Hopp til innhold

Brunkull

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Dagbrudd av brunkull ved Garzweiler nær Köln i Tyskland.
En brunkullsbrikett
Utvinninsområdet i Vest-Tyskland. Motorveier og landsbyer som har blitt flyttet er grå.

Brunkull, også kjent som lignitt, er en sedimentær bergart bestående av kull, hydrogen, oksygen og nitrogen. Brunkull tilhører en gruppe kull hvor innkullingsgraden er svakest.

Brunkull oppstår gjennom fossilisering av organisk materiale, primært plantedeler. En del av brunkullet som finnes i dag ble dannet i neogen. Vanninnholdet i brunkull er opp til 50 %. Utvinningen av brunkull skjer blant annet fra tidligere innsjøer. Brunkull anvendes hovedsakelig som brensel til produksjon av elektrisitet og fremstilling av parafin. En stor del av verdens brunkullproduksjon skjer i Tyskland, men utvinnes også i USA, Russland og Australia som har store forekomster av brunkull.

Sett fra et miljømessig synspunkt er brunkull den mest problematiske kulltypen på grunn av at den produserer et høyt nivå av karbondioksid per energienhet ved forbrenning. I tillegg frigis det større mengder svoveldioksid og nitrogenoksider samt tungmetaller som kvikksølv og kadmium. Et annet problem er at brunkull for det meste utvinnes i dagbrudd, som betyr store inngrep ikke bare i natur, men også i bebyggelsen. I utvinningsområdene i Vest-Tyskland har flere landsbyer og også motorveier blitt flyttet på grunnen av utvinningen. Utvidelsen av dagbruddene Garzweiler og Hambach har medført store protester fra både beboere og miljøvernaktivister.

Brunkullsproduksjon (2004)
Kilde: United States Geological Survey
Plassering Land Produksjon
(i tusen tonn)
Plassering Land Produksjon
(i tusen tonn)
1 Tyskland 181 926 11 India 30 341
2 USA 75 750 12 Romania 28 648
3 Hellas 71 237 13 Bulgaria 26 455
4 Russland 70 300 14 Thailand 20 060
5 Australia 66 343 15 Ungarn 12 730
6 Polen 61 198 16 Canada 11 600
7 Kina 50 000 17 Bosnia-Hercegovina 9 000
8 Tsjekkia 48 290 18 Republikken Makedonia 8 500
9 Tyrkia 43 754 19 Spania 8 147
10 Serbia 35 620 20 Nord-Korea 6 500

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]