjær
 • Åkerøy, vestre og austre
 • Åkrøyskjær, vestre
 • Åsholmane

Austrheim kommune[rediger | rediger kilde]

Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den. Husk referanser.

Bergen kommune[rediger | rediger kilde]

 • Austnesholmen, austre og vestre
 • Blia
 • Bogøyna, litla
 • Bogøyna, stora (halvøy)
 • Bulderholmen
 • Dråttninga
 • Dukholmen
 • Dysjaholmen
 • Egdholmen, nordre og søre
 • Eidsholmen, austre og vestre (veiforbindelse)
 • Eidsvågholmane
 • Fanaholmen
 • Flataskjeret
 • Flatevossen
 • Flatøyna
 • Fleslandsskjeret
 • Fløsholmen
 • Fuglaskjeret, nordre og søre
 • Furevikholmen
 • Gabrielsholmen
 • Grasholmen
 • Grunnasundholmen, litle
 • Grunnasundholmen, store (veiforbindelse)
 • Grøteidholmen
 • Gulaskjeret
 • Gullskjeret
 • Havnaholmen
 • Herøy
 • Holmen (halvøy)
 • Husanesholmen, austre og vestre
 • Høgevossen
 • Jaktaskjeret
 • Kalandsholmen
 • Kalvholmen
 • Kaninholmen
 • Kattholmen
 • Kjeøyna
 • Klokkholmen
 • Kongshavnsholmen
 • Korsneset (halvøy)
 • Krokaholmen
 • Kuholmen
 • Kvalen
 • Laksholmen
 • Lamholmen
 • Langøyna
 • Litleholmen
 • Lyngholmen
 • Løholmen, store og litle
 • Mariholmen
 • Marmorøyen
 • Midtskjeret
 • Milde (halvøy)
 • Måkeskjæret (bro til fastland)
 • Notabuskjeret
 • Olaholmen
 • Olavikholmen
 • Olavikskjeret
 • Ormøyna
 • Ospøyna, litla
 • Ospøyni
 • Pålsholmen
 • Raunane
 • Raunene
 • Raunholmen
 • Rishavnholmen
 • Salbuholmen
 • Seløyna
 • Senholmen
 • Skjenholmane
 • Slåttholmen
 • Småholmen
 • Spikaren
 • Steinskjeret, nordre og søre
 • Stendaholmen
 • Storaskjeret
 • Storholmen
 • Storhusholmen
 • Storøya
 • Svartaskjeret
 • Svartholmen, litle og store
 • Svedneholmen
 • Såteviksholmen
 • Tertnesskjera
 • Tretteskjeret
 • Trollholmen
 • Træsholmen
 • Ulvøyna
 • Vardholmen
 • Vågsholmane
 • Årholmen
 • Åsaholmen (veiforbindelse)

Bømlo kommune[rediger | rediger kilde]

Siggjo er Bømlos høyeste punkt.
 • Aga (2,7 km², veiforbindelse)
 • Agasystra (0,5 km², veiforbindelse)
 • Akselholmen
 • Aksteinsholmen
 • Almenakken
 • Andersbleikja
 • Angasholmane
 • Arholmen
 • Askhusholmen
 • Avløypet
 • Bergjaholmen
 • Bjørnøya
 • Bleikja
 • Bleikja, stora og litla
 • Bleikjene
 • Blåkinn (veiforbindelse)
 • Brattholmen, lille og store
 • Brattøya
 • Brekkholmen
 • Brenneholmen
 • Brennholmen
 • Brennøy, stora og litla
 • Brøkholmane
 • Brømenholmen
 • Brømsundholmen
 • Bukkaskjeret
 • Bukkholmen
 • Bukkøy, stora og litla
 • Bukkøya
 • Byklumpane
 • Bylauparen
 • Bømlaungen
 • Bømlo (171 km²)
 • Børøya (veiforbindelse)
 • Båableikja
 • Båaskjeret
 • Danemark
 • Danemarkskjeret
 • Djupvågsbleikja
 • Drevsundholmen
 • Dørøy
 • Eggvær
 • Espelandsholmen
 • Espevær (0,9 km², båtforbindelse)
 • Fiskholmen, nordre
 • Flaska
 • Flaska, søre og nordre
 • Flataskjer, nordra og søra
 • Flataskjeret
 • Flatholmen
 • Flatøya
 • Fleskøya
 • Flognesbleikjene
 • Folderøyholmen
 • Fureholmen (veiforbindelse)
 • Galgeitholmen
 • Gangvadskjeret
 • Geitaholmen
 • Geitung
 • Geitøya
 • Gissøya, søra og nordra
 • Gisøya (3,4 km², med handelsstedet Brandasund, veiforbindelse)
 • Gloadungsøya
 • Goddeholmen
 • Goddeskjeret, vestra, nordra, stora
 • Goddo (14 km², veiforbindelse)
 • Grunnasundsholmen
 • Grutleskjeret
 • Gryta
 • Guleholmen
 • Guleskjeret
 • Gullholmen
 • Gulo
 • Gunnarskjeret
 • Gåslandsholmen
 • Hamnbleikja
 • Hamnøya
 • Hansableikjene
 • Hansaholmen
 • Hansaskjeret
 • Hanshovdeholmen
 • Hardingholmen
 • Harpeflua
 • Hespriholmen
 • Hestholmen, store og litle
 • Hestøya
 • Hilleren
 • Hillesøya, austra
 • Hiskholmen (veiforbindelse)
 • Hiskhove
 • Hiskjo
 • Hisøya
 • Hjartholmen, litle og store
 • Hjeltaholmen
 • Holsøyane
 • Hovdaholmen
 • Hovsøya
 • Hovsøykalven
 • Hågardsholmane
 • Håskru
 • Håsundbleikja
 • Høga bleikja
 • Høgeholmen
 • Høgeholmen, søre og nordre
 • Høna
 • Indreskjeret
 • Irsholmane
 • Jansholmane
 • Jarnholmen
 • Jarnnagleholmen, ytste og indre
 • Johansholmen
 • Joøya
 • Jøringen
 • Jørnholmane
 • Kalavågsholmen
 • Kalven
 • Kaperskjeret
 • Karlableikja
 • Katlaskjera
 • Kattaholeholmane
 • Kattholmen
 • Kjeholmane
 • Kjeholmen, litle og store
 • Kjerringholmen
 • Kjerringskjeret
 • Kjøpholmen
 • Klakksøy, stora og litla
 • Klammerøya, austra og vestra
 • Klekkjesteinane
 • Kleppen
 • Klovningen, litle og store
 • Klovskjeret
 • Klovøya (veiforbindelse)
 • Klubbaskjera
 • Klubben
 • Klubbholmen
 • Klumsholmen
 • Klungerbleikjene
 • Klytterholmen
 • Kobbaskjeret
 • Koløya
 • Komløya
 • Korlo
 • Kornholmen
 • Krakkholmen
 • Kremmarholmen
 • Kringskjeret, søra og nordra
 • Krossholmen, litle og store
 • Kråkeneset
 • Kråkeskjeret
 • Kubbholmen
 • Kvaløya
 • Kvaløykalven
 • Kvernaholmen, austre og vestre
 • Kvitingen
 • Kyrholmen
 • Kyrkjeholmen
 • Laksaklubben
 • Laksholmane
 • Laksholmetærene
 • Lamholmen
 • Langableikja
 • Langaskjeret
 • Langeholmen
 • Langholmen
 • Langholmen, søre og nordre
 • Langøya
 • Larsholmen
 • Laurdagsskjeret
 • Lauvholmen
 • Legøya
 • Lindøya
 • Litlanesholmen
 • Lutableikene
 • Lyklingholmen, nordre og søre
 • Lyngstilla, lille og store
 • Lyngsvo
 • Lyngsvoskjeret
 • Lyngsøya
 • Lyngøya
 • Lyngøykalven
 • Lyngøyskjera
 • Lyraholmen
 • Låtersøya
 • Marholmane, austre og vestre
 • Marlaukeholmen
 • Marlaukholmane
 • Mattisholmen
 • Meieneklubben
 • Melene
 • Metøya (veiforbindelse)
 • Midtholmen
 • Midtøya
 • Migemaurholmen
 • Moltholmen
 • Mortasundholmen
 • Moster (12 km², med tettstedet Mosterhamn, veiforbindelse)
 • Myrbærholmen
 • Måkesteinen
 • Måsholmen
 • Nappaholmen, store og ltile
 • Naustbleikja
 • Nautøya
 • Nautøykalven
 • Nautøyskjeret
 • Nesjaholmen
 • Nordavindsholmen
 • Nordholmen
 • Nordøya
 • Nordøyane
 • Notaholmen
 • Notaholmen, nordre og søre
 • Nyvingane
 • Oddøyholmen
 • Oksøya
 • Oksøyskallen
 • Oksøyskjeret
 • Olvondo
 • Onglavikbleikja
 • Onglavikbleikja, litle
 • Orrøya
 • Osparøya
 • Ospøy, søra og nordra
 • Otterøya
 • Parakholmen
 • Perskapet
 • Purlaukbleikja
 • Pustaren
 • Pålsholmbleikja
 • Pålsholmen
 • Ramsholmen
 • Rappholmen
 • Raskjeften
 • Raudholmane
 • Raunholmen
 • Reimersholmen
 • Reimersskjera
 • Remalsholmen
 • Rinaldsholmen, søre og nordre
 • Rinaldshomen, søre
 • Risøy, litla og stora
 • Risøya
 • Roaldsholmane
 • Roaldsøya
 • Rognkalsøya
 • Rogøy
 • Rolvsnes (veiforbindelse)
 • Romsholmen
 • Rundøya
 • Rutsøya (1,4 km²)
 • Rutsøyskjeret
 • Ryggen
 • Røyrøya
 • Samningsøya
 • Sandsundsholmen
 • Sauøya
 • Seiskjeret
 • Selsøy (veiforbindelse)
 • Sengene
 • Sildasundholmen
 • Sjøbuholmen
 • Skardholmen
 • Skardholmen, nordre og søre
 • Skarvaskjera
 • Skarvaskjeret
 • Skarvskjeret
 • Skipaholmen, nordre og søre
 • Skjeldaskjeret
 • Skorholmskjeret
 • Skotningen
 • Skotningskalven
 • Skranevågsskjeret
 • Skvettebleikjene
 • Slagøya
 • Slagøyskjera
 • Slåtterøya (med Slåtterøy fyr)
 • Småboane
 • Småskjera
 • Sogøya
 • Sogøyklubben
 • Soløya, lille
 • Soløya, litle
 • Soløyholmen
 • Spannsholmbleikjene
 • Spannsholmen
 • Spannsholmen, store og lille
 • Spannsholmen, store og litle
 • Spyssøya (veiforbindelse)
 • Steinane
 • Steinskjeret
 • Stoløy, nordra og søra
 • Storeholmen
 • Storholmen
 • Storseihola
 • Straumsholmen
 • Straumøya
 • Strussøya (veiforbindelse)
 • Strålhuva
 • Stutaholmen
 • Stålhuva
 • Størsholmen
 • Svanabekkholmen
 • Svartaøya
 • Svarteskjera
 • Svarteskjeret
 • Svartholmen
 • Svartøya
 • Svartøya, søra og nordra
 • Sveinane
 • Svinøya, søra og nordra
 • Svoo
 • Svortlandsbleikja, ytre og indre
 • Sæingen
 • Sæingsbleikja, søre og nordre
 • Sæverudsøy (veiforbindelse)
 • Sølvøyane
 • Sønnøya
 • Sørøya
 • Ternebleikja
 • Terneskjer, søra, austra og nordra
 • Tjuvholmen
 • Tjørnholmen
 • Torgersholmen
 • Torgjo (veiforbindelse)
 • Torolvskjeret
 • Toska
 • Toskebleikjene
 • Totsholmen
 • Tovo
 • Trettebleikja
 • Trettholmen
 • Trettholmen, litle
 • Trettholmskjeret
 • Trollholmen
 • Tungeholmen
 • Tuvesundsholmen
 • Ulvesøya, stora og litla
 • Upsøya
 • Upsøykalven
 • Utfadet
 • Utnørdingen
 • Utsletteøya
 • Utslættøya
 • Vadholmen
 • Vadøya
 • Vardableikja
 • Vardholmen
 • Vardnesholmen
 • Veøy
 • Vierholmen
 • Vikøya (veiforbindelse)
 • Vindklovholmen
 • Vornesholmen
 • Vågholmen
 • Våtahove
 • Våtahovudet, stora og litla
 • Ylvesøya (veiforbindelse)
 • Ærholmen
 • Ærøya
 • Ærøybleikene
 • Ådneskjeret
 • Ådnesøya
 • Ånableikja
 • Åsholmen

Etne kommune[rediger | rediger kilde]

 • Tedneholmen
 • Holmane
 • Terneskjær
 • Nesvåghomane
 • Håleholmen
 • Peparen
 • Skåno
 • Trønskenesfluno
 • Storholmen
 • Mortveitskjeret
 • Brattholmen
 • Taraldsøya
 • Nautaskjer
 • Vikaholmen
 • Litleholmen
 • Holmaseidholmen
 • Veaholmen
 • Melandsholmen

Fedje kommune[rediger | rediger kilde]

 • Argen
 • Burøyna
 • Dubleskjeret
 • Ekreskjeret
 • Fedje
 • Fiskholmen, store
 • Fiskholmeskjeret
 • Flatholmen
 • Flatholmeskjeret
 • Flotten, nordre
 • Flåskjeret
 • Frilsøyna, stora og lisla
 • Geitungen, store og lisle
 • Grisholmen
 • Grisholmskjeret
 • Gudmundskjeret
 • Gugra
 • Hatlenipen
 • Hellesøyna
 • Hellesøyskjeret
 • Hellsøyna
 • Holmengrå
 • Hovden
 • Håfluskjeret, lisla og stora
 • Innesøyane (øygruppe)
 • Islendingane
 • Islendingskjeret
 • Karijelto, nordra og stora
 • Kjøholmen
 • Klovane
 • Klovningane, store
 • Langa skjeret
 • Leieskjeret, nordra og søra
 • Lepsøyna
 • Liaskjeret
 • Ljøsøyskjeret
 • Lyngholmen, nordre og søre
 • Lyngholmeskjeret
 • Lyngmågøyna
 • Moldøyholmen
 • Moldøyna (veiforbindelse)
 • Mulen (veiforbindelse)
 • Mågøyna, grøna
 • Mågøyskjeret, ytsta og insta
 • Navarskjeret
 • Nordøyna
 • Nordøyskjeret
 • Nåla
 • Oksen
 • Ringeskjeret
 • Rognholmen
 • Sandholmeklunnem
 • Sandholmen
 • Siriholmen
 • Skarvøyna
 • Skjeret
 • Slissøyna, austra og vestra
 • Smiholmen
 • Småklovningane
 • Suleskjeret
 • Svartskjeret
 • Sverslingane, store og litle
 • Teieskjeret
 • Teistenakken
 • Terneskjera
 • Vardeskjeret
 • Æskjeret

Fitjar kommune[rediger | rediger kilde]

Utsikt mot Fitjarøyene fra Storhaugen
 • Arholmen
 • Arneholmen
 • Avløypeskjeret
 • Avløypet
 • Bakkableikjene
 • Bleikjene (ved Færøya)
 • Bleikjene (ved Rossnes)
 • Bleikjene (ved Rundeholmen)
 • Bondeholmen
 • Brendeholmen
 • Broka
 • Bukkholmen
 • Bårdholmen
 • Dyrholmen
 • Dåsholmen
 • Eggholmen
 • Eggholmskjeret, søra og nordra
 • Eggøya (0,75 km²)
 • Eidøya
 • Eldøy, stora og litla
 • Engesund (Engesundsøyo) (0,8 km²)
 • Eriksholmen
 • Flaten
 • Flatholmen
 • Flatøy
 • Fonno
 • Foreholmen
 • Fureholmen
 • Færøya
 • Færøya, litla
 • Galtane
 • Gloppholmen
 • Grunnasundsholmane
 • Gulebleikjene
 • Hamnaholmen
 • Hanøya (0,6 km²)
 • Hatt-Olableikjene
 • Hellandsholmen, søre og nordre
 • Hellandskjeret
 • Hermannsholmen
 • Hjelmen
 • Hyseholmen
 • Håbåholmen
 • Håskjer
 • Ivarsøy (3,2 km²)
 • Kjelholmen
 • Kjempeholmen
 • Klamsholmen
 • Klamsøya
 • Klungerholmen
 • Knottholmbleikjane
 • Knottholmen, stora og litla
 • Koløy
 • Kråkeholmen
 • Kråko (del av Stord)
 • Kvakholmen
 • Lamholmen
 • Landfasteholmen
 • Langaskjeret
 • Langeholmen
 • Langøya
 • Langøybleikjene
 • Lauvholmen
 • Leiarholmen
 • Litleholmen
 • Madsaholmen
 • Matløyso
 • Nattarøya (0,7 km²)
 • Nesholmen
 • Notableikja
 • Notaklubben
 • Olderholmen
 • Osableikja
 • Ospene
 • Piløya
 • Pissemaurbleikjo
 • Porsholmen
 • Pålsstoveholmen
 • Raudholmane
 • Rumpeholmen
 • Rundeholmen
 • Sauholmen
 • Selevikskjeret
 • Sigleavløypet
 • Sigleskjeret, nordre og søre
 • Siglo (1,2 km²)
 • Siglo, litla
 • Silkebærbleikja
 • Sjøbuholmen, litle
 • Skarvaskjeret
 • Skatholmen
 • Skipsholmen, nordre og søre
 • Skvetten
 • Slotteskjeret
 • Slåttholmen
 • Smedaholmen
 • Soløya, store
 • Stord
 • Storevikholmen, nordre, midtre og søre
 • Storholmen
 • Straumøya
 • Straumøybleikjene
 • Svartaskjeret
 • Svelto
 • Svinsundskjeret
 • Sølvbelteholmen
 • Tangableikja
 • Teistholmen
 • Teløyna
 • Tinnsholmen
 • Torsdagsøy (1,0 km²)
 • Torvbleikjene
 • Tranøya (1,6 km²)
 • Trehaugsbleikja
 • Trollholmen
 • Tverdarøy (0,3 km²)
 • Urdøya, store og lille
 • Vassøy
 • Vistvikholmen
 • Ådneholmen
 • Ålforo (6,3 km²)
 • Årabrotholmen

Fjell kommune[rediger | rediger kilde]

 • Algrøyna
 • Anfinnskjeret
 • Avløypskjeret
 • Baket
 • Barmesundet, søra
 • Basholmen
 • Basholmen
 • Bildøy/Bildøyna (veiforbindelse)
 • Bjorøy/Bjorøyna
 • Bleikeskjeret
 • Bleikskjera
 • Bollholmen
 • Bombholmen
 • Brakholmen
 • Bramsholmane
 • Brattholmen
 • Brattholmen, store
 • Breiholmen
 • Brendholmen
 • Bruaskjeret
 • Buarøyna
 • Buarøyna, vestra, insta og midt
 • Buholmen
 • Bålholmen
 • Dalholmen
 • Djupålsøyna
 • Duøyna
 • Dynnestakken/Dydnestakken
 • Dyrøyna
 • Ekreskjeret
 • Ertenskjera
 • Ertenskjeret
 • Espholmen
 • Fjereidholmane
 • Flatholmen
 • Flatskjeret, nordra
 • Flogo (veiforbindelse)
 • Fuglaskjeret
 • Galtaholmane
 • Gangstøholmen
 • Gaupo
 • Geitanger/Geitung
 • Geitarøyna
 • Geitarøyna, litla
 • Giljholmen
 • Gloppholmen
 • Glåmsneset (halvøy)
 • Glåmsnesskjeret
 • Grisholmen
 • Grotholmane
 • Grønholmen
 • Gudlholmen, vestre og austre
 • Gulholmen
 • Gulholmen (i Kvernavika)
 • Gullo
 • Gullskjeret
 • Gulskjeret
 • Haganesholmen
 • Hattholmen, inste og ytste
 • Havrøyane, nordre
 • Havrøyna
 • Hegrøyna
 • Hella
 • Hellersholmen
 • Herboeskjeret
 • Hero
 • Hestholmen
 • Hestholmen, austre
 • Hestholmen, vestre
 • Hestholmskjeret
 • Hissøyna
 • Hjartøyna
 • Hjelmo
 • Hjelmo, litla
 • Hjeltholmen
 • Holmen
 • Hovden (halvøy)
 • Huldholmen
 • Håkjerholmen
 • Høgeskjeret/Høgøyskjeret, nordra
 • Høgholmen
 • Høgøyna
 • Høgøyskjera
 • Illnesskaget
 • Insteodden
 • Islandsholmen
 • Kaggen
 • Kallsøyane
 • Kallsøyanse
 • Kallsøyna
 • Kattarholmen
 • Kattarholmen
 • Kiparholmen
 • Kjeholmen
 • Kjeholmen, nora og søra
 • Kjeholmen, nore og søre
 • Kjeholmen, ytste og inste
 • Kjerringa
 • Kjerringholmen
 • Kluvikskjera
 • Knappane
 • Knappaskjeret
 • Knutholmen
 • Kobbholmen
 • Krabbholmane, ytre
 • Krabbholmen
 • Kristofferholmen
 • Kråkøyna
 • Kuskjera
 • Kvalholmane
 • Kvaløyna
 • Kårmannsholmen/Konemannsholmen
 • Laksaskjera
 • Lambholmen
 • Lambholmen
 • Lambøyna, søra og nordra
 • Langholmen
 • Langholmen (i Kårtveitvågen)
 • Langøyna (veiforbindelse)
 • Lauvholmen
 • Leiholmen
 • Litlaflågo
 • Litleholmen
 • Litlesotra
 • Litlholmen
 • Litløyna
 • Ljøsøyna
 • Lokøyberget
 • Lokøy/Lokøyna (veiforbindelse)
 • Lueskjeret
 • Lulene
 • Lyngholmen
 • Løno
 • Madlevikskjeret
 • Magerøyna (veiforbindelse)
 • Maiøyna
 • Mannsholmen
 • Midtholmen
 • Midtholmen, litle
 • Midtskjeret
 • Mikjelsskjera
 • Misje (veiforbindelse)
 • Molltveitholmen
 • Molltveitholmen
 • Monsholmen
 • Mortholmen
 • Møkalasset
 • Narøyholmen
 • Narøyna, stora og litla
 • Naustholmen
 • Nesholmen
 • Nordstøholmen
 • Notholmen
 • Nyingane
 • Oddane
 • Odden, austre, midtre og vestre
 • Oksana
 • Oksen
 • Pollholmen
 • Purkholmen
 • Ramskorholmen
 • Raunøyna
 • Raunøyna, litle
 • Ringaskjeret
 • Ringholmen
 • Risholmen (veiforbindelse)
 • Risøyna
 • Rognkallen
 • Romskorholmen
 • Rumpetangen
 • Rundholmen
 • Ruo
 • Råna
 • Råskjeret
 • Røyto
 • Salen
 • Salmonsholmen
 • Samsholmen
 • Sandskjera
 • Sandøyna
 • Sandøyna, nora og søra
 • Sandøyna, nora og søra
 • Sandøyskjera
 • Sauaholmen
 • Seiskjeret
 • Sengholmen
 • Skarholmane
 • Skjenholmen, vestre og austre
 • Skogholmen
 • Skolpen
 • Skorholmen
 • Skorpo
 • Skotakylleren
 • Skrubbholmen
 • Skvetteskjeret
 • Småholmane
 • Småholmane
 • Sotra
 • Spjeldsøyna
 • Stangarholmen/Stongarholmen
 • Steinsundholmen, austre og vestre
 • Storesundholmen
 • Storholmen
 • Straumsholmane
 • Svartaskjeret
 • Svartskjera
 • Svartskjeret
 • Svekksteinen
 • Svelgsholmen
 • Syltøy/Syltøyna (veiforbindelse)
 • Synstholmen
 • Søndagsholmen
 • Terneskjeret
 • Ternholmen
 • Tjørneskjeret
 • Tjørnøya
 • Tretteholmen
 • Trettholmen
 • Trosavikskjeret
 • Turøy/Turøyna (veiforbindelse)
 • Turøyna, litle
 • Tøkeskjeret
 • Ullkoneholmane
 • Vardøyna
 • Vedarøyna
 • Veløyna (veiforbindelse)
 • Verholmen
 • Verøyna
 • Vikaskjeret, nordra og søra
 • Vikholmen
 • Vindøyna, stora og litla
 • Vindøyskjeret
 • Vonflua
 • Vonfluholmen
 • Vågholmen, nordre og søre
 • Ytsteholmane
 • Ytstholmskjera
 • Ådnholmen
 • Åkravikholmen
 • Ånesholmen
 • Årebrotet

Fusa kommune[rediger | rediger kilde]

 • Austestadholmane
 • Bergeholmen
 • Børøya
 • Femangerholmen
 • Fureholmen
 • Fureskjerene
 • Grunnesundsholmen
 • Gåseskjeret
 • Hatlemnesholmen
 • Havskorholmen
 • Holmefjordholmen
 • Holmen
 • Holsundøy
 • Jutholmen
 • Kappholmen
 • Kjeholmen
 • Klemensholmen
 • Kluraholmen
 • Kyrkjeholmane
 • Langskjeret
 • Lauholmen
 • Laukholmen
 • Lindarsundholmen
 • Lyngnes (halvøy)
 • Munkholmen
 • Prestaskjeret
 • Russholmen
 • Samnøya (halvøy, veiforbindelse)
 • Samnøyholmen
 • Skarvaskjeret
 • Skotaholmen
 • Skotholmen
 • Skåraholmen
 • Stegleholmen
 • Storholmen
 • Sundvordøya
 • Terneskjer
 • Ternskjeret
 • Tjøreholmane
 • Torbjørnsskjeret
 • Tretteskjera
 • Vetlaskjeret
 • Vetleholmen
 • Vinnesholmen (vei)
 • Øyreskjeret
 • Åmeskjer
 • Årlandsholmen

Jondal kommune[rediger | rediger kilde]

 • Storeklubben
 • Herandsholmen
 • Vesleklubben

Kvam kommune[rediger | rediger kilde]

 • Augastadholmen
 • Børsheimholmen
 • Dragsholmen
 • Dysvikeholmen
 • Flateviksholmen
 • Fureholmen
 • Kråke
 • Kvamsøy
 • Larsaholmen
 • Lingaholmen
 • Nernesholmen
 • Omaholmen
 • Rossholmen
 • Småholmane
 • Svanholmane
 • Vallandsholmane
 • Vesleholmen
 • Vetleholmen
 • Øykalven

Kvinnherad kommune[rediger | rediger kilde]

Halsnøy
 • Alsåkerskjeret
 • Arholmen, lille og store
 • Bjellandsøyane
 • Bjølleboholmen
 • Bleikja
 • Bleikje, store og litle
 • Bleikjo
 • Blokkebærholmen
 • Bongsen
 • Borgundøya (båtforbindelse)
 • Brenneholmen
 • Bukkaskjeret
 • Eidsvikøy
 • Eikholmen
 • Fjelbergøya
 • Fjæreflua
 • Flatholmen (veiforbindelse)
 • Flatholmen, nordre og søre
 • Fluholmane
 • Fureholmen
 • Galten, store
 • Gangsholmen
 • Gjerdsheimholmane
 • Gjerdsholmen
 • Grunnasundsholmen
 • Grønviksholmen
 • Halsnøya (veiforbindelse)
 • Heiaskjeret
 • Herøy
 • Hille
 • Hillekalven
 • Hillestadholmen
 • Håholmen
 • Ikornholmen
 • Jektholmen
 • Jetmundsholmen
 • Kalven
 • Kanelen
 • Kapholmen
 • Kattaholmen
 • Klubbholmen, lille og store
 • Kobbaholmane
 • Kolsøya, nordre og søre
 • Kråkeneset
 • Kuholmen
 • Kumla
 • Kvimsen
 • Kyrkjeholmen
 • Landaskjæret
 • Langholmen
 • Larsaskjeret
 • Lauvøya
 • Lauvøya, lille og store
 • Lykelsøya, store og lille
 • Lyngholmen
 • Mekjersholmen
 • Mælesskjera
 • Nordhusøya (båtforbindelse)
 • Nordøya
 • Ospholmen
 • Pasholmen
 • Raudholmane
 • Rossnesholmen
 • Røssaholmen
 • Salsundholmen
 • Sandvollholmen
 • Sild
 • Sjoholmane
 • Sjoholmen, lille
 • Skarvaskjeret
 • Skorpo
 • Skotaholmen
 • Skottholmen
 • Slåtteholmen
 • Snilstveitøy
 • Storeholmen
 • Storholmen
 • Sundnesøya
 • Svinøya, lille og store
 • Svinøyklubben
 • Synnøveholmen
 • Sæbøholmane
 • Sætersnesholmane
 • Ternholmen
 • Terøya
 • Toftekalven
 • Toftøya
 • Torsøya
 • Tråvikskjer
 • Tunesholmen
 • Tviløype
 • Ungholm
 • Valøya, indre (halvøy)
 • Valøya, ytre
 • Varaldsøy (45,4 km²)
 • Vesla-Sild
 • Virdalsflua
 • Vågsholmen
 • Ytreholmen
 • Ølfernesholmen
 • Øvrabøholmen
 • Åkresholmen
 • Åmeholmen
 • Åsgardsholmen

Lindås kommune[rediger | rediger kilde]

 • Asgardholmane
 • Asholmen
 • Askelandsøyna (halvøy)
 • Auso
 • Austesundholmane
 • Austreholmen
 • Bjelkesundholmen
 • Bjørnøyna
 • Brakøyholmane
 • Brakøyna (veiforbindelse)
 • Brandsholmen
 • Brattholmen
 • Brattholmen (ved Berfjord)
 • Brunnslandsholmane
 • Bukkholmen
 • Bårdnesholmen
 • Børo
 • Børøyna (veiforbindelse)
 • Bøvikholmen
 • Dragøyholmane
 • Dragøyna (veiforbindelse)
 • Engholmen
 • Flatholmen
 • Flatskjera
 • Flatøyna
 • Fluøyna
 • Furuholmen
 • Gardsendholmen
 • Garnhusholmen
 • Geitøyna
 • Glosholmen
 • Granholmen
 • Grønholmen
 • Grøningen
 • Grønøy
 • Gulaskjeret
 • Gulholmen
 • Hamsholmen
 • Haukøyna/Hokøy
 • Herborgholmen
 • Hestholmen
 • Hillandskjera
 • Hodnelandsholmane
 • Hosøy (veiforbindelse)
 • Hundeskjeret
 • Hånesholmen, nordre og søre
 • Håvarden
 • Høgholmen (i Rossnesvågen)
 • Jektholmen
 • Kaldnesholmane
 • Kalløyna
 • Kasteskjeret
 • Keila (veiforbindelse)
 • Kjekalleholmen
 • Kjøøyna
 • Klammersholmane
 • Klauvholmen
 • Klovningane
 • Klubben
 • Klumpholmen
 • Klungerholmane
 • Kobbaskjeret
 • Kobbeskjeret (i Hodnevika)
 • Kongsøyna
 • Koparholmen
 • Kråka
 • Kuskjeret
 • Kutangen
 • Kvaløy
 • Kvamsholmen
 • Kvernhusholmen, nordre og søre
 • Kyrkholmen
 • Kyrkjeskjeret
 • Lamholmane
 • Lamholmen
 • Langholmen
 • Langholmen (i Vabuvågen)
 • Langholmen (ved Dyrkollneset)
 • Langøyna
 • Larsholmen
 • Lausholmen
 • Lauvholmen
 • Lauvøyna
 • Linekalven
 • Litleholmen
 • Litløyna
 • Lurøykalven
 • Lurøyna
 • Lygra/Luro (veiforbindelse)
 • Lyngholmen
 • Lyngholmen (veiforbindelse)
 • Maråsskjeret
 • Matholmen, store og litle
 • Morteskjeret
 • Mosholmen
 • Musholmane
 • Måsøyna (halvøy)
 • Naustholmen
 • Naustskjeret
 • Nordholmen
 • Nordøyna (veiforbindelse)
 • Notholmen
 • Notholmen (ved Kaland)
 • Notholmen, litle og store
 • Nothusholmane
 • Nothusholmen
 • Ospholmen
 • Osundholmen
 • Paddøy
 • Parisholmen
 • Petterholmen
 • Radøy
 • Raudholmen
 • Risholmen
 • Risskjera
 • Risøyna (veiforbindelse)
 • Rossholmen
 • Salthusøyna
 • Sandsholmen
 • Sandsundholmen
 • Skarveskjeret
 • Skarvøyna
 • Skjeltholmen
 • Skjelvikholmen
 • Skrubbholmen
 • Småholmen
 • Smørslikka
 • Spjotøyna (veiforbindelse)
 • Storholmen
 • Storskjeret
 • Storøy
 • Straumsøyna
 • Sundsholmen
 • Sævråsholmane
 • Søreholmen
 • Sørholmen
 • Søskjeret
 • Tennholmen
 • Terneskjeret
 • Ternholmane
 • Tjuvholmen
 • Toftingholmen
 • Toppholmen
 • Tosko
 • Tunnholmen
 • Turøyna
 • Tveitøyna
 • Tyborgøyna
 • Uksebåsen
 • Vetleholmen
 • Vikaholmskjeret
 • Vikeholmen (veiforbindelse)
 • Vågsskjeret
 • Øyeholmen
 • Øyskjera
 • Ådnøyna
 • Ålesholmen
 • Åmundsholmen
 • Ångholmen
 • Årsholmen

Masfjorden kommune[rediger | rediger kilde]

 • Bergholmen
 • Bleikeskjeret
 • Dragseidholmen
 • Dragøyna
 • Duesundøyna (veiforbindelse)
 • Dyrøyna
 • Dyrøyna, litle
 • Fureholmen
 • Garpenesholmen
 • Geitarøyholmane
 • Geitarøyna
 • Grunnevikholmen
 • Grunnholmen
 • Haugsøyna/Hogsøy
 • Herøyna
 • Holsøya (veiforbindelse)
 • Hosøyholmen
 • Hosøyna
 • Hosøyna, litle
 • Hånesholmen
 • Høgholmen
 • Ildalsholmen
 • Julaftaholmen
 • Kalven
 • Kalvøyna (halvøy)
 • Kariholmen
 • Kjeholmen
 • Kjetteskjeret
 • Kjeøyna
 • Krabbeholmane
 • Krossnesholmane
 • Kvalen
 • Kvamsøyna
 • Langelotet
 • Langøyna (sammenheng med Raunøyna)
 • Lasseholmen
 • Martaholmen
 • Matresøyna
 • Mollandsøyna
 • Natholmane, nordre og søre
 • Naustholmen
 • Nautesundholmen
 • Notholmen
 • Notholmen
 • Notøyna
 • Ongleholmen
 • Pittholmane
 • Raunholmen, indre og ytre
 • Raunøyna
 • Reknesskjerane
 • Riseskjeret
 • Risnesholmen
 • Skarholmen
 • Skarvholmen
 • Skrubbholmen
 • Småholmane
 • Solheimsøyna
 • Staurøyna
 • Staurøysundholmen
 • Steinholmen
 • Storholmen
 • Svarteskjeret
 • Terneskjeret

Meland kommune[rediger | rediger kilde]

 • Brattholmen
 • Flatøy (veiforbindelse, 2,2 km²)
 • Fløholmen
 • Gutholmen
 • Hatleholmen
 • Havrøyna
 • Hestholmen
 • Hjeltholmen
 • Holsnøy (veiforbindelse, 89 km²)
 • Illekastholmen
 • Indreskjeret
 • Io (halvøy til Holsnøy)
 • Kippevikholmen/Kjeppevikholmen
 • Kvalen
 • Kverna
 • Lamholmen
 • Leirholmen
 • Leskeret, stora og små
 • Litlalangøyna
 • Lyngholmen
 • Lyrskjeret, stora og litla
 • Meholmen
 • Mjelkevikholmen
 • Mortholmen
 • Odden
 • Ospholmen
 • Ringholmen
 • Risholmen
 • Saltholmen
 • Sjurholmen
 • Sjøholmen
 • Skipsskjera
 • Skjeljeholmen
 • Skorpo
 • Skvettholmen
 • Skålholmane
 • Storalangøyna
 • Storskjeret
 • Trettholmen
 • Vardholmen
 • Vikebøholmen
 • Vågsmunnskjeret
 • Ypso/Øpso (0,5 km²)

Os kommune[rediger | rediger kilde]

 • Alholmen
 • Askvikeholmen
 • Aumaskjeret
 • Bjørnarøya
 • Bleikja
 • Brattholmen
 • Brattholmen (veiforbindelse)
 • Brattholmen, store og litle
 • Brimsholmen (veiforbindelse)
 • Bruarøya (veiforbindelse)
 • Flatøya
 • Forstrøno
 • Frøholmen
 • Furholmen
 • Gangstøholmane
 • Geitøya
 • Gulaskjeret
 • Gulholmane
 • Haljemsøya
 • Havreholmen, store og litle
 • Hestholmen, store og litle
 • Horneflesa
 • Innerøyna
 • Jonsholmen
 • Kjeholmane
 • Klammerskjeret
 • Kløverholmen
 • Kobbholmane
 • Kuskjeret
 • Kvitarskjeret
 • Laksholmen
 • Langøya
 • Langøya, ytsta og insta
 • Lauvholmen
 • Leieskjeret
 • Leiholmane
 • Lepsøya (veiforbindelse)
 • Lindholmen
 • Lysøya
 • Låtreskjeret
 • Løholmen
 • Mortholmen
 • Naustholmen
 • Notabuholmen
 • Nova
 • Porsholmane
 • Ramsholmen
 • Raudholmane
 • Raudøya
 • Rogamælsholmen
 • Rognamælsholmen
 • Rundholmen
 • Røtinga (veiforbindelse)
 • Sandholmane
 • Sandsegene
 • Sauøya
 • Seinaskjeret
 • Skeiholmen
 • Skjerholmen
 • Skorpo
 • Skotøy
 • Smørøya
 • Splintholmen
 • Stangholmen
 • Storholmen
 • Straumskjeret
 • Strøno (veiforbindelse)
 • Størjepollholmen
 • Sunnøya (veiforbindelse)
 • Teistane
 • Ternøya
 • Trollholmen
 • Ullsundholmane
 • Ytterøya

Osterøy kommune[rediger | rediger kilde]

 • Dalsholmen
 • Drangøyna (halvøy)
 • Fjellskålholmen
 • Geitrheimsholmane
 • Hanstveitholmen
 • Helldalsholmen
 • Holmen
 • Holmen (veiforbindelse)
 • Klungerholmen
 • Kuskjæret
 • Lammaneset (halvøy)
 • Litleholmen
 • Myraholmen
 • Olsnesøyna
 • Osterøy (328 km², hvorav 258 km² i Osterøy kommune)
 • Stoholmen
 • Storeholmen
 • Storholmen
 • Votleøyna

Radøy kommune[rediger | rediger kilde]

Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den. Husk referanser.

Samnanger kommune[rediger | rediger kilde]

 • Flesjane
 • Førøyna (halvøy)
 • Gaupholmen
 • Notaholmen
 • Pøyleholmen
 • Vågaholmen

Stord kommune[rediger | rediger kilde]

Føyno og broen
 • Avløypet
 • Bleikja
 • Brakaholmen
 • Brandvikeholmen
 • Brunsholmen
 • Brunsholmtangane
 • Eldøyane (veiforbindelse)
 • Flatholmen
 • Fureholmen
 • Føyno (veiforbindelse)
 • Grovaholmen, store
 • Huglo (fergeforbindelse)
 • Husøy
 • Husøyholmen
 • Kapelholmen
 • Kivikskjeret
 • Klasen
 • Klubbholmen
 • Klungerholmane
 • Kuholmen
 • Langaskjeret
 • Litleholmen
 • Longkjølsholmen, store og lille
 • Midtholmen
 • Midtøy
 • Nautøya (veiforbindelse)
 • Nordholmen
 • Ramsholmen
 • Risholmen
 • Sagvågsbleikja
 • Skjersholmane
 • Slottet
 • Slåtteholmen
 • Storaskjeret
 • Stord (veiforbindelse, 241?km² hvorav ca. 130 km² i Stord kommune)
 • Storholmen
 • Storsøya, stora og litla
 • Storøya
 • Straumholmen
 • Sæbøskjera
 • Sørholmen
 • Tingholmen
 • Tveitøy, litle
 • Valøy
 • Ytstøy

Sund kommune[rediger | rediger kilde]

 • Alvøyklubben
 • Alvøyna
 • Augnarholmen
 • Ausa
 • Avløypet
 • Barden
 • Barholmen
 • Bjelkarøy-Buarøyna
 • Bjelkarøyna
 • Bleikjarøyna
 • Bleikjena
 • Bleikjo
 • Boarskjeret
 • Brakholmen
 • Brattholmen
 • Brosma
 • Bruarøyskjeret
 • Buarøyna
 • Bukken
 • Bukken, store
 • Børnevågsluten
 • Båarskjeret
 • Dotholmane
 • Drevskjeret
 • Døscherholmen (veiforbindelse)
 • Englebogskjeret
 • Ertsen
 • Ertsenskjeret
 • Firikviten
 • Flatøyna
 • Flatøyna, litla og stora
 • Flatøyskjeret
 • Franskmannen
 • Fyrholmen
 • Færøyna
 • Færøyna/Førøya
 • Geitøyna
 • Goltasteinen
 • Grimsholmen
 • Grimsøyna
 • Grønavikskjeret
 • Gåsøyna, stora og litla
 • Hella
 • Horsøya
 • Horsøyskjeret
 • Hufteskjera
 • Huldholmen
 • Håkholmen
 • Høgholmen
 • Høgholmen, nordre og søre
 • Høylandsskjeret
 • Instaskjeret
 • Jektefløytet
 • Kaggariskjeret
 • Kinnaskjeret, litla
 • Kjeholmen
 • Kjelen
 • Kjeøyna
 • Klomraholmen
 • Klubben
 • Klubbholmane
 • Klungerholmen
 • Klungervågholmen
 • Klystholmen
 • Krekebærholmen
 • Kråkevågsøya
 • Kubbholmane
 • Kvassholmen
 • Kverndalsholmen
 • Kvernholmen, store og litle
 • Kvernholmskjera
 • Kvitekuggen
 • Kvitholmen, inste
 • Kyrkjeholmen
 • Lambholmen, litle og store
 • Langaskjeret
 • Langholmen
 • Langøyholmen
 • Langøyna
 • Lauvholmen
 • Lauvholmskjeret, austra og vestra
 • Lauvøyna
 • Lerøyna (fergeforbindelse)
 • Liaholmane
 • Liholmane
 • Litlakinna
 • Litlebukken
 • Litlefugløyna
 • Litleusholmen
 • Lyngholmen
 • Lyngøyna
 • Lyrodden
 • Malmen
 • Mariholmen
 • Matholmen
 • Mebunesflua
 • Meholmen
 • Mikkjelsøyna
 • Mortholmen
 • Myrbærholmen
 • Måsholmen/Mosholmen, store og litle
 • Narøyna
 • Nordrafløskjeret
 • Nordøyna
 • Notholmen
 • Oddane, nordre og søre
 • Ommundsholmen
 • Rakken
 • Ramsholmen, litle og store
 • Revnabergskjeret
 • Ringen
 • Risøyna, litla og stora
 • Risøyskjeret
 • Rossmunnen
 • Russholmen
 • Sandskjera
 • Sandøyna
 • Seiskjeret
 • Skarholmen
 • Skarvaskjeret
 • Skarveskjeret
 • Skarvøyna
 • Skjegget
 • Skjelevikholmen
 • Skjenkjarane
 • Skjerholmen
 • Skogholmen
 • Skrotten
 • Småholmane
 • Sotra
 • Spildeholmen
 • Spytøyna, nordre og søre
 • Staklaboskjeret
 • Stekholmen
 • Stekkholmen
 • Stongholmen
 • Storakinna
 • Storaskjeret
 • Storefugløyna
 • Storeusholmen
 • Stuvholmen, nordre og søre
 • Stykket
 • Svanebåholmen
 • Svartaskjeret
 • Svartekuggen
 • Svartholmen
 • Svinaskjeret
 • Synstholmen, vestre og austre
 • Sængen
 • Sørafløskjeret
 • Sørvikholmen, nordre og søre
 • Teistholmen
 • Tekslo
 • Toftøya (veiforbindelse)
 • Trettholmane, søre og nordre
 • Tyssøy (veiforbindelse)
 • Tårnholmen
 • Usholmane
 • Valøyna
 • Vardøyholmen
 • Vardøyna, stora og litla
 • Vardøyskjera
 • Vestreskjera
 • Vibergholmen
 • Voggeskjeret
 • Vågsholmen
 • Ytstaskjeret
 • Øinaskjeret
 • Øyarholmen
 • Ådnarholmen
 • Ådnarholmen, litle
 • Årsholmen

Sveio kommune[rediger | rediger kilde]

 • Amneholmen
 • Angarsholmen
 • Asaleholmen
 • Bjønsholmen
 • Bjørnøya
 • Bleika
 • Bleika, nordre og søre
 • Bleikeholmen
 • Bleikja
 • Bloksen, store og litle
 • Bolet
 • Brattholmen, nordre og søre
 • Bukkholmen
 • Båsen
 • Båsholmen
 • Drångsøya
 • Eikeholmen
 • Einstapøy
 • Flagholmen
 • Flateholmen
 • Flatøya
 • Fløskjera
 • Foreholmen
 • Fureholmen
 • Glitsholmen
 • Grautvikholmen
 • Grimsholmen
 • Grunnasundsholmen
 • Grønholmen
 • Gulableikje
 • Hagavikholmen
 • Haugavikskjeret
 • Haugsgjerdeskjer
 • Hjartholmen
 • Holmen
 • Hovdaholmen
 • Husholmen
 • Håkonsholmen
 • Håskjeret
 • Jonseteholmen
 • Kalløya, vestra og austra
 • Kasteholmen
 • Killingsholmen
 • Kjeholmen
 • Kjellandskjeret
 • Klubbøya
 • Kråkeholmen
 • Kråkeneset
 • Kråkenesholmen
 • Kubbøybleika
 • Langebanen
 • Likholmen
 • Lindøya
 • Litlableikja
 • Litleholmen
 • Longaskjer
 • Lyngholmane
 • Magerholmen
 • Midtholmen
 • Midvikøya
 • Nappholmane
 • Naustholmen
 • Naustholmen, austre og vestre
 • Peisarholmen
 • Pæreholmen
 • Rasmusholmen
 • Ringholmen
 • Risøya
 • Rongskårholmen
 • Ropusholmen
 • Røykjenesholmen, søre og nordre
 • Sandholmen
 • Seiskjer
 • Skagaholmen
 • Skarvaholmen
 • Skarvholmen
 • Skiftesholmen
 • Slåttholmen
 • Smaløya
 • Snøreholmen
 • Staupsbleika
 • Staupsholmen
 • Staurøya
 • Steinholmane
 • Storableikja
 • Storholmen
 • Svartholmen
 • Svartskjeret
 • Svenkaskjeret
 • Tassoboen
 • Ternholmen
 • Tjernagelholmen
 • Trettøya
 • Tronnholmen
 • Ulverakersbleika
 • Volløya
 • Øspholmen
 • Årstadholmane

Tysnes kommune[rediger | rediger kilde]

Kart over Tysnes.
 • Alholmen
 • Anderøy
 • Andholmen
 • Ariholmen
 • Asalholmene
 • Askilsholmen
 • Bakkaholmane
 • Bakkholmane
 • Bergsholmen
 • Bjørnarøya, stora
 • Bleika (i Flygansværvågen)
 • Bleika (ved Ingeberneset)
 • Bleikja (ved Godøya)
 • Bleikjo (ved langøya)
 • Brattholmen
 • Brunøya, litla og stora
 • Brunøyholmen
 • Bukkholmen
 • Bålholmen
 • Erleholmen
 • Fjeraskjera
 • Flataskjeret
 • Flatholmen
 • Flatøya
 • Fluøyane
 • Fluøyskjeret
 • Fortøya
 • Frukla
 • Fureholmen
 • Fureholmen, vesle
 • Galanteholmen
 • Geitanesholmen
 • Geitholmen
 • Gjerslingane
 • Godøya, vesla og stora
 • Godøysund (veiforbindelse)
 • Gripnesholmen
 • Grunnasundholmen
 • Gulholmen
 • Gullholmen
 • Gullstoveskjeret
 • Gåsholmane
 • Hamnaholmen
 • Helgestein
 • Hestholmen
 • Holmen
 • Horso
 • Hånesholmen, store
 • Høgeholmen
 • Høgseto
 • Hønsaholmen
 • Instøy
 • Jonaholmen
 • Kattholmen
 • Kjeaviksholmen
 • Kjeholmen
 • Klinkholmen (veiforbindelse)
 • Kloholmen
 • Klubben
 • Klubbholmen
 • Klungerholmen
 • Knappaskjera
 • Koløya
 • Kommandøren
 • Kråka
 • Kuholmen
 • Kvannrotskjera
 • Kvernavikholmen
 • Kyrholmen
 • Kyrkjeholmen
 • Lamøya
 • Langholmen
 • Langøya
 • Larsaholmen
 • Laukholmen
 • Lauvholmen
 • Leirvikeskjeret
 • Lindarholmen
 • Lindholmen
 • Litlavernøya
 • Litleholmen
 • Lungerskjeret
 • Lyngøya
 • Marøya, stora og litla
 • Mattisholmen
 • Maurholmen
 • Midtholmen
 • Midtvågeholmen
 • Midtøya
 • Mortholmen
 • Nesjaholmen
 • Nesøya (veiforbindelse)
 • Nilsholmen
 • Nordskjeret
 • Notaskjeret
 • Olderholmen
 • Ospholmen
 • Petersholmen
 • Pettersholmen
 • Påskeholmen
 • Raftaholmen
 • Rasmusholmen
 • Ratholmen
 • Reksteren (veiforbindelse)
 • Rokken
 • Rundeholmen
 • Rundholmen
 • Rusøya
 • Sandholmen
 • Sandsøya
 • Sauholmen
 • Seiaholmane
 • Seløya
 • Skarvaskjeret
 • Skatetangen
 • Skiftesholmen
 • Skipaholmen
 • Skjeljavikholmen
 • Skjellandsholmen
 • Skoraholmen
 • Skorpo
 • Småholmane
 • Småskjeret
 • Solstråleøya
 • Sommarøya
 • Staurvikholmen
 • Storeholmen
 • Storholmen
 • Straumaneset
 • Sundaholmen (veiforbindelse)
 • Svartaskjeret
 • Sveholmen
 • Sveinaholmen
 • Sørboskjeret
 • Sørvågsholmen
 • Teistholmen
 • Teistøya
 • Terneskjeret
 • Tjuvholmen
 • Tjøreholmen
 • Tolløy
 • Tretteskjeret
 • Trettholmen
 • Trædsholmen
 • Tysnesøya (veiforbindelse)
 • Tyttebærholmen
 • Urholmen
 • Vattarøya
 • Vernøya (veiforbindelse)
 • Vesla-Bjørnøy
 • Vesleholmen
 • Vesøya, stora og litla
 • Vågsholmen
 • Øskja
 • Ånuglo
 • Årbakkaholmen

Ullensvang kommune[rediger | rediger kilde]

 • Kvalvikskjeret
 • Holmen
 • Mågemagen

Ulvik kommune[rediger | rediger kilde]

 • Snauholmen

Vaksdal kommune[rediger | rediger kilde]

 • Gulløyna
 • Holmen
 • Høymolegrangen
 • Kallandsholmen
 • Kvamsholmen
 • Osterøy (328 km²)
 • Skjøret

Øygarden kommune[rediger | rediger kilde]

 • Alvøy
 • Andersholmane
 • Annarholmen
 • Auskjeret, store
 • Austevågen
 • Basholmen
 • Bjørnøykalven
 • Bjørnøyna
 • Bleikenøvlingen
 • Blomholmen, indre og vestre
 • Blomøy
 • Bobbeskjeret, søre
 • Bolleflesa
 • Bolleskjera
 • Bollholmen
 • Braken
 • Brunskjeret
 • Bruskjeret
 • Buholmen
 • Bunesholmane
 • Bårøyna
 • Bægjet
 • Børsholmen
 • Doleskjera
 • Dåvøyna (veiforbindelse)
 • Flataflesa
 • Flataskjeret
 • Flatflesskjeret
 • Flatholmen
 • Flatskjeret
 • Flatøyna
 • Flesene
 • Frukletten
 • Fruklettskjeret
 • Frøo
 • Frøskjeret
 • Furholmen
 • Førehjelmo (veiforbindelse)
 • Førskjeret
 • Galten
 • Gangholmen
 • Gangvarskjeret
 • Geitingen
 • Gjesholmen
 • Greipingen
 • Greipingskjeret
 • Grotholmen
 • Grøningen, lisle og store
 • Gudmundsskjeret
 • Gula skjeret
 • Gulaskjeret
 • Gygersholmane
 • Halvgjengsskjera
 • Hattøyna
 • Heggholmen
 • Heggøyna (veiforbindelse)
 • Hellerholmen
 • Helleskjeret, store og lisla
 • Hellesøyna (veiforbindelse)
 • Herdleværet
 • Hernar
 • Hestholmen
 • Hjartøyna
 • Hjelteskjeret
 • Holmen grå
 • Hopøyna
 • Horsøyna
 • Humresvaene
 • Husholmen
 • Håskjeret
 • Høgenøvlingen
 • Høgholmen
 • Høgskjeret
 • Illnova
 • Ingeborgskjeret
 • Inneskiten, søre, midtre og nordre
 • Insteholmen
 • Ivarsholmen
 • Joholmen
 • Jona, lisla
 • Jonholmen
 • Jøgersholmen, store og litle
 • Kallskjeret
 • Kalvøyna (veiforbindelse)
 • Kastholmen
 • Katteskjeret, nordra og søra
 • Kattholmen
 • Kista
 • Kjeholmen
 • Kjerringholmen
 • Kjeøyna
 • Kleivskjera
 • Klubbeskjera
 • Kollsøyna
 • Kollsøyskjera
 • Kortknappskjeret
 • Kristiansholmen
 • Kråka
 • Kråka, nordre og søra
 • Kråkelåten
 • Kråkelåtskjera
 • Kråskjeret
 • Krækjebærholmen
 • Kuholmen
 • Kvalskjeret
 • Kvannholmen
 • Kvernholmen
 • Kyrkjøyna
 • Lamholmen
 • Lammenøvlingen
 • Lamøyna
 • Langeskjera
 • Langeskjeret
 • Langetåna
 • Langøyna
 • Langøyskjeret
 • Lislaskora
 • Lislesængen
 • Lislodden
 • Ljøsøyna
 • Luseskjeret
 • Lyngøyna
 • Lyngøyna, lisla
 • Lyrskjeret
 • Låven, nordre og søre
 • Makrellgarnskjeret
 • Marholmen, nordre og søre
 • Martinusholmen
 • Merkesholmen
 • Merkesteinen
 • Midtkråko
 • Midtskjera
 • Midtvågskjera
 • Mikkjelsboskjeret
 • Myrbærholmen, inste
 • Måjøyna
 • Narøyna
 • Nautøyna
 • Nautøyna, søra og nordra
 • Nesulløyna
 • Nesøyna (veiforbindelse)
 • Nordaskjeret
 • Nordraskjeret
 • Nordreholmen
 • Nordskjeret
 • Nordøyna
 • Noteskjeret
 • Notskjera
 • Nova
 • Nåla
 • Odden
 • Odden, austre
 • Onglevadskjeret
 • Ono (veiforbindelse)
 • Otterholmen
 • Ona/One/Oøy (veiforbindelse)
 • Penakken
 • Penesøyna
 • Pløsen
 • Pløseskjera
 • Porsholmen
 • Rambogskjeret
 • Rekenakken
 • Ringholmen
 • Risholmen
 • Rongøy (veiforbindelse)
 • Rossøyna
 • Rotevågsøyna (veiforbindelse)
 • Rotøykalven
 • Rotøyna
 • Rotøyna, lisla
 • Rotøyskjeret, insta, midtra og ytsta
 • Råna
 • Rønholmen, nordre og søre
 • Salen, nordre og søre
 • Sanden
 • Sandknappen
 • Sandskjeret
 • Sauøyna (veiforbindelse)
 • Seggvollen
 • Seiflua
 • Seiskallen
 • Seiskjeret, stora
 • Selsodden
 • Selsøyna
 • Seløy
 • Senholmen
 • Simonskjeret
 • Sjurholmen
 • Sjåholmen
 • Sjånesholmen
 • Skarholmen
 • Skarveskjeret
 • Skarvøyna
 • Skarvøyskjera
 • Skjeret, nordra
 • Skjoldøyna
 • Skoddeskjera
 • Skogsskjera
 • Skogsøyna
 • Skreiskjeret, nordra og søra
 • Skræmo
 • Skårpen
 • Smakka
 • Smakkeskjeret
 • Småkråka
 • Småskitholmen
 • Stakksboen
 • Stakksøyna
 • Stongholmen
 • Storakråka
 • Storeholmen
 • Storeskitholmen
 • Storesængsskjeret
 • Storflesa
 • Storholmen
 • Storodden
 • Storskora (veiforbindelse)
 • Storsængen
 • Straumøyna (veiforbindelse)
 • Stridsholmen
 • Sukkebåskjera
 • Sulo
 • Svana
 • Svanena
 • Svartaskjeret, stora
 • Svartbaken
 • Svarteklubben
 • Svartskjeret
 • Svelingen (veiforbindelse)
 • Svintræholmane
 • Syrholmen
 • Såtefluene
 • Såto
 • Sængen
 • Sængen (ved Kollsøyna)
 • Søreholmen
 • Tangen
 • Teistholmen
 • Terneholmen
 • Terneskjeret
 • Terneskjeret (ved Kjeholmen)
 • Tika
 • Tjeldstøholmen
 • Toftholmane
 • Toftøy (veiforbindelse)
 • Topteskjeret
 • Torkjellholmen
 • Trettholmen
 • Trollholmen
 • Trælevikskjeret, nordra og søra
 • Tvisloket
 • Ullebroten, store og lisle
 • Ulløyna
 • Ulvøyna
 • Utfarskjeret
 • Vadholmen
 • Vangskjeret
 • Vardnesholmane
 • Vassgeitingen
 • Vassholmen
 • Vessjone
 • Æskjeret
 • Øygardsskjeret, søra og nordra
 • Øyskjeret

Kilder[rediger | rediger kilde]