Driftsresultat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «EBITDA»)
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Driftsresultat, også kjent under begrepene driftsoverskudd eller driftsmargin (i prosent), er et begrep som benyttes i bedriftsøkonomi og regnskap for å vurdere lønnsomheten av driften i en bedrift. En bedrifts driftsresultat er lik bedriftens inntekter på den operative driften, det vil si driftens salgs- og driftsinntekter (omsetning), minus driftens kostnader (varekostnad, lønnskostnader, og andre driftskostnader). Driftsresultatet viser lønnsomheten av selve virksomheten, men tar ikke opp i seg finansielle kostnader, beskatning og investeringer. Det varierer litt hvilke kostnader som ellers tas med i dette resultatbegrepet.

Begrepet EBIT brukes oftest som resultatbegrep for driften, og inkluderer ned- og avskrivninger.[1] Dette begrepet ser hele kostnadsstrukturen i resultatbegrepet. EBIT er et mål på bedriftens lønnsomhetsgrad når man også regner med investeringene, earnings before interest and taxes – det vil si inntjening før renter og skatt.

Begrepet EBITDA er vanlig brukt i mer analytiske oversikter, og i investeringstunge virksomheter,[2] og står for earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations. Dette blir ofte oversatt til inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Dette er galt. Deprecations bør oversettes til avskrivninger av håndgripelige verdier (tangible assets), og amortizations til avskrivninger av ikke-håndgripelige verdier (intangible assets).

En bedrift som har høyt driftsoverskudd (EBITDA), kan likevel ha høye investeringer og dermed et betydelig lavere totalt driftsresultat (EBIT). Eksempler på næringer som ofte har gode driftsresultat, men lavere totalresultat, er infrastrukturnæringer med skalafordeler som samtidig har store investeringer: strømforsyning, telekommunikasjon og bilproduksjon.

Når bedriften har betalt renter og skatt, fremkommer årsresultatet (net income). Dette er resultatet som disponeres enten til utbetaling av utbytte til eierne, eller forblir i bedriften som tilbakeholdt overskudd og inngår i bedriftens kapitalbeholdning for senere investeringer.

Begrepene kan grupperes slik i et årsregnskap:

Årsregnskap (Statement of income)
(tall i millioner dollar)
     Sales Revenue      Salgsinntekter $20,438
A. Operating Revenue A. Driftsinntekter
Omsetning
$20,438
     Cost of goods sold      Varekostnader $7,943
     Selling, general and administrative expenses      Salgskostnader $8,172
     Other expenses      Andre kostnader $138
B. Operating Expenses (OPEX) B. Driftskostnader $16,253
A-B. Earnings before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization (EBITDA)
A-B. Driftsresultat
Driftsoverskudd
$4,185
     Depreciation and amortization      Avskrivninger og nedskrivninger $960
     Impairment losses      Tap $100
         Total operating expenses          Totale driftskostnader $17,313
Operating income
Operating profit
Driftsresultat

Driftsoverskudd

$3,125
     Non-operating income      Annen inntekt $130
Earnings before Interest and taxes (EBIT) Totalresultat $3,255
     Net interest expense/income      Netto renteutgift/-inntekt $145
Earnings before income taxes (EBT) Resultat før skatt $3,110
     Income taxes      Skatt $1,027
Net Income
Net profit
Årsresultat
Resultat etter skatt
$2,083

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Se for eksempel: Telenor Group årsregnskap 2009 Arkivert 22. april 2023 hos Wayback Machine. - se side 33
  2. ^ Se for eksempel: Telenor Group Arkivert 28. november 2010 hos Wayback Machine. - IR Spreadshit Q3, 2010.