Tungmetall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For musikksjangeren, se Heavy metal.

Betegnelsen tungmetaller brukes om metalliske grunnstoffer med en tetthet som er høyere enn 5 g/cm³, det vil si minst 5 ganger større tetthet enn vann. En rekke grunnstoffer hører til denne gruppen, men i miljøsammenheng nevnes vanligvis arsen (As) (selv om arsen strengt tatt er et metalloid), bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), tinn (Sn), vanadium (V) og sink (Zn). Arsen regnes som regel med til tungmetallene på grunn av sin tetthet på 5,73 g/cm³ til tross for at det egentlig er et halvmetall.

Fordi det er snakk om grunnstoffer, er det ikke mulig å bryte dem ned, og fordi det er vanskelig for levende organismer å kvitte seg med dem, vil de akkumuleres i organismene. Virkningen av tungmetallspredning er avhengig av tungmetallenes kjemiske tilstandsform og tilgjengelighet/mobilitet.

En viktig kilde for tungmetaller som skaper problemer i naturen, er avfallsprodukter og forbrenning. Man finner ofte tungmetaller i knappebatterier og amalgamplomber, men det er ikke bevist at amalgamplomber med tungmetaller i er farlige.