Datatilsynet (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Datatilsynet
TypeDirektorat, databeskyttelsesautoritet
VirkeområdeNorge
Etablert1980
Org.nummer974761467
HovedkontorOslo
UnderlagtDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet
FokusPersonvern
Motto«Personvern – din rett til å velge»
Budsjett 66 478 000 norsk krone (2020)[1]
Ansatte ca. 50[2]
JurisdiksjonNorge
Nettstedwww.datatilsynet.no (no)
www.datatilsynet.no (en)
Kart
Datatilsynet
59°54′35″N 10°44′50″Ø

Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, opprettet 1. januar 1980. Datatilsynets oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven. Formålet med loven er å verne enkeltpersoner mot krenkelse av personvernet gjennom bruk av personopplysninger. Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Kongen og departementet kan ikke instruere eller omgjøre Datatilsynets utøving av myndighet i enkelttilfelle etter loven.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Juridisk[rediger | rediger kilde]

Juridisk avdeling gjør en rekke oppgaver. Juristene fatter enkeltvedtak, skriver mange høringssvar og rapporter. Mye tid går med til tilsynsvirksomhet. I tillegg stiller juristene jevnlig som deltakere og foredragsholdere på kurs og konferanser. Internasjonalt samarbeid prioriteres også høyt. Juridisk veiledningstjeneste svarer på telefoner og e-posthenvendelser fra publikum, og er bemannet med jurister. Tjenesten sikrer tilsynets veiledningsforpliktelse som den fremkommer i forvaltningslovens § 11.

Tilsyn- og sikkerhet[rediger | rediger kilde]

Tilsyns- og sikkerhetsavdelingen, har i tillegg til IT-driftsoppgaver og teknisk saksbehandling, ansvar for organiseringen av tilsynsvirksomheten. Det innebærer tilsyn hos forskjellige virksomheter, med kontroll av behandlinger av personopplysninger. Avdelingen gir råd og veiledning, både skriftlig og muntlig, om informasjonssikkerhet og tekniske spørsmål rundt personvern. Den er også aktiv i utvikling av bransjenormer, og arrangerer rådgivningsuker der representanter fra ulike virksomheter får hjelp og bistand i spørsmål som har med sikkerhet å gjøre.

Informasjon[rediger | rediger kilde]

Informasjonsavdelingen har ansvar for mediekontakt og nettsidene, bistår i ulike prosjekt og i arbeidet med å lage veiledere om ulike tema. Avdelingen tar også imot forespørsler om foredrag og gjør annet løpende informasjonsarbeid.

Administrasjon[rediger | rediger kilde]

Administrasjonsavdelingen ansvar for lønn, regnskap, budsjett, sentralbord, arkiv, bibliotek, internkontroll og rapporteringer i forhold til departementet, i tillegg til ansvar for alle fellesfunksjoner. Avdelingen har personalansvar, behandler innsynsbegjæringer og deltar i og koordinerer planarbeid.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Holde seg orientert[rediger | rediger kilde]

Datatilsynet skal holde seg orientert og informere om den nasjonale og internasjonale utviklingen i behandlingen av personopplysninger, og om de problemene som knytter seg til slik behandling. Datatilsynet skal identifisere farer for personvernet og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses. Deltakelse i råd og utvalg er derfor en viktig del av Datatilsynets arbeid. Også som høringsinstans i saker som kan ha en personvernmessig konsekvens har Datatilsynet innflytelse på samfunnsutviklingen.

Fortegnelse[rediger | rediger kilde]

Datatilsynet fører en offentlig fortegnelse over alle behandlinger av personopplysninger som er meldt inn. Videre behandler Datatilsynet søknader om konsesjon der dette kreves etter loven.

Bistand[rediger | rediger kilde]

Gjennom tilsyn og saksbehandling kontrollerer Datatilsynet at lover og forskrifter for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler blir rettet. Datatilsynet bistår bransjeorganisasjoner med å utarbeide bransjevise adferdsnormer, og gir bransjer og enkeltvirksomheter råd om sikring av personopplysninger. Datatilsynet motiverer også til, og støtter virksomheter som på frivillig basis har oppnevnt, et eget personvernombud.

Ombud[rediger | rediger kilde]

Datatilsynet har også en viktig ombudsrolle. I den forbindelse drives rådgivning og informasjon overfor enkeltpersoner som tar kontakt med tilsynet. Publikum generelt nås i første rekke gjennom mediekontakt og publisering på eget nettsted. For å skape oppmerksomhet og interesse omkring personvernspørsmål deltar Datatilsynet i den offentlige debatt og legger stor vekt på å praktisere meroffentlighet.

Personvernnemnda[rediger | rediger kilde]

[3]Personvernnemnda er en norsk, statlig nemnd som avgjør klager over Datatilsynets vedtak. Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. Personvernnemnda ble etablert med hjemmel i lov om behandling av personopplysninger (2000:31) og har vært i virksomhet siden 1. januar 2001.

Datatilsynets direktører[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ https://www.regjeringen.no/contentassets/5e8becb098da42488ef31196759fc81a/2020_datatilsynet-tildelingsbrev.pdf.
  2. ^ [1]
  3. ^ «Personvernnemnda». www.personvernnemnda.no. Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 5. oktober 2016. 
  4. ^ Dahl, Janne Stang (1. august 2022). «Line Coll startet som ny direktør i Datatilsynet». Datatilsynet (norsk). Besøkt 8. august 2022. «Mandag 1. august begynte jurist Line Coll som ny direktør for Datatilsynet.» 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]