Joseph Ma Yinglin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Joseph Ma Yinglin
Født22. april 1965 (53 år)
Beskjeftigelse Prest
Nasjonalitet Folkerepublikken Kina

Joseph Ma Yinglin (født 22. april 1965) er katolsk biskop av Kunming i provinsen Yunnan i Folkerepublikken Kina. Han ansees som en av de ledende av de mest regjeringstro av de biskoper som er blitt valgt og ordinert i Folkerepublikken Kina uten pavelig mandat.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Ma Yinglin ble presteviet for bispedømmet Xingtai i Hebei i 1989. Han ble generalsekretær for den regjeringslojale kinesiske katolske bispekonferanse i 1998, og ble valgt til viseformann for den kinesiske patriotiske katolske forening i 2004.

Rundt 2004 ble han designert som prest knyttet til bispedømmer Kunming, men han tilbragte det meste av sin tid i Beijing fortsatt. Han ble utpekt til en av tre katolske utsendinger til det kinesiske parlament, Den Nasjonale Folkekongressen.

Bispeutnevnelsen med etterspill[rediger | rediger kilde]

Han ble valgt av prester, nonner og legfolk den 21. januar 2006 etter de kinesiske myndigheters foreskrevne prosedyrer til biskop i Kunming, og etter at myndighetene tydelig hadde gitt tilkjenne at man mente han var en utmerket kandidat. Men slik som, var blitt vanlig mange steder i Kina, ble det deretter sendt en underhånden henvendelse til Roma om en godkjennelse. Den uteble, og det lå i luften at det ikke dreide seg om noen forsinkelse, men med at kandidaten ikke hadde pavens tillit. Vatikanet opptrer diskret i tilfelle en kandidat ikke blir bekreftet, men dersom det fra kinesisk side er utbasunert hvem som er nominert, hjelper ikke dette noe særlig. Så ble det uansett bebudet bispevielse – og da kom det kraftige advarsler, formidlet via kardinal Zen i Hongkong. Men Ma ble så likevel og for mange overraskende bispeviet, uten pavelig mandat, den 30. april 2006 i Kunming, av Bernardine Dong Guangqing (88 år) av Wuhan som hovedkonsekrator.

Biskop Dong var selv den første illegitimt bispeviede i Folkerepublikken Kinas kirkehistorie i 1958. Men i 1984 forsonte han seg med paven ved at paven underhånden meddelte at han godkjente hans embede. At nettopp han var hovedkonsekrtator, ble av pavetro katolikker ansett som særlig provoserende. Men også ni andre biskoper koncelebrerte og ignorerte Romas sterke advarsler. Blant dem var biskop Fang Jianping, hjelpebiskop av Tangshan, som hadde vært en av de fem som ble bispeviet uten pavelig mandat i januar 2000, men som senere hadde søkt om og innhentet pavelig approbasjon. De øvrige åtte var biskpene Anicetus Wang Chongyi av Guiyang, Fang Xingyao av Linyi, Joseph Li Mingshu av Qingdao og Paul Su Yongda av Zhanjiang, koadjutorbiskopene Yu Runchen av Hanzhong og Joseph Zhang Xianwang av Jinan, og hjelpebiskopen Paul He Zeqing av Wanzhou.

På ordinasjonsdagen kom kommentarer fra kinesiske myndigheter og fjernsynsfolk som lød heller sarkastisk, som om man med dette demonstrerte at paven ikke hadde noe han skulle ha sagt. Det kom senere også frem at det store oppbudet av biskoper ved seremonien tildels skyldtes press, trusler eller regelrett lureri.

Det var også en annen slik bispevielse uten pavelig mandat omtrent samtidig, den 3. mai (Joseph Liu Xinhong av Anhui), og Vatikanet rykket ut med en uttalelse som uttrykte pave Benedikt XVIs «dype sorg» over slike handlinger som ikke respekterer katolsk kirkelig orden. I desember – etter nok en slik utnevnelse – kom nok en skarp avvisning fra Roma. Illegitimiteten ble påpekt, og det ble minnet om at kirkeloven har bestemmelser om automatisk ekskommunikasjon for bispevielser uten pavelig mandat.

Som biskop[rediger | rediger kilde]

Biskop Ma sa han ville oppholde seg det meste av tiden i Kunming, trass i sine ledelsesverv i Beijing, blant annet som sekretær for den regimeapproberte katolske bispekonferanse i Kina. Men han ba om avløsning fra rektorstillingen i Hebeis presteseminar i Nord-Kina.

I juni 2006 skapte det et visst oppstuss da chief executive for Hongkong, den aktivt praktiserende katolikk Donald Tsang Yam-kuen, under et besøk i Kunming gikk til en morgenmesse feiret av biskop Ma. Det ble etterpå fra hongkonghold fremholdt at Tsang går til messe hver eneste dag uansett hvor han måtte være, uten å tenke gjennom eller skjele til politiske tolkningsmuligheter; han aktet ikke å demonstrere noen tilslutning til en bispevielse uten pavelig mandat.

I november-desember 2007 deltok han på et kirkelig studieprogram i Belgia for kirkelig ledelse og pastoralt arbeid. De andre biskoper som deltok, var biskop Joseph Xu Honggen av Suzhou, koadjutorbiskop Paul Pei Junmin av Liaoning, koadjutorbiskop John Wang Renlei av Xuzhou og hjelpebiskop Paul He Zeqing av Wanzhou (Wanxian).

Han ble tidlig i 2008 utnevnt til den stående komite for det kinesiske folks politiske konsultative konferanse, sammen med blant annet biskop Francis Lu Xinping av Nanjing. Under en minnetilstelning i Beijing i desember 2008 i anledning at det var 50 år siden etableringen av kinesisk «selvutvelgelse og selvordinasjon» av biskoper, var biskop Ma en av hovedtalerne.

Han er blitt nokså isolert i bispekollegiet; ved bispevielser/innsettelser blir han ikke invitert, eller bare invitert etter betydelig press fra myndighetspersoner. Ved bispeinnsettelsen av biskop Paul Meng Qinglu i Bameng i april 2010 var han først ikke invitert, men fikk så komme men måtte da nøye seg med å sitte i sitt biskoppelige ornat blant prestene – ikke blant biskopene.