Gjermundbufunnet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stedet for gravfunnet på gården Gjermundbu i Haugsbygd på Ringerike. Funnet ble avdekket i en gravhaug ved en tilfeldighet våren 1943. Gjermundbufunnet omfattet en rikt utstyrt mannsgrav fra vikingtiden.

Gjermundbufunnet (museumsnr. C27317) er et rikt gravfunn fra vikingtiden på gården Gjermundbu i Haugsbygd på Ringerike, som da lå i tidligere Norderhov kommune i Buskerud.

Funnhistorien[rediger | rediger kilde]

Det var gårdbruker Lars Gjermundbo som den 30. mars 1943 kom på et gravfunn i Vesleenga, i en gravhaug som var ca. 25 meter lang, 8 meter bred på det bredeste og inntil 1,8 m høy. Universitetets Oldsaksamling ble varslet, og konservator Sverre Marstrander og museumsassistent Charlotte Blindheim ble sendt for å undersøke saken. De foretok en ettergraving av funnstedet uten at flere gjenstander kom for dagen. Marstrander kunne konstatere at det dreide seg om en usedvanlig rik mannsgrav fra vikingtiden, og tok gjenstandene med tilbake til Oslo.

I mai samme år kom Gjermundbo på nok en grav i den samme haugen. Marstrander ble igjen sendt ut og han kunne konstatere at dette var en ny grav fra samme periode som den første. De to gravfunnene går dermed under betegnelsen Gjermundbu I og II.

Gjermundbu I[rediger | rediger kilde]

Gravfunnet inneholdt blant annet «Gjermundbuhjelmen», verdens eneste bevarte, noenlunde intakte vikinghjelm. Den stammer fra perioden 950–975. Hjelmen har ingen dekor, slik prakthjelmer fra eldre tid gjerne har, men er utstyrt med en brilleformet ansiktsbeskyttelse. Hjelmen har trolig også hatt nakkebrynje.[1][2] Størrelsen tyder på at den ble båret med et polstret hodeplagg eller liknende. Den verdifulle hjelmen må ha tilhørt en mektig person. For øvrig kan mangelen på funn av hjelmer fra denne tiden tyde på at vikingene vanligvis ikke bar hjelm i krig og kamp.[3]

Dette funnet lå ved en rekke kampesteiner som dannet et gravkammer. Under dette ble det funnet en rekke gjenstander. Funnet er trolig, hva kvaliteten på gravutstyret angår, den rikeste mannsgraven fra vikingtiden i Norge – etter skipsgravene fra Gokstad i Sandefjord, Haugen gård i Rolvsøy og kammergraven fra samme sted. Helge Braathen[4] daterer Gjermundbugraven til siste halvdel av 900-tallet.

Gravhaugen som ennå ikke er utgravd

Funnet ble gjort i den minste av to storhauger på gården og inneholdt blant annet:

Hjelmen fra Gjermundbu er den eneste hjelmen vi kjenner fra vikingtiden i Skandinavia. Den ble funnet i ni fragmenter og har siden blitt restaurert. Gjenstandene fra funnet er i dag utstilt ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Den siste gravhaugen er fortsatt ikke utgravd, men den er utstyrt med steinsatt omkrets – såkalt «fotkjede» – noe som er relativt vanlig for gravhauger fra eldre jernalder.

Gjermundbu II[rediger | rediger kilde]

Dette funnet er på langt nær så innholdsrikt som det første. Den inneholdt et tveegget sverd av type M, våpenøks og en spydspiss. Funnet er fra 900-tallet, altså omtrent samme tid som Gjermundbu I.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Kulturhistorisk museum: Verdens eneste vikinghjelm
  2. ^ nrk.no 2016: Verdens eneste vikinghjelm
  3. ^ Knut Wester om vikingtidshjelmene 2001
  4. ^ Braathen, Helge 1989: Ryttergraver. Politiske strukturer i eldre rikssamlingstid. Universitetets Oldsaksamling Varia 19. Oslo.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Grieg, S. 1947 Norske Oldfunn VIII, Gjermundbufunnet, Oslo

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]