Diskusjon:Første verdenskrig

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Utmerket artikkel Første verdenskrig er en utmerket artikkel, noe som betyr at den har gått gjennom en prosess og blitt verifisert som noe av det beste Wikipedia kan by på.

Artikkelen har også vært kandidat en gang tidligere.

Wikipedia Første verdenskrig har vært utvalgt artikkel og var på Wikipedias forside uke 46, 2019.
Statistics Denne artikkelen ligger på plass nr. 41Wikipedia article traffic statistics' oversikt over Wikipedia på bokmål og riksmåls mest populære artikler.

Arkiver

Lang artikkel blir lenger[rediger kilde]

Jeg har begynt å arbeide med denne artikkelen og kommer til å utvide den noe, selv om den allerede er svært lang. Jeg mener det kan forsvares, ut fra at det jeg legger til så langt er dårlig dekket i artikkelen (sentralmaktenes situasjon, ved boken Ring of Steel av den britiske historikeren Alexander Watson). I tillegg vil jeg nevne at jeg ikke har noen planer om å utvide ingressen, den er ikke lenger enn at man leser gjennom den på 4-5 minutter (testet av undertegnede). Ulf Larsen (diskusjon) 21. mai 2019 kl. 15:39 (CEST)

Har lagt til en ny seksjon, Underernæring og sult i Sentral-Europa, under hovedseksjonen for Enkeltsaker. Selv om det også var rasjonering i landene som tilhørte ententen, så var situasjonen i Tyskland og Østerrike-Ungarn så mye verre, at det påvirket krigføringen ved å undergrave landenes kapasitet til å føre krig. Konsekvensene av matmangelen bidro både til at sentralmaktene ble slått, og ga etterklang inn i den neste store europeiske konflikten, andre verdenskrig, hvor Hitler var fokusert på å sikre matforsyningene. Jeg mener derfor at selv om dette er nevnt i flere andre avsnitt, så bør det behandles også i en separat seksjon. Som nevnt over vedrørende ingressen, så vil jeg gjenta at jeg ikke ser noe behov for å utvide den. Ulf Larsen (diskusjon) 15. jun. 2019 kl. 19:32 (CEST)

Mulige kilder[rediger kilde]

Legger inn noen mulige kilder. Ulf Larsen (diskusjon) 4. aug. 2019 kl. 20:49 (CEST)

Utvidelse av ingressen[rediger kilde]

Ved gjennomgang finner jeg det riktig å også nevne krigen i Afrika i ingressen, se denne diffen:

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B8rste_verdenskrig&type=revision&diff=19761302&oldid=19761279

Jeg har ellers brukt tid på å lese gjennom artikler om tilsvarende i Encyclopædia Britannica, og det som står i Micropædia og Macropædia samsvarer grovt sett i innhold/lengde med det som står ingressen og hoveddelen her. Hvis noen har synspunkter, eventuelt har tid til å se gjennom kun ingressen, så er jeg takknemlig for det @Kjersti Lie, Ordensherre, Trygve W Nodeland:. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 10. sep. 2019 kl. 15:23 (CEST)

Hei Ulf Larsen! Synes ingressen er god, spesielt er avsnitt nr. 1, 2, 4 og 6 er velskrevne. Noen (små) forbedringer kan nok gjøres. Her er noen ting jeg stoppet opp ved:
  • Denne setningen fikk min hjernevirksomhet til å gå i stå: «Mens Russland mobiliserte for å hjelpe Serbia, og invaderte det tyske Østpreussen og det østerriksk-ungarske Galicia, drev de tyske styrkene i øst først defensiv strid, mens Tyskland invaderte det nøytrale Belgia og Luxembourg, for så å angripe Frankrike.» Forsøk å dele dette opp i flere setninger, eller om du ønsker en lang setning, forsøk med andre ord. Spesielt greier jeg ikke å følge sammenhengen fra «Mens Russland...» til «drev de tyske...».
  • Det som beskrives her er ikke akkurat noen som helst liten revolusjon: «En påfølgende revolusjon i november førte til at russerne undertegnet freden i Brest-Litovsk, og ved landavståelser mistet Russland om lag en tredjedel av sin befolkning.» For den litt usikre leser tror jeg det vil lette prosesseringen om det sies at den ledet frem til selve Den russiske revolusjon.
  • Mener at det er for mange setninger som bindes sammen med «, og» eller bare «og». Jeg skriver selv litt for mange slike setninger, men forsøker å redusere antallet.
Jeg leser gjerne over på nytt om du lager et nytt utkast. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 10. sep. 2019 kl. 20:50 (CEST)
Til Frankemann: Jeg har delt opp den lange setningen som er nevnt i første punkt. Når det gjelder andre punkt, så er det lenke under påfølgende revolusjon til oktoberrevolusjonen (som etter vår kalender fant sted i november), samtidig er «selve Den russiske revolusjon» som du viser til dekkende for hele perioden, altså både revolusjonen i mars og november (eller februar og oktober, etter gammel russisk kalender).
Skal se over om flere setninger kan deles, antar det er hva du sikter til mht. setninger som bindes sammen med komma og og. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 10. sep. 2019 kl. 21:58 (CEST)
En liten kommentar til ordlyden «Tyskland fryktet omringing fra den sterkere ententen». Er det mer naturlig å skrive «Tyskland fryktet å bli omringet av den sterkere ententen»?--Trygve Nodeland (diskusjon) 10. sep. 2019 kl. 22:03 (CEST)
Til Trygve Nodeland: Har endret tekst som foreslått. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 10. sep. 2019 kl. 22:47 (CEST)
Hei Ulf Larsen, har lest over nå nettopp og synes ingressen er blitt lettlest og informativ. Bra du røkter dine gamle artikler, det er jo ikke så lett bestandig. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. sep. 2019 kl. 22:42 (CEST)
Enig i alt. Men skal det kanskje stå «to millioner» og ikke «2 millioner»? --Trygve Nodeland (diskusjon) 12. sep. 2019 kl. 08:48 (CEST)
Til Trygve Nodeland: Absolutt, endret. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 12. sep. 2019 kl. 09:54 (CEST)

Har gjort ytterligere en endring/liten utvidelse, se vedlagte diff:

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B8rste_verdenskrig&type=revision&diff=19977426&oldid=19975919

Som nevnt andre steder holder jeg nå på å jobbe meg gjennom trebindsverket The Cambridge History of the First World War, og imperialisme/kolonialisme/nasjonalisme/rasisme er en av seksjonene der. Samtidig som ingressen bør være så kort som mulig, så må det mest vesentlige med, og disse underliggende faktorene mener jeg må nevnes kort. Ditto Marokko, med bakgrunn i de to krisene knyttet til tyske utspill, hvor Tyskland i stedet for å klare å splitte ententemaktene drev de tettere sammen.

Så for ordens skyld, dette er kun et spørsmål om ingressen, resten av den lange artikkelen skal jeg fortsette å bale med selv... :-(

Hva synes Trygve Nodeland, Frankemann og Kjersti L. om det? Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 3. des. 2019 kl. 19:48 (CET)

Synes det ser bra ut, Ulf Larsen. Utfordringen er vel hvordan drivkreftene for imperialismen skal oppsummeres? Her kunne muligens også behov for billige råstoffer også vært nevnt? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 3. des. 2019 kl. 22:12 (CET)
Godt poeng, men utfordringen er å sammenfatte de helt store linjene i ingressen. Er det nødvendig å nevne billige råstoffer? Jeg er usikker. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 3. des. 2019 kl. 23:13 (CET)
Forslag til omformulering: «Blant de viktigste årsaker til krigen var de europeiske stormaktenes imperialisme, og opprustningen som fulgte av denne. Imperialismen var drevet frem av rasisme og nasjonalisme, og førte til væpnede konflikter, særlig i Marokko og på Balkan.» --Trygve Nodeland (diskusjon) 4. des. 2019 kl. 09:30 (CET)
Til Trygve Nodeland: Ditt forslag ser ut som en klar forbedring, jeg lar det synke inn over natten, men regner med at jeg skifter ut det som står nå med ditt forslag i morgen. Det synes lettere å lese, uten at innholdet endres. Takker! Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 4. des. 2019 kl. 21:08 (CET)
Til Trygve Nodeland: Har skiftet ut den opprinnelige teksten med ditt forslag, synes det er en solid forbedring. Det er én liten endring, jeg har fjernet væpnede (se tilsvarende overstrykning i ditt forslag). Grunnen til det er at konflikten på Balkan absolutt var væpnet, men de to krisene om Marokko vel ikke kan sies å ha vært det. Begge sider truet med å bruke makt, men begge ganger endte det ved forhandlinger. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 5. des. 2019 kl. 14:10 (CET)

Til Trygve Nodeland og Frankemann: Selv om ingressen heller bør beskjæres enn utvides, har jeg sett meg tvunget til å legge inn denne setningen: «Begynnelsen av avkolonisering kobles av historikere til første verdenskrig og dens ettervirkninger.» Bakgrunnen er igjen The Cambridge History of the First World War, det er ganske klart at hele prosessen med avkolonialisering, som for alvor skjøt fart etter andre verdenskrig, begynte under og etter første verdenskrig.

For å prøve å korte inn der det er mulig så har jeg lagt inn tysk strategisk retrett til Hindenburglinjen i en note (note 3). Dersom det er andre slike grep som kan tas, så er jeg takknemlig for å få en melding om det. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 5. des. 2019 kl. 17:37 (CET)

Endringsforslag: «Avkolonialiseringen av de europeiske koloniene som begynte allerede under krigen, skjøt for alvor fart etter at krigen var over.» Ingressen tåler dette som et postulat dersom det forøvrig har dekning i kildene.--Trygve Nodeland (diskusjon) 5. des. 2019 kl. 18:11 (CET)
Til Trygve Nodeland: Det er flere sider ved forslaget som jeg er skeptisk til. Jeg har skrevet det såpass vagt fordi det jo knapt kan sies at det fant sted noen direkte dekolonisering etter første verdenskrig. Hva som skjedde var en gradvis undergravelse av systemets legitimitet, både ved at innbyggere i ulike kolonier var vitne til hvordan antatt «overlegne» europeiske nasjoner slaktet hverandre ned, og i det tildels brukte soldater og arbeidere fra koloniene, og dels ved den sprengkraften Wilsons 14 punkter hadde, særlig punktet om selvbestemmelse. Til fredsforhandlingene i Paris satte innbyggere i så ulike områder som Britisk India, Sør-Afrika, Vietnam, Korea og Kina håp til at diktat fra sterkere makter skulle opphøre. Det skjedde stort sett ikke før etter andre verdenskrig, men spiren var sådd, stadig flere ble etterhvert kritisk til imperialisme og kolonialisme.
I tillegg til det som står i The Cambridge History of the First World War, så er det en artikkel om samme - «Imperialism», i International Encyclopedia of the First World War - tilgjengelig på nett.
Så hvordan dette best skal formuleres gjenstår å se, men jeg anser det som så sentralt at jeg mener vi må si noe om det i ingressen. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 5. des. 2019 kl. 18:35 (CET)

Endring av navn på kapittel[rediger kilde]

Etter å ha kommet meg gjennom deler av The Cambridge History of the First World War, ser jeg nå nødvendigheten av et tydeligere fokus på rasisme og imperialisme som bakgrunn for krigen. Har begynt ved å endre overskrift (fra Tysklands flåteopprustning og rustningskappløpet til Rasisme, imperialisme og rustningskappløpet), den nåværende mener jeg bedre dekker det faktiske grunnlaget. Mer følger etterhvert som jeg får mer oversikt. Ulf Larsen (diskusjon) 3. des. 2019 kl. 00:23 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Første verdenskrig. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 11. jul. 2019 kl. 14:24 (CEST)