Hovdyr

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Hovdyr (Ungulata) er en samlebetegnelse på pattedyr som har tær som ender i harde tåspisser som kalles hover. Av og til brukes betegnelsen som synonym med upartåede hovdyr (jamfør «hovdyr og klovdyr») Hover er laget av keratin, det samme som negler og klør. Alle hovdyr stammer fra arter med fem tær.

Reduksjonen i antall tær og evolusjonen av hover skjedde flere ganger uavhengig. De upartåede hovdyrene (tapirer, nesehorn og hester) har en eller tre tær, og utgjør en naturlig gruppe. Deres nærmeste slektninger er ikke klovdyrene, slik man lenge forestilte seg, men trolig skjelldyr og rovpattedyr. Hovdyr (i betydningen hov- og klovdyr) er derfor ingen systematisk gruppe, selv om den i eldre systematikk hadde fått det vitenskapelige navnet Ungulata. Betegnelsen ungulate brukes en del på engelsk, men ikke på norsk. Klovdyrene selv ser også ut til å være en parafyletisk gruppe, ettersom hvalene ser ut til å være en del av denne gruppa.

Hos de upartåede er det den midterste tåen, opprinnelig den tredje tåen, som er fremtredende og bærer det meste av dyrets vekt.

Av og til har også elefantene blitt regnet til hovdyrene, men disse er ikke spesielt nært beslektet med verken partåede eller upartåede hovdyr.