Hopp til innhold

Holmenbruene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Holmenbruene
Holmenbruene
LandNorges flagg Norge
Kart
Holmenbruene
59°44′14″N 10°12′58″Ø

Holmenbruene i Drammen, sett fra nordvest.

Holmenbruene er to jernbanebruerDrammenbanen i Drammen i Buskerud. Navnet brukes også om de to veibruene Holmenbrua og Strømsøbrua. Bruene krysser Drammenselva mellom Bragernes i nord og Holmen, og mellom Holmen og Strømsø i sør.

Jernbanebruene[rediger | rediger kilde]

Holmenbrua jernbanebro i Drammen, med veibroa E18 i forgrunnen.

Den første jernbanebrua på Drammenbanen i Drammen, mellom Brakerøya via Holmen til Drammen stasjon var en trebru som åpnet i 1872. Rester av denne trebrua kan ennå ses på Brakerøya der flere av steinsøylene som fundamenterte brua fortsatt er bevart.

Brua over Strømsøløpet ble i 1930 erstattet av en stålbjelkebro som var utstyrt med svingbru for å slippe større skip inn til Drammen. Brua over Bragernesløpet ble også erstattet med en stålbjelkebru, denne sto ferdig i 1936.[1] I 1996 ble ei ny bru for dobbeltspor bygd over Bragernesløpet. Over Strømsøløpet ble det bygd ei ny bru for enkeltspor, mens den gamle brua fra 1930 ble beholdt for det andre sporet. De to bruene over Strømsøløpet var med lengde 453 meter (nye) og 451 meter (gamle) frem til 2023 Norges lengste jernbanebruer, da Minnevika jernbanebruDovrebanen tok over førsteplassen. Brua over Bragernesløpet (341 meter) er også blant Norges lengste.[2] Bruene har seilingshøyde 6 meter.

Veibruene[rediger | rediger kilde]

Holmenbrua over Bragernesløpet ble bygd i 1964. Brua er 226,6 meter lang og det lengste spennet er på 30 meter. Strømsøbrua over Strømsøløpet ble bygd i 1966. Brua er 453,65 meter lang og det lengste spennet er på 41,5 meter.[3] De to bruene er del av riksvei 291, og håndterer lokaltrafikk i Drammen. Fjerntrafikken går over Drammensbrua, som ble bygd i 1975 og er Norges lengste veibru. Holmenbrua og Strømsøbrua har to kjørefelt og seilingshøyde 6 meter.

Holmenbrua veibru en vinterdag i 2013.

Drammens Tidende meldte i november 2014 at den nordligste broen (Holmenbrua) var sterkt nedslitt og ikke tålte belastningen fra tungtrafikk.[4] Ingeniørselskapet Rambøll satte opp et forslag om bygging av ny bro for å ta unna den stadig økende bil- og trailertrafikken. Nyheten om den slitte broen skapte politisk debatt.[5]

Nye Holmenbrua[rediger | rediger kilde]

Den nåværende Holmenbrua er i dårlig veiteknisk forfatning og må erstattes. Brua har fått en tidsbegrenset nedklassifisering. Denne nedklassifiseringen utløp 7. juli 2021. Holmenbrua ligger på riksvei 291 mellom Bragernes og Holmen.[6] Riksvei 291 over Holmenbrua har en sentral funksjon som adkomstvei til Holmen industriområde og er en vesentlig del av sentrumsringen i Drammen. Dagens bru er en tofeltsvei med fortau.

Ny Holmenbru skal tilpasses slik at den kobles mot de eksisterende rundkjøringene på Bragernes og Holmen. Utvidelse fra to til fire felt vil i hovedsak skje på østsiden (nedstrøms) dagens bru. Holmenbrua ligger nært motorveibroen og jernbanebrua. Disse tre bruene skaper, med sine ulike karakterer og linjeføringer, et noe rotete bilde. Det er derfor valgt en dempet utforming av nye Holmenbrua. Det er planlagt å benytte konstruksjonstypen platebru.

Brudekket er planlagt tykkest midt på og smalner av mot kanten av brua. Dette er viktig estetisk, og gjør at brua oppleves lettere visuelt. Det etableres trapper parallelt med landkarene på begge sider både på Holmen og Bragernes. Trappene har to hvilereposer samt romslige bredder slik at de oppleves som trygge og gode å gå i. Kapasiteten til brua antas tilnærmet uendret med den nye løsningen. Ny Holmenbru vil gi noe raskere avvikling for trafikken da fotgjengere er foreslått planskilt. Holmenbrua utvides fra å være en smal og slank bru med bredde på rundt 10 meter til en bredde på cirka 30 meter. Uansett hvordan den nye brua utformes, vil den bli mer dominerende i landskapet enn den gamle.[7][8]

Fakta om nye Holmenbrua[rediger | rediger kilde]

 • Lengde: rundt 320 meter
 • Bredde: rundt 30 meter
 • Type: Platebro
 • Antatt åpnet: 2026
 • Strekning: riksvei 291 mellom Bragernes og Holmen.
 • Felt: firefeltsvei med gang og sykkelvei på begge sider
 • Brua skal ligge på samme sted som dagens bru.
 • Dinansiering: delvis bompengefinansiering
 • Eier: Statens vegvesen

Bilder[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Jernbanebruer | Drammen Byleksikon». byleksikon.drmk.no. Besøkt 24. juli 2022. 
 2. ^ Jernbaneverket: Jernbanestatistikk 2005
 3. ^ «Vegkart». vegkart.atlas.vegvesen.no. Besøkt 4. mars 2021. 
 4. ^ ARNTZEN, LARS JOHNSEN
  THORE ALNES
  LARS (3. november 2014). «Holmenbrua tåler ikke de største bilene». Drammens Tidende (norsk). Besøkt 24. juli 2022.
   
 5. ^ Lars Johnsen, Hanne Austad og Lars Arntzen (4. november 2014). «Advarte veivesenet i 24 år». Drammens Tidende (norsk). Besøkt 24. juli 2022. 
 6. ^ «Drammen: Holmenbrua er blitt riksvei 291». Statens vegvesen. Besøkt 24. juli 2022. 
 7. ^ «Planer for en ny Holmenbru». Statens vegvesen. Besøkt 24. juli 2022. 
 8. ^ «Historikk». Statens vegvesen. Besøkt 24. juli 2022. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Ny Holmenbru i DrammenYoutube